Bliv
kontaktet

Dataetik i praksis

Den digitale transformation buldrer derud af både i den private og offentlige sektor. Vi når lige at indtage og forstå en ny slags teknologi, så melder den næste sig. Nu står den på kunstig intelligens, neurale netværk, avanceret nanobiologi, bioprint, genetic engineering førerløse biler og augmented reality og meget mere. Samtidig er mængden af indsamlede data om os og vores bevægelser i den digitale verden i eksplosiv vækst. Hvordan håndterer vi det? Hvordan udnytter vi alle mulighederne og potentialet samtidig med at vi beskytter persondata i fremtiden? Hvad skal der til for at supplere GDPR på den rigtige måde både for samfundet og for det enkelte menneskes rettigheder til egne data?

Rundt om i Europa ser vi initiativer omkring dataetik hos både private og offentlige aktører. Både i Danmark og i flere andre lande er der nedsat dataetiske kommissioner. Dataudviklerne er selv gået i spidsen med udformningen af et dataetisk løfte. Techgiganten Microsoft har gjort tillid og dataetik til et højt prioriteret fokusområde for de kommende år og understreger borgernes ret til egne data.

På den offentlige front ser vi digitaliseringsmodeller som den Hollandske eller Estiske med ”Privacy By Design” vinde frem, og senest har vi set et opgør med private forretningsmodeller i den model bystyret i Barcelona har fastlagt for anvendelse af data.

Mødeleder

Vi tror på at der er behov for en faciliteret diskussion om brugen af data i faste rammer. Derfor lancerer vi nu netværket her, som fast faciliteres af Altinget og Mandag Morgens egen strategidirektør og tidligere tværgående chefredaktør Lisbeth Knudsen.I Mandag Morgens nye praksisorienterede netværk for data etik, samler vi en række aktører og ledere fra private og offentlige organisationer, til at drøfte og udvikle rammen for den data etiske diskussion. Spørgsmål som ”hvad” og ”hvorfor” er allerede besvaret, og netværket vil i stedet løfte diskussionen – og se på hvordan man kan bruge dataetikken mere funktionelt både praktisk og strategisk. Hvordan håndterer vi dataetik i det offentlige og det private erhvervsliv? Hvem skal skabe de dataetiske retningslinjer – den enkelte virksomhed, kommunen eller staten? Hvordan følger dataetikken med til alle de nye teknologiske landvindinger?

Program

Tidligere begivenheder

Vis

24/8-2022

Kim Peiter Jørgensen, European Blockchain Center

Hvordan skal vi dataetisk forholde os til WEB3-relatede teknologier?

Ifølge tech-kommentatorer, futurister og forskere er det efterhånden mytiske tredje internet, WEB3, tæt på at blive en realitet. Helt centralt for WEB3 er blockchain-teknologien, som skal flytte kontrollen fra firmaerne til brugerne i det nye internet. Blockchain får altså lighedstegn med en decentralisering af magten på internettet. Og hvordan kan den decentralisering have en betydning for at sikre brugernes indhold og data på internettet? For vil nogle af WEB3-teknologiernes frontløbere, tech-giganterne, ikke blot bruge selvsamme teknologier til at stadfæste deres monopol og kontrollen over vores data? 

Der opstår selvsagt en række dataetiske dilemmaer, når vi diskuterer nye teknologier. Og her er blockchain-teknologier ingen undtagelse. Derfor vil vi til dagens netværksmøde få besøg af Kim Peiter Jørgensen fra European Blockchain Center, som vil gøre os klogere på, hvordan vi fra et dataetisk mindset skal forholde os til WEB3.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København , kl. 9:30-12:30

25/10-2022

Simon Lajboschitz, CEO i Khora

Therkel Sand Therkelsen, Stifter af CopenX & rådgiver på diverse AR/VR-relaterede projekter

Mandag Morgens årlige dataetiske døgnmøde: Metaverset og det virtuelle liv i et dataetisk perspektiv

Ifølge et væld af journalister, selverklærede futurister og tech-eksperter står et nyt internet for døren. Det såkaldte tredje internet, WEB3, hvor decentralisering, kontrol og resurser er kernebegreberne hos forbrugeren. Og WEB3's måske vildeste løfte er udsigten til et metavers, som transformerer vores liv på de sociale medier til et virtuelt univers. Metaverset indeholder en masse vilde prognoser - men i bund og grund ved vi ikke, hvad det kommer til at indebærer. 

Men én ting er sikkert. Og det er, at vi ikke kan tillade os at begå samme fejl, som vi gjorde under det forrige internet. For her skete al regulering, etisk vejledning og policy på bagkant af de nye teknologier. Derfor vil vi til dagens møde diskutere, hvordan vi kan etablere nogle dataetiske retningslinjer på forkant af det nye metavers. Men hvordan gør vi det i praksis? Hvilke retningslinjer kan vi tillade os at overføre fra de etablerede sociale medier? Og hvordan kan regulativer om bl.a. GDPR tilpasse sig nye og - i virtual forstand - mere omfattende teknologier? 

For at blive klogere på ovenstående får vi til årets døgnmøde oplæg fra to eksperter på området: Simon Lajboschitz, CEO i Khora, og Therkel Sand Therkelsen, Stifter af CopenX og selvstændig rådgiver på diverse AR/VR-relaterede projekter. 

Netværkets årlige døgnseminar finder i år sted på Kragerup Gods på Vestsjælland mellem Kalundborg og Slagelse. I godsets særegne omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at udvikle og styrke din ledelse. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. 

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 10:00-8:00

8/12-2022

Når dataetik og cybersikkerhed mødes - GDPR, tillid og sikkerhed

Til dagens store fællesmøde med netværket om cybersikkerhed skal dykke ned i spændingsfeltet mellem dataetiske- og cybersikkerhedsmæssige problemstillinger. For hvor går grænsen mellem brugen af borgernes data og sikkerhedsmæssige hensyn? Og hvordan kan den balance håndhæves med henblik på at bevare borgernes tillid til to systemer, der kan komme i konflikt? 

Vi søger at stille skarpt på ovenstående problemstilling med eksperter fra begge felter, imens netværkenes medlemmer vil blødgøre grænsen gennem dialog i blandede grupper. 

Det nærmere program og oplægsholder for mødet oplyses snarest.

 

BLOX, Bryghusgade, 1473 København, kl. 13:30, kl. 13:30-16:30

23/2-2023

En udforskning af grænsen mellem velfærd og overvågning

Ifølge blandt andet landets justitsminister Nick Hækkerup vil mere overvågning give den enkelte borger mere frihed. Men i takt med en omfattende digitalisering af det offentlige maskinrum, er overvågning blevet et fænomen, som nu gennemsyrer langt de fleste processer.

De processer er drevet af store investeringer i kunstig intelligens, der med sine prædiktive modeller forsøger at løse problemer, inden de overhovedet er opstået. Og selvom det betyder mere effektive sagsbehandlinger og gladere borgere, rummer det også en række dilemmaer. For gør det i sidste ende mere skade på borgernes tillid til stat og teknologier? Og hvor går grænsen mellem god velfærd og overvågning? 

Vi vil til døgnmødet diskutere dataetikkens plads i ovenstående dilemmaer. Og hvordan den kan bidrage til at bygge en ramme, så offentlige beslutningstagere kan tage beslutninger, der ikke går på kompromis med vores værdier. 

Obs: Dato endnu ikke fastlagt. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København , kl. 9:30-12:30

27/4-2023

Hvordan skaber et fælles sprog for dataetik?

Teknologiforståelse kan ikke kun reduceres til anvendelsen af digitale produkter eller programmering. For hvis vi for alvor skal få et fælles grundlag for teknologiforståelse, er vi nødt til at forholde os til det sprog vi bruger, når vi italesætter teknologisk udvikling. Og vigtigst; hvordan vi italesætter de dilemmaer, som er håbløst tilknyttede til de teknologiske fremskridt, vi særligt ser hos 'intelligente' teknologier. 

Men hvordan kan vi kommunikere de etiske dilemmaer på et fælles grundlag, som derved fordrer til fælles handling på tværs af offentlige, private og civile aktører? Og er det overhovedet muligt at skabe en fælles dataetisk sprogbrug, som vi alle kan forholde os til? 

Til dagens møde vil vi forsøge at blive klogere på de muligheder og barrierer, der knytter sig til et en tværgående forståelse af dataetik. 

OBS: Dato ikke fastlagt

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Mandag Morgens netværk for Dataetik. Udfyld formularen her på siden for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører på tværs af sektorer. Ved at udfylde dine oplysninger kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser