Bliv
kontaktet

Langsigtet Ledelse

Vi lever i en kompleks og foranderlig verden, hvor vi konstant skal tage stilling til aktuelle udfordringer og tendenser. Det gælder i særdeleshed også for nutidens ledere. Grøn omstilling, digital transformation, opgør med forældede virksomhedskulturer og en ny virkelighed efter corona er blot nogle af de temaer som ledere i dag skal forholde sig til. Læg hertil talentudvikling og fastholdelse af nye generationer på arbejdsmarkedet med større krav til bl.a. moral, samfundsansvar, mangfoldighed samt personlig og faglig udvikling.

Som leder er det en kompleks øvelse at navigere i disse forandringer og den konstante fremvækst af nye spørgsmål at tage stilling til.

I netværksgruppen for langsigtet ledelse sætter vi fokus på de aktuelle problemstillinger og hjælper dig med at navigere i og handle på de udfordringer du står med i din organisation. Netværket er til for at udvide din værktøjskasse som leder og inspirere til at tage svære – men vigtige – skridt for at bibeholde og styrke din organisations aktualitet og succes. Samtidig fungerer netværket som et handlende fællesskab, hvor vi styrker hinanden igennem faglig sparring og drøftelser.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Andreas Gylling Æbelø, retoriker, selvstændig ledelsesrådgiver og foredragsholder. Andreas er bl.a. tidligere direktør for AIDS-Fondet, særlig rådgiver for Handels- og Udviklingsministeren og chefrådgiver i Advice A/S. Andreas kan dermed trække på stor indsigt og erfaring fra ledelse og toppolitik, og kender til de mekanismer og dilemmaer der optræder ude i organisationerne.    

Program

Tidligere begivenheder

Vis

2/3-2023

The Great Resignation & quiet quitting - døgnmøde

Vi siger op og skifter job, som aldrig før – hvad handler det om og hvor stiller det os som ledere?

’The Great Resignation’ og ’quiet quitting’ er to fænomener der i stigende grad bliver brugt til at beskrive de bevægelser vi oplever på arbejdsmarkedet netop nu. Hvor ’The Great Resignation’ dækker over massive jobopsigelser mod blandt andet dårlige arbejdsvilkår eller et ønske om mere fritid, så handler 'quite quitting' om, at medarbejderne opgiver ideen om at yde den ekstra indsats – typisk efter at have gjort netop dette, i en længere periode. Der er med andre ord tale om et opgør med stræberkulturen som resulterer i en langsom og stille opsigelse.

Begge fænomener relaterer sig til arbejdsvilkår og -kultur på arbejdspladsen og efterlader en masse dilemmaer for dig som leder. For hvordan skal du som leder forholde dig til den udvikling vi ser i antallet af jobopsigelser og -skifter? Hvordan kan du som leder ændre arbejdsvilkår og -kultur på arbejdspladsen, så flere medarbejdere fastholdes? Er det overhovedet et mål i sig selv at fastholde medarbejdere? Eller bør vi som ledere i stedet fokusere på at tilpasse os et andet arbejdsmarked end vi har været vant til, hvor opsigelser, jobskifter og alternative arbejdsformer er hverdagskost?

Disse spørgsmål og mange flere vil vi søge svar på, på årets døgnmøde, når vi lader os inspirere af andre organisationers tilgange og får indblik i håndgribe tilgange og værktøjer vi som ledere kan benytte os af, alt afhængigt af hvilken retning vi ønsker for vores respektive organisationer.

Oplægsholdere oplyses snarest. 

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 10:00-9:00

28/4-2023

Feminin ledelse

Når vi kigger frem i tiden, lurer en masse udfordringer på både kort- og lang sigt, som skaber en stor usikkerhed. Klimaforandringer, demokratiets tilstand og meget andet er med til at skabe denne usikkerhed. Usikkerheder der også præger den måde vi skal navigere som ledere. For hvordan står vi stærkt i en usikker fremtiden, som leder?

En ændret ledelsesstil kan være svaret. I mange år har den maskuline ledelsesstil været dominerende. Men det ser ud til at ændre sig nu, og hvis du og din virksomhed ikke svinger med, risikerer du at blive irrelevant. Der er med andre ord behov for at få mere femininitet i ledelsesstilen. Mange forbinder – fejlagtigt – det maskuline med mænd og det feminine med kvinder, men sådan hænger det ikke sammen. Men hvad er feminin ledelse så?

Det forsøger vi at blive klogere på, på dagens møde. Her vil vi også blive klogere på, hvad det kræver som leder at have en mere feminin ledelsesstil?  Kræver det egenskaber man kan tilegne sig eller besidder alle mennesker de nødvendige egenskaber? Og hvornår kommer vi i gang med at arbejde med en mere feminin ledelsesstil?

Oplægsholder oplyses snarest.

Mødested tilgår., kl. 9:30-12:30

6/6-2023

Bæredygtig og grøn ledelse

Den grønne omstilling er i gang - hvordan leder du grønt?

Oplægsholder oplyses snarest.

Mødested tilgår., kl. 9:30-12:30

8/9-2023

Netværksmøde

Tema og oplægsholder oplyses snarest.

Mødested tilgår., kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser