Gå til
tilmelding

Afholdt ADD Partnerkonference 2022

Det ligger nu fast at den næste partnerkonference i ADD-projektet vil finde sted den 3. november 2022 kl. 10.00-14.30 hos vores ADD partner Ældresagen i deres fine nye konferencecenter ved Islands Brygge.

Vi inviterer derfor partnere, forskere og associerede til at drøfte hvordan vi tager næste skridt til at skabe verdens bedste digitaliserede samfund, baseret på demokratiske værdier og med ambitionen om at alle borgere skal med på rejsen.

På årets partnerkonference vil vi invitere jer til at drøfte et nyt målprogram for ADD-projektets oplysningsindsats, ligesom vi håber at inspirere jer med noget af den megen nye viden og indsigt, som ADD-projektet har oparbejdet det seneste år – ikke mindst gennem spændende samarbejdsprojekter med nogle af vores nu over 80 partnere.

ADD-projektet har som en af sine vigtigste målsætninger at etablere en folkelig bevægelse sammensat af aktører fra alle mulige sider og vinkler af det danske samfund, som arbejder konstruktivt sammen om at udvikle, formidle, iscenesætte og italesætte udfordringer, muligheder og dilemmaer ved de nye teknologier. Som ikke mindst kan informere, skabe tillid og gennemsigtighed ved brugen af teknologierne og give mennesker kompetencer og digital dannelse til at navigere i et digitalt samfund.

En gang om året samler vi alle vores samarbejdspartnere til en konference med fokus på inspiration, vidensdeling og ikke mindst fastsættelse af ambitioner og tematikker for det kommende arbejde.

Alle organisationer har mulighed for at sende 1-2 repræsentanter til konferencen.

Gratis, men tilmelding kræves (begrænset antal pladser)

3. november 2022 kl. 10:00

Ældresagen Snorresgade 17, 2300 København

 

Formål med konferencen er:

 

1.      Inspirere og facilitere samarbejde og vidensdeling mellem organisationerne i projektets partnerkreds.

2.      Drøfte målprogram for ADD-projektet, herunder fastsættelse af tematikker projektet skal fokusere på.

3.      Præsentere partnerkredsen for viden og indsigter som projektet har oparbejdet det seneste år.

 

Detaljeret program for konferencen sendes ud i starten af oktober.