Velfærdsledelse


Velfærden er i hastig forandring i disse år. Den demografiske udvikling og digitale transformation forandrer præmisserne for velfærdsarbejdet. Nye fællesskaber, aktive borgere og samskabelse er udråbt som mulige løsninger på de mest komplekse velfærdsproblemer, men disser kræver også nyt lederskab. Samtidig ser vi en historisk stor tillidskrise, som sætter myndigheders autoritet og legitimitet under pres. Og ikke mindst vil sammenhængsreformen kræve endnu mere tværsektorielt samspil.

Forandringerne og kompleksiteten kræver, at velfærdslederne skal kunne navigere krydspresset mellem politiske dagsordener, medarbejdernes behov for tydeligt lederskab og borgernes stigende forventninger og individualiserede krav til den offentlig service.

Hvordan forbereder velfærdslederne sig bedst på udviklingen? Hvor er der behov for at gentænke velfærden – og hvordan omsættes de nye muligheder til positive resultater for og med borgerne?

Mandag Morgen inviterer til et tværsektorielt og perspektivrigt netværk, der gør dig klogere på nye tendenser, konkrete erfaringer og barrierer – og dit eget personlige lederskab.

Udbytte

Konkret skal vi debattere, hvordan nye digitale og teknologiske løsninger påvirker fremtidens velfærd og kalder på nye tilgange til velfærdsledelse og udvikling af ledelsesgrundlag. Netværket vil fokusere på, hvordan vi lykkes med lederskabet i praksis, og gennem inspiration og videndeling er ambitionen, at vi skaber vi nye løsninger, der sikrer en bedre velfærd for borgeren.

Netværkets faste mødeleder er projektdirektør for Tænketanken Mandag Morgen, Andreas Hjorth Frederiksen. Andreas vil lede diskussionen på alle formiddagsmøder og deltage ved døgnmødet på Bornholm.

 

Program

 

Offentlig ledelse – efter New Public Management

Marianne Thyrring, direktør for DMI, fhv. departementschef i Miljøministeriet og medlem af ledelseskommissionen

Når velfærd er andet og mere end en ydelse til en passiv modtager, stiller det krav til den offentlige ledelse. Efterklangen af New Public Management peger sammen med ledelseskommissionens anbefalinger på en fremtid med mindre styring og mere ledelse. Men hvordan finder vi som ledere den rette balance? Sammenhængsreformen vil formentlig sikre et langt større ledelsesrum og øgede frihedsgrader, men hvilke kompetencer betyder det, at jeg skal tilegne mig for at lykkes? Mindre styring og mere ledelse tegner et billede af en spændende ledelsesopgave, men der vil også opstå en lang række nye udfordringer for den enkelte leder. På dette møde skal vi sammen se disse udfordringer i øjnene.

Børsbygningen, torsdag 28. februar 2019 kl. 9.30-12.30

 

Arena Summit 2019

Som en del af dit medlemskab får du adgang til vores topmøde ”Arena 2019”, der afholdes i foråret 2019. Her vil du møde ligesindede og interessefæller – du vil opleve inspiration fra uventede områder, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. Du bliver præsenteret for de vigtigste tendenser i version 4.0 af både samfund og industri. Vi undersøger digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet og arbejdet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.  


Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Workshops, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt. 

Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019 - hele dagen

 

Døgnmøde – Grønbechs Hotel

Vibeke Jensen, Beskæftigelseschef, Aarhus Kommune

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
•   Velkomst og indlogering på hotellet
•   Digitaliseringens betydning for velfærdsledelse

Digitalisering og teknologien fylder mere og mere. Hvor er den teknologiske udvikling lige nu i den offentlige sektor og hvad er potentialet for velfærden. Hvilke udfordringer og barriere er der for teknologien og hvilke velfærdsopgaver kan vi om 10 år forventet blive løftet af teknologien.

•   Fælles frokost
•   Innovation i praksis v. Vibeke Jensen, Beskæftigelseschef, Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har man i høj grad eksperimenteret og udviklet nye innovative tilgange og løsninger på velfærdsområdet. I en årrække har man tilbudt borgerne på kanten af arbejdsmarkedet mikrolån til iværksætteri, og senest har kommunen satset på individuelle borgerbudgetter i beskæftigelsesindsatsen. Hvordan driver man eksperimenter og innovation frem? Og hvad kræver det af medarbejdere, og hvordan kan vi som ledere drive det frem?
Vibeke Jensen fortæller om sine erfaringer med innovationsledelse i praksis.

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’
•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

Grønbechs Hotel, onsdag d. 24. april 2019 kl. 8.00 - torsdag d. 25 april kl. 10.00

 

Innovationsledelse i den offentlige sektor

Diana Arsovic, Direktør, Center for Regional Udvikling, Regional Hovedstaden, fhv. innovationschef, Københavns Kommune

Samfundet er under hastig forandring, og behovet for innovation i den offentlige sektor er stort. Hvordan indretter vi fremtidens offentlige sektor? Og hvordan driver vi innovationen af den offentlige service frem? Ved at trække på metoder fra designerens verden kan vi sætte innovationshastigheden op og reducere den tid, vi bruger på lange notater og forberedelse. På dette møde bliver du introduceret til en række innovationsmetoder – vi gennemgår processen trin for trin, og du bliver trænet i, hvad du som innovationsleder skal være opmærksom på. Målet er, at du på baggrund af dette møde kan vende tilbage til dine medarbejdere og igangsætte pilotprojekter med henblik på at innovere inde for jeres område.

Ubbes Vinkælder, tirsdag 3. juni 2019 kl 15.00 - 18.00

 

Fremtidens velfærdsmodel 

Henrik Kolind, formand for Kommunaldirektørforeningen i Danmark

Vi har inviteret Henrik Kolind, der fortæller om, hvorfor økonomiske justeringer og inddragelse af civilsamfundet ikke er nok, hvis vi skal gentænke velfærdsmodellen, samt hvordan frikommuneforsøget kan bane vejen for fremtidens velfærdsmodel. 
På baggrund af Henriks pointer undersøger vi på mødet, hvordan vi i praksis arbejder mod fremtidens velfærdsmodel, hvad kræver det af os som ledere at flytte perspektiverne hos medarbejderne og hvordan sikrer vi, at de mål, vi skal opfylde, matcher fremtidens velfærdsmodel?

Børsbygningen, afventer dato, kl. 09.30 - 12.30

 

 

 

 

Med forbehold for ændringer.