Bliv
kontaktet

Change management

Change management, transformation og change communication er de seneste år professionaliseret. Opgaven er ikke længere sekundær, men anerkendes som en afgørende faglighed. Imidlertid er der ingen faglige fora, hvor specialister kan sparre, ideudvikle og gensidigt kvalificere hinanden til at være på forkant med den faglige udvikling. Derfor har vi på Mandag Morgen stiftet specialistnetværket for change management. Her samler vi en række højt specialiserede eksperter, der alle udvikler og implementerer forandringer i egne organisationer. 

Mødeleder

Alle netværksmøder faciliteres af netværkets faste mødeleder Annette Franck, der som stifter og indehaver af konsulentvirksomheden Corporate Voice har specialiseret sig i change. Annette er uddannet cand.phil. i voksenpædagogik og har desuden udgivet bogen Change-værket 'Modarbejder eller medarbejder - Forandringskommunikation skaber samarbejde' og blogger på Børsen om ledelse af forandring. I netværket inviterer vi oplægsholdere, der bidrager med faktuel akademisk viden og de gode eksempler fra praksis. Vi lytter og debatterer, så hvert møde bidrager med inspiration til jeres egne aktuelle arbejdsopgaver og øger vores fælles faglighed indenfor change management, transformation og kommunikation.

Program

5/10-2020

Mikkel Holm Sørensen, Behavioural Strategist, Managing Partner /KL.7 - Part of Implement Consulting Group

Adfærdsdesign

For enhver change gælder, at en given løsning skal omsættes til ændret adfærd for at sikre forandringens ønskede gevinst. Adfærdsændringer er en væsentlig del af forandringsprocesser og et vigtigt greb at kende for CM-konsulenten. På dette møde skal vi sammen stifte bekendtskab med den menneskelige side af forandring og undersøge, hvordan vi sikre interessenters engagement så vi opnår forandringens ønskede gevinster.
 

Vi får besøg af Mikkel Holm Sørensen, ph.d. i it-design og partner i rådgivnings-virksomheden /KL7. Han vil med sin indgående viden om menneskets måde at træffe beslutninger på holde et inspirationsoplæg med helt konkret og evidensbaseret viden som vi kan omsætte til konkrete værktøjer i vores arbejde med change

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 KBH K, kl. 9:30-12:30

26/11-2020

Johan Simonsen Abildgaard, PhD og Seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmarked

Hvordan kan arbejdsmiljøet bidrage til forandringens gevinstrealisering

Organisatoriske forandringer er et grundvilkår for danske arbejdspladser – Forskningen har vist at forandringer typisk har negative konsekvenser for det psykosociale arbejdsmiljø og medarbejdernes helbred og trivsel. Samtidig ved vi - der arbejder med forandring - hvor afgørende et parameter medarbejdernes trivsel er for, at vi lykkes med at drive forandringen igennem. På dette møde vil vi sammen undersøge, hvordan vi sikre det arbejdsmiljø, der giver de bedste vilkår for succesfulde forandringsprocesser.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 KBH K, kl. 9:30-12:30

4/2-2021

Ph.d. Pia Lauritzen, Medstifter af Qvest

Skab de rigtige dialoger

På dagens møde vil vi med hjælp fra Ph.d. Pia Lauritzen udforske den iboende kraft i spørgsmål. På dagen vil vi se på hvordan vi bruger spørgsmål i change, og hermed prøve at gå i dialog om hvordan vi ikke bare kan stille de rigtige spørgsmål for at få de rigtige svar, men i en højere grad af dialog skabe spørgsmålene sammen.

Mødested tilgår, kl. 14:00-17:00

30/3-2021

Susanne Møllegård, CEO Process factory

Digitaliseringens betydning for Change Management

Er din nye kollega en robot? Når vi menneskeliggør robotter, så frygter vi dem. Hvorfor, når robotter ikke er andet end et software, og vi er jo ikke bange for et excel ark? Change Managers har en afgørende opgave med at skabe holdninger og sprog for den teknologiske udvikling på arbejdspladsen.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 KBH K, kl. 9:30

31/5-2021

Døgnseminar - Forandringskommunikation

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Gennem et intensivt døgnforløb får du mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, restaurant Vilhelm, og et besøg i hotellets bar, Øltinget. Overnatning, transport og forplejning er inkluderet fra og til Københavns Lufthavn. Program: Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge Velkomst og indlogering på hotellet Fagligt oplæg - Fælles frokost - Fagligt oplæg - Workshop: Netværksstedet v. Annette Franck Fælles middag med bornholmske råvarer i restaurant Vilhelm og drikkevarer fra Øltinget Overnatning, morgenmad og transport hjem.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 8:00-10:00

Er du interesseret?

Er du interesseret i at deltage eller blot høre nærmere, er du meget velkommen til at udfylde denne kontaktformular. Herefter vil du blive kontaktet af netværkets administrator, Linnea Kongsø.

 

Sammensætningen af et netværk er enormt vigtig. Derfor er udfyldelsen ikke en tilmelding, blot en tilkendegivelse af interesse.


Accepter betingelser