Bliv
kontaktet

Langsigtet Ledelse

Vi lever i en kompleks og foranderlig verden, hvor vi konstant skal tage stilling til aktuelle udfordringer og tendenser. Det gælder i særdeleshed også for nutidens ledere. Grøn omstilling, digital transformation, opgør med forældede virksomhedskulturer og en ny virkelighed efter corona er blot nogle af de temaer som ledere i dag skal forholde sig til. Læg hertil talentudvikling og fastholdelse af nye generationer på arbejdsmarkedet med større krav til bl.a. moral, samfundsansvar, mangfoldighed samt personlig og faglig udvikling.

Som leder er det en kompleks øvelse at navigere i disse forandringer og den konstante fremvækst af nye spørgsmål at tage stilling til.

I netværksgruppen for langsigtet ledelse sætter vi fokus på de aktuelle problemstillinger og hjælper dig med at navigere i og handle på de udfordringer du står med i din organisation. Netværket er til for at udvide din værktøjskasse som leder og inspirere til at tage svære – men vigtige – skridt for at bibeholde og styrke din organisations aktualitet og succes. Samtidig fungerer netværket som et handlende fællesskab, hvor vi styrker hinanden igennem faglig sparring og drøftelser.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Andreas Gylling Æbelø, retoriker, selvstændig ledelsesrådgiver og foredragsholder. Andreas er bl.a. tidligere direktør for AIDS-Fondet, særlig rådgiver for Handels- og Udviklingsministeren og chefrådgiver i Advice A/S. Andreas kan dermed trække på stor indsigt og erfaring fra ledelse og toppolitik, og kender til de mekanismer og dilemmaer der optræder ude i organisationerne.    

Program

Tidligere begivenheder

Vis

10/6-2022

Kim Kristensen, Hofmarskal for Kongehuset

Den omsorgsfulde og autentiske leder

Omsorg til sine medarbejdere og modet til at gå forrest er afgørende, hvis man skal lykkes som leder. Det er devisen for Kim Kristensen, der til dagligt er Hofmarskal for Kongehuset. Kim Kristensen har en lang ledelseskarriere i militæret, hvor han blandt andet har været den ledende skikkelse for de danske, franske og baltiske soldater som del af de fredsbevarende styrker i Eksjugoslavien og chef for danske, britiske og tjekkiske soldater i Helmandprovinsen. At lede i krig har betydet, at Kim Kristensen har skullet træffe beslutninger om liv og død, der har krævet både mod og omsorg til sine soldater. Elementer der – ifølge Kim Kristensen – også er altafgørende i det gængse erhvervsliv, hvis du som leder ønsker at lave ’toppræstationsledelse’ fremfor ’god-nok-ledelse’.

På dagens møde vil Kim Kristensen gøre os klogere på, hvorfor det er vigtigt at besidde omsorg og mod som moderne leder og hvordan han er kommet til den konklusion. Derudover vil Kim Kristensen fortælle om hvordan han med simple værktøjer kontrollerer at han selv lever op til devisen samt hvorfor og hvordan man som leder i erhvervslivet – med fordel – kan benytte sig af selvsamme værktøjer. 

Mødested tilgår, kl. 9:30-12:30

27/9-2022

Sune Knudsen, COO, Dansk Design Center

Fra organisation til organisme - i praksis

En større efterspørgsel efter frihed, fleksibilitet og ansvar i arbejdslivet vokser frem blandt den danske befolkning. En efterspørgsel der er svær at forene med den klassiske hierarkiske organisationstankegang. Nye og frisættende organisationsformer har derfor været på dagsorden i en årrække – uden for alvor at vinde indpas i de enkelte organisationer.

Dansk Design Center er dog en af de organisationer der har taget beslutningen og kastet sig ud i en radikal gentænkning af deres ledelsesmodel, da de tilbage i 2020 besluttede at ”ryste posen”. Kort efter indledte Dansk Design Center deres omvæltende organisationseksperiment, som blandt andet har betydet at der ikke eksisterer faste afdelinger og at alle medarbejdere selv kan påtage sig et ledelsesansvar. 

På dagens møde får vi besøg af Dansk Design Centers COO, Sune Knudsen, som vil inddrage os i de overvejelser de fra ledelsens side gjorde sig inden påbegyndelsen af det ’frisættende eksperiment’ og hvordan de greb arbejdet an. Sune vil ligeledes komme omkring hvilken læring de har gjort sig – på godt og ondt – samt hvor Dansk Design Center står i processen.

Mødested tilgår, kl. 9:30-12:30

24/11-2022

Eftermiddagsmøde

Mere info om mødet følger.

Ubbe's Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 13:30-16:30

Er du interesseret?

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser