Bliv
kontaktet

Dataetik i praksis

Den digitale transformation buldrer derud af både i den private og offentlige sektor. Vi når lige at indtage og forstå en ny slags teknologi, så melder den næste sig. Nu står den på kunstig intelligens, neurale netværk, avanceret nanobiologi, bioprint, genetic engineering førerløse biler og augmented reality og meget mere. Samtidig er mængden af indsamlede data om os og vores bevægelser i den digitale verden i eksplosiv vækst. Hvordan håndterer vi det? Hvordan udnytter vi alle mulighederne og potentialet samtidig med at vi beskytter persondata i fremtiden? Hvad skal der til for at supplere GDPR på den rigtige måde både for samfundet og for det enkelte menneskes rettigheder til egne data?

Rundt om i Europa ser vi initiativer omkring dataetik hos både private og offentlige aktører. Både i Danmark og i flere andre lande er der nedsat dataetiske kommissioner. Dataudviklerne er selv gået i spidsen med udformningen af et dataetisk løfte. Techgiganten Microsoft har gjort tillid og dataetik til et højt prioriteret fokusområde for de kommende år og understreger borgernes ret til egne data.

På den offentlige front ser vi digitaliseringsmodeller som den Hollandske eller Estiske med ”Privacy By Design” vinde frem, og senest har vi set et opgør med private forretningsmodeller i den model bystyret i Barcelona har fastlagt for anvendelse af data.

Mødeleder

Vi tror på at der er behov for en faciliteret diskussion om brugen af data i faste rammer. Derfor lancerer vi nu netværket her, som fast faciliteres af Altinget og Mandag Morgens egen strategidirektør og tidligere tværgående chefredaktør Lisbeth Knudsen.I Mandag Morgens nye praksisorienterede netværk for data etik, samler vi en række aktører og ledere fra private og offentlige organisationer, til at drøfte og udvikle rammen for den data etiske diskussion. Spørgsmål som ”hvad” og ”hvorfor” er allerede besvaret, og netværket vil i stedet løfte diskussionen – og se på hvordan man kan bruge dataetikken mere funktionelt både praktisk og strategisk. Hvordan håndterer vi dataetik i det offentlige og det private erhvervsliv? Hvem skal skabe de dataetiske retningslinjer – den enkelte virksomhed, kommunen eller staten? Hvordan følger dataetikken med til alle de nye teknologiske landvindinger?

Program

Tidligere begivenheder

Vis

8/12-2022

Johan Busse, formand, Dataetisk Råd og Birgitte Kofod Olsen, Partner, Carve Consulting

Når dataetik og cybersikkerhed mødes - GDPR, tillid og sikkerhed

Dagens netværksmøde er et fællesmøde med Altingets netværk for cybersikkerhed. Emnet for mødet vil derfor tage udgangspunkt i spændingsfeltet mellem dataetiske- og cybersikkerhedsmæssige problemstillinger. For hvor går grænsen mellem brugen af borgernes data og sikkerhedsmæssige hensyn? Og hvordan kan den balance håndhæves med henblik på at bevare borgernes tillid til to systemer, der kan komme i konflikt? 

Vi søger at stille skarpt på ovenstående problemstilling med eksperter fra begge felter, imens netværkenes medlemmer vil blødgøre grænsen gennem dialog i blandede grupper. Derfor har vi inviteret formanden for Dataetisk Råd med til mødet. Her vil Johan Busse holde oplæg for begge netværk og komme nærmere ind på, hvordan vi skal bevæge os i det spændingsfelt, som er mødet mellem etik, data, cyber og sikkerhed. Til mødet vil vi også høre et kort oplæg fra Birgitte Kofod Olsen, der er partner i Carve Consulting. Hun vil fortælle nærmer om ansvarlig dataanvendelse som konkurrenceparameter ud fra de resultater, som en undersøgelse fra 2021 har fundet frem til. Så der er rigeligt at se frem til, når cybernetværket møder det dataetiske. 

Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, København K 84, DK, kl. 13:30-16:30

8/2-2023

Michael Jarlner, techredaktør på Politikken og forfatter til bogen Fra Velfærdsstat Til Overvågningsstat.

En udforskning af grænsen mellem velfærd og overvågning

Ifølge blandt andet landets justitsminister Nick Hækkerup vil mere overvågning give den enkelte borger mere frihed. Men i takt med en omfattende digitalisering af det offentlige maskinrum, er overvågning blevet et fænomen, som nu gennemsyrer langt de fleste processer.

De processer er drevet af store investeringer i kunstig intelligens, der med sine prædiktive modeller forsøger at løse problemer, inden de overhovedet er opstået. Og selvom det betyder mere effektive sagsbehandlinger og gladere borgere, rummer det også en række dilemmaer. For gør det i sidste ende mere skade på borgernes tillid til stat og teknologier? Og hvor går grænsen mellem god velfærd og overvågning? 

Vi vil til mødet diskutere dataetikkens plads i ovenstående dilemmaer. Og hvordan den kan bidrage til at bygge en ramme, så offentlige beslutningstagere kan tage beslutninger, der ikke går på kompromis med vores værdier. 

Oplægsholder: Michael Jarlner, techredaktør på Politikken og forfatter til bogen Fra Velfærdsstat Til Overvågningsstat.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København , kl. 9:30-12:30

17/5-2023

Dataetik i den finansielle sektor

Nye teknologier og en stigende mængde af data skaber hele tiden nye muligheder i finanssektoren. Det kræver et øget fokus på dataetik, så de nye muligheder kommer almindelige mennesker til gode og ikke misbruges til forkerte og uetiske formål.

Den finansielle sektor har traditionelt behandlet store mængder af personlige data, og derfor er det også helt centralt og nødvendigt at have fokus på, hvordan denne data bruges. Hvordan arbejder bankerne med data i dag? Hvilke nye teknologier kan vi se frem til? Og hvilke dataetiske overvejelser gør bankerne sig, når det kommer til nye teknologier og øgede mængder af data?

Oplægsholder: Oplyses snarest.  

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K., kl. 9:30-12:30

24/8-2023

Hvordan skaber vi et fælles sprog for dataetik?

Teknologiforståelse kan ikke kun reduceres til anvendelsen af digitale produkter eller programmering. For hvis vi for alvor skal få et fælles grundlag for teknologiforståelse, er vi nødt til at forholde os til det sprog vi bruger, når vi italesætter teknologisk udvikling. Og vigtigst; hvordan vi italesætter de dilemmaer, som er håbløst tilknyttede til de teknologiske fremskridt, vi særligt ser hos 'intelligente' teknologier. 

Men hvordan kan vi kommunikere de etiske dilemmaer på et fælles grundlag, som derved fordrer til fælles handling på tværs af offentlige, private og civile aktører? Og er det overhovedet muligt at skabe en fælles dataetisk sprogbrug, som vi alle kan forholde os til? 

Til dagens møde vil vi forsøge at blive klogere på de muligheder og barrierer, der knytter sig til et en tværgående forståelse af dataetik. 

Oplægsholder oplyses snarest.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

24/10-2023

Døgnmøde på Kragerup Gods

Oplægsholder og program oplyses snarest. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K., kl. 9:30-8:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Mandag Morgens netværk for Dataetik. Udfyld formularen her på siden for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører på tværs af sektorer. Ved at udfylde dine oplysninger kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser