Bliv
kontaktet

Langsigtet Ledelse

Som moderne ledere står vi i en ny tid. Vi skal navigere i helt nye trusler og muligheder, og på samme tid oplever vi en dekonstruktion af ledelse, som vi traditionelt har forstået og udført den: Hierakierne falder, kompleksiteten øges, kunstig intelligens tager over på delfunktioner, unge kræver etik og mening - og virksomhederne forventes at tage ansvar langt ud over dem selv for klima, verdensmål og Coronavirus.
 
Hvordan finder vi vej i dette brydningsfelt, så vi løser organisationens og verdens globale udfordringer og griber de nye forretningsmuligheder, der bestemt også opstår i den nye tid?

Spørgsmål som ‘hvordan leder jeg i en foranderlig verden med et øget trusselsbillede?’, ‘hvordan skaber jeg motivation blandt centrale stakeholders?’, ‘hvor går
grænserne for teknologisk udvikling?’, og ‘hvilket ansvar skal vi tage for FN’s verdensmål?’ er vigtige for ledere at stille sig selv for at være på forkant.

Netværksgruppen om langsigtet ledelse er til for at hjælpe dig med at tage aktive skridt for at gøre dig selv relevant som moderne leder de næste 5-10 år. Netværket skal være et handlende fællesskab, hvor vi styrker hinanden og sammen skaber nye løsninger og modeller for den ledelse, vi mener er rigtig og langsigtet.

Mødeleder

På alle netværksmøder veksler vi mellem inspirationsoplæg, fælles diskussioner og refleksion i mindre grupper. Netværkets faste mødeledere er Flemming Andersen og Louise Dinesen. Flemming Andersen er ledelsesrådgiver og proceskonsulent med speciale i politikudvikling, kommunikation og ledelse og Louise Dinesen arbejder som chefpsykolog og kriserådgiver i Hartmanns A/S med speciale i kriseledelse, kultur og organisatorisk udvikling. Louise og Flemmings ambition er, at netværket skal være et handlende fællesskab, hvor vi styrker hinanden og sammen skaber nye løsninger til og modeller for langsigtet ledelse.  

Program

27/5-2021

Christian Friis Bach, Direktør Warfair

Døgnmøde: Etik, ledelse, SDG og FN's dagsorden

Dagens seminar finder sted i et af de gamle pakhuse i hjertet af Københavns Havn. Gennem et intensivt dagsforløb får du mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med dine faglige sparringspartnere, afslutter vi det faglige program med en lækker middag i et af de københavnske spisehuse.

Vi får på dagens møde besøg af fhv. minister Christian Friis Bach, som i sin tid væk fra Folketinget har arbejdet med den socialøkonomiske virksomhed Warfair. Her de fremmer handel med kvalitetsprodukter fra konfliktramte lande sammen med europæiske partnere, gennem en fast tro på at handel er en værdig måde til at modvirke de ødelæggende effekter af krig og til at skabe indkomst, arbejdspladser og fred. Vi vil i selskab med Christian Friis Bach, skulle forholde os til ledelse ud fra et etisk perspektiv. 
Med afsæt i etik ledelsen og hvad den kan gøre for virksomhedskultur og ledelse, vil vi henover dagen gøre flere nedslag i debatten om SDG'erne som ledelsesvejviser.

Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København, kl. 8:00-10:00

24/8-2021

Morten Langager, Direktør for Politik, Analyse & Kommunikation i Dansk Erhverv

Partnerskaber og interessevaretagelse

Hvordan skal ledelse forstå, involvere og aktivere sine stakeholders i en forbundet verden, hvor vi er en del af en større fortælling og er henvist til at skabe resultater sammen med politikere, kunder, medlemmer og andre?

Oplæg ved Morten Langager, underdirektør i Dansk Erhverv, tidligere kommunikationsdirektør i KMD og mangeårig spindoktor for Lene Espersen (K)

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

28/9-2021

Laura Storm, Regenerators

Regenerativ Ledelse - Ledelse efter et nyt verdensparadigme

Som land vil vi over de nærmeste årtier endegyldigt afvikle den “ekstraktive”, fossile æra. Dette er samtidigt startskuddet i kapløbet om at udfase hele den tænkning og den økonomi som driver og tænker i ubæredygtig forretning.  

De færreste tænker over, hvor præget vores verdensforståelse, vidensbastioner, samfundsopbygning og ledelsesmodeller er af hele den forarbejdningsbaserede, reduktionistiske og ekstraktive økonomi.

Fra skolestrukturer til arbejdspladshierarkier har det drejet sig om effektiv ressourceudnyttelse, udvinding for egen vindings skyld. Hvorfor også vi som netværk har et behov for at diskutere omstillingen til en nyt regenerativt lærings- og kompetence paradigme. "Hvordan danner vi fremtidens kompetencer under åget af den afgående destraktive diskurs?"

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

17/11-2021

Jesper Schleiman, Director of Innovation Lab

Digitalisering, hvor går grænsen?

På dagens møde inviterer vi netværket på en inspirationstur, hvor vi besøger på SAP’s innovation Lap I Nordhavn. Director of Innovation Lab, Jesper Schleiman viser os, at der er ganske få grænser for de digitale og teknologiske muligheder i fremtiden. Lederen må håndtere en øget digitalisering, men hvor går grænsen for hvad, vi kan eller bør overlade til maskiner?

Lautrupsgade 11, 2100 København, kl. 15:00-17:30

Er du interesseret?

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 24.495,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser