Bliv
kontaktet

Langsigtet Ledelse

Vi lever i en kompleks og foranderlig verden, hvor vi konstant skal tage stilling til aktuelle udfordringer og tendenser. Det gælder i særdeleshed også for nutidens ledere. Grøn omstilling, digital transformation, opgør med forældede virksomhedskulturer og en ny virkelighed efter corona er blot nogle af de temaer som ledere i dag skal forholde sig til. Læg hertil talentudvikling og fastholdelse af nye generationer på arbejdsmarkedet med større krav til bl.a. moral, samfundsansvar, mangfoldighed samt personlig og faglig udvikling.

Som leder er det en kompleks øvelse at navigere i disse forandringer og den konstante fremvækst af nye spørgsmål at tage stilling til.

I netværksgruppen for langsigtet ledelse sætter vi fokus på de aktuelle problemstillinger og hjælper dig med at navigere i og handle på de udfordringer du står med i din organisation. Netværket er til for at udvide din værktøjskasse som leder og inspirere til at tage svære – men vigtige – skridt for at bibeholde og styrke din organisations aktualitet og succes. Samtidig fungerer netværket som et handlende fællesskab, hvor vi styrker hinanden igennem faglig sparring og drøftelser.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Andreas Gylling Æbelø, retoriker, selvstændig ledelsesrådgiver og foredragsholder. Andreas er bl.a. tidligere direktør for AIDS-Fondet, særlig rådgiver for Handels- og Udviklingsministeren og chefrådgiver i Advice A/S. Andreas kan dermed trække på stor indsigt og erfaring fra ledelse og toppolitik, og kender til de mekanismer og dilemmaer der optræder ude i organisationerne.    

Program

Tidligere begivenheder

Vis

28/4-2023

Leder i en forandringstid

Samfundets udfordringer hober sig op. Klimaforandringer, demokratiets tilstand og meget andet er med at til at skabe usikkerhed. Også for ledere, som hele tiden skal navigere i og handle på udfordringerne. For hvordan kommer vi egentlig stærkest igennem en usikker tid som organisation og hvad kræver det af lederen?

 

Mødested tilgår., kl. 9:30-12:30

6/6-2023

Troels Johannessen, strategisk kommunikationsrådgiver

Ledelseskommunikation på sociale medier

Som leder i en organisation er kravene til din kommunikation høje. Det har i mange år været essentielt at være stærkt kommunikerende både internt i organisationen og til interessenter udenfor organisationen. Men med de sociale mediers indtog er det ikke længere nok - du skal også være en skarp kommunikator på de sociale medier. De sociale medier - og særligt LinkedIn - er en vigtig spilleplade for kommunikation der vedrører dit professionelle virke. Men hvad kan vi som ledere bruge sociale medier til og hvordan bruger vi dem optimalt?

Det spørger vi Troels Johannsen, strategisk kommunikationsrådgiver om på dagens møde. Troels har gennem mange år rådgivet topledere om strategisk brug af sociale medier og tilegnet sig en unik ekspertise på området - han kender de mest effektive tips og tricks, som er vigtige at skrive sig bag øret, når man som leder gebærder sig på de sociale medier i professionel sammenhæng. På mødet vil Troels dele ud af sin store viden og give dig som leder, nogle håndgribelige værktøjer med hjem.

Mødested tilgår., kl. 9:30-12:30

8/9-2023

Bæredygtig og grøn ledelse

Den grønne omstilling er i gang - hvordan leder du grønt?

Oplægsholder oplyses snarest.

Mødested tilgår., kl. 9:30-12:30

17/11-2023

Oplyses snarest

Eftermiddagsmøde

Tema og oplægsholder oplyses snarest.

Mødested tilgår, kl. 13:30-16:30

Er du interesseret?

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser