Langsigtet ledelse


Som moderne ledere oplever vi lige nu et paradigmeskift fra en tidligere succesfuld og best-practice-baseret ledelsesstil der, i sin samtid, har været rammende og passende, men som nu har behov for et re-design. Vi skal se på de muligheder, som både digitaliseringen og de samfundsmæssige udviklinger skaber for lederens rolle og succes i en foranderlig digital verden.

Mandag Morgen lancerer derfor netværksgruppen ”Langsigtet ledelse” - en gruppe af 25 ambitiøse ledere, der vil skabe resultater gennem deres personlige lederskab. Formålet er at give dig indsigt i, hvordan fremtidens arbejde udvikler sig, og hvordan du skaber langsigtede resultater. Vi hjælper dig til at tage aktive skridt for at gøre dig selv relevant som moderne leder de næste 5-10 år.
Sammen vil netværket skabe nye løsninger og modeller for, hvordan man som leder bedst agerer i den digitale tidsalder.
 
På alle netværksmøder veksler vi mellem inspirationsoplæg, fælles diskussioner og refleksion i mindre grupper. Netværket faciliteres af Erik Korsvik Østergaard, der med baggrund i sine egne erfaringer som leder og som rådgiver for en række store virksomheder, vil sikre, at vi omsætter inspiration til konkret praksis, hvor vi som ledere bliver i stand til at omfavne og udnytte de udfordringer fremtiden bringer. 
Erik er bogaktuel med ”The Responsive Leader”, der netop beskriver den moderne ledelse i en verden i konstant forandring. 

 

Ledelsen som udviklingspunkt

En tydelig markør for organisationernes modenhed og deres mulighed for at tilpasse sig det nye ledelsesparadigme, er ledergruppernes evne og vilje til at samarbejde – med hinanden i deres ledergruppe, og på tværs i organisationen. Fremtidens lederskab er komplekst, dialogbaseret, involverende og langsigtet. Men hvordan gør man det? Hvordan opbygger man samarbejde med modstridende interesser? Hvordan håndterer man fejl uden at miste tillid?

Denne sæson af ”Langsigtet Ledelse” sætter lederteamet i fokus, i kontekst af strategi og formål, innovation og eksperimenter, kultur og identitet, organisation og organisering – og det moderne lederskab.

 

Fra teknologi til mennesker

Steen Hildebrandt, Ph.D., professor emeritus og adjungeret professor på Aarhus Universitet

Morgendagens lederskab har mennesket, dialog og samarbejde i fokus. Medarbejderne er ikke blot ressourcer, men mennesker som vi knytter os til og skaber en relation til. Morgendagens lederskab er bæredygtigt og samvittighedsfuldt, og målet er at skabe organisationer med højt engagement; steder hvor folk vil møde op. Den moderne leder sætter mennesket først, både mht. kolleger, kunder og konkurrenter. Det handler om at gøre noget for nogen, altså at løse problemer for hinanden, hjælpe hinanden og skabe værdi. Ultimativt handler det samtidigt om at løse nogle af verdens store problemer, beskrevet rammende af FN ved de 17 bæredygtighedsmål. På dette møde får vi besøg af Steen Hildebrandt, Ph.D., professor emeritus og adjungeret professor på Aarhus Universitet.  

Ubbes Vinhandel, Torsdag d. 29 august 2019 kl. 15.00 - 18.00 

 

Ledelsesteamet i transformation

Ask Agger, CEO, Workz A/S

Ask Agger er ekspert i forandringsledelse, storytelling og innovation. Han rådgiver en bred kreds af landets største virksomheder samt flere ministerier og deler desuden sin ekstensive erfaring i undervisning, foredrag og forfatterskab af talrige debatindlæg hos bl.a. Huffington Post, Mandag Morgen mf.  

Vi vil på dagens møde arbejde med udviklingen af en gruppe ledere til en ledergruppe. Hvor voldsom er transformationen – og hvor individuelt skal man gå til værks? Hvor lang tid tager det, hvordan ser succes ud, og hvordan gøres det i praksis?

 

Ny Kongensgade 10, 1472 København K, Torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 09.30 - 12.30 

 

Ledelsesteamet i praksis

Lisbeth Chawes, CEO, Esoft Shine

Hvordan sikrer man samarbejde og tryghed i praksis, med en travl hverdag? Hvordan fokuserer man på taktik, kultur, organisation og ledelse af sit eget team og SAMTIDIGT sikrer at ledelsesteamet fungerer og kan – og vil – samarbejde? Lisbeth Chawes vil dele ud af sin erfaring med moderne ledelse i en moderne teknologivirksomhed, og komme med eksempler på hendes eget lederskab og hendes vej dertil, specielt med fokus på hvordan hun har oplevet ledelsessamarbejde med knas i og med succes.

 

Ny Kongensgade 10, 1472 København K, Torsdag d. 27. Februar 2020 kl. 09.30 - 12.30

 

Fælles udvikling af kollektiv ledelse

Ann-Louise Holten, Psykolog og Associate Professor ved University of Copenhagen

Hvad er kollektiv ledelse og hvorfor er det vigtigt i et moderne arbejdsliv? Når vi taler om ledelse, fokuserer vi ofte på det enkelte individ. Men kan ledelse også skabes og udvikles i fællesskab og hvilke styrker og barrierer følger med?
Ann-Louise Holten, er arbejds- og organisationspsykolog samt forsker i organisatoriske processer og relation mellem arbejdskontekst og ledelse. Hun vil på dagens møde gæste netværket med specialviden fra ledelsesforskningen, og gennem dette indramme og diskutere ovenstående spørgsmål.


Ubbes Vinhandel, 1472 København K, Onsdag 15. januar 2020 kl. 15.30 - 18.30

 

Arena Summit 2020

Som en del af dit medlemskab får du adgang til vores topmøde ”Arena Summit 2020”, der afholdes i starten af Marts. Her vil du møde ligesindede og interessefæller – du vil opleve inspiration fra uventede områder, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. Du bliver præsenteret for de vigtigste tendenser i version 4.0 af både samfund og industri. Vi undersøger digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet og arbejdet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.  


Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Workshops, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt. 

Primo Marts 2020

 

Samarbejde uden fejl

Eric Vildgaard, Michelin-kok, Restauranten Jordnær

Hvordan giver man feedback og skaber tryghed, når leverancen skal stå snorlige og samtidigt leve op til- og til tider overgå kundens højeste forventning, gang efter gang? På dagens møde vil vi arbejde med skabelsen af et sådant samarbejdsmiljø og en kultur, hvor man kan levere ekstrem kvalitet dag efter dag, uden frygten for fejl.

Eric Vildgaard er Michelin-kok og arbejder med ledelse og kultur i en lidt anderledes kontekst. Restauranten Jordnær har desuden indført 4-dages arbejdsuge som ambitiøst virkemiddel i produktions og motivationsparadigmet. På dagsmødet vil Eric give sit bud på hvordan man kan lede jordnært mod et fælles ikonisk produkt i et højspændt miljø.

 

Ny Kongensgade 10, 1472 København K, Foråret 2020. Dato tilgår.