Deleøkonomiens fremtid


Smart, circular, shared cities

I netværket for deleøkonomi har vi i den første sæson set på platforme til deling af transport, penge, arbejde og mere.

Deleøkonomi er tydeligvis en måde at organisere værdiskabelse på, der bæres frem og spiller tæt sammen med en række andre væsentlige tendenser.

I denne sæson af netværket vil vi forsøge at forstå mulighederne i ”deling” sammen med især to andre drivkræfter: Den cirkulære økonomi og bæredygtigheds-tænkning – og ”smarte” systemer og genstande, der får øget værdi i kraft af at være koblet sammen over internettet. 

Udvikling inden for mobilitet er til at mærke. Smarte, brugerorienterede transportløsninger, selvkørende biler og brug af data, som skaber individualiserede tjenester. Vi vil dykke nærmer ned i hvordan mobilitet kommer til at forme vores fremtid! 

Desuden er det systemer, der i høj grad knytter sig til udviklingen af byer.

I slogan-form kunne man sige, at fokus for næste sæson vil være ”Smart, circular, shared cities”.

Det er stort og spændende emne, med masser af konsekvenser for økonomi, politik og livskvalitet.

På alle netværksmøder veksler vi mellem inspirationsoplæg, fælles diskussioner og refleksion i mindre grupper. Netværkets faste mødeleder er redaktør for digital omstilling hos Mandag Morgen, Peter Hesseldahl.

 

Deleøkonomi og ny andelsbevægelse

Lisbeth Bech Poulsen, medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti.

Lisbeth Bech Poulsen, medlem af Folketinget for SF,  har netop udgviet bogen ”Oprør for fremtiden”, hvor hun sammen med Peter Westermann, regionalrådsmedlem for SF, tager fat i hvordan man politisk kan sikre at et samfund med platformsøkonomi og smarte digitale tjenester og helt nye måder at dele arbejdskraft og ressourcer kan blive et positivt scenarie.

Børsbygningen, fredag d. 7. september 2018 kl. 09.00-12.00

 

Sæson 2

 

Byer og bygninger 

 

Kasper Guldager Jensen, Senior Partner 3XN, Director GXN

Kasper Guldager Jensen fortæller hvordan de som arkitektfirma har arbejdet meget specifikt med at skabe byer og bygninger, der understøtter og udnytter tendenserne.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, onsdag d. 28. november 2018 kl. 09.30 - 12.30

 

Mobilitet

Peter Sorgenfrei, CEO, Autonomous Mobility

Udvikling inden for mobilitet er til at mærke. Smarte, brugerorienterede transportløsninger, selvkørende biler og brug af data skaber individualiserede tjenester. Hvordan kommer mobilitet til at forme vores fremtid!

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, torsdag d. 30. januar 2019 kl. 15.00 - 18.00

 

Arena 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer d. 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet.

Tivoli, torsdag 28. marts 2019

 

Døgnmøde: Grønbechs Hotel, Bornholm, onsdag d. 24. april 2019 

 

Line Gerstrand, Smart City Koordinator, Århus kommune, Christian Villum, Director of Digital & Future Thinking, Danish Design Centre

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm.På døgnmødet vil vi først zoome ud og få nogle overordnede bud på de spilleregler og muligheder, der vil præge byer i de kommende år. Vi hører fra tre store projekter, der forsøger at sammentænke ny teknologi, bæredygtighed og platformsøkonomi. Derefter stiller vi skarpt på det konkrete. Hvordan kan virksomheder og organisationer skabe nye løsninger, der udnytter de nye tendenser? Hvilke forretningsmodeller passer til de nye behov og krav – og til de nye muligheder for samarbejde.

Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på området. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

  • Fly fra København til Bornholm og transport 
  • Oplæg fra Line Gerstrand, Smart City Koordinator, Århus kommune. Århus er internationalt førende indenfor smart cities, brug af åbne data og en bevidst satsning på at skabe deleøkonomiske løsninger for borgerne.

  • Fælles frokost

  • Oplæg fra Christian Villum, Director of Digital & Future Thinking, Danish Design Centre

  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'

  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, 24. april 2019 inkl. overnatning

 

Samskabelse

 

Simon Giles, Global Cities Lead, Accenture 

Teknologi og data er i centrum jo tættere vi kommer på at udvikle digitale smarte byer. Hvordan kan teknologi og data være med til, at skabe et bedre liv? Simon Giles er ekspert i, hvordan vi kan implementere digitale teknologier og hvordan vi kan skabe byer som vi har lyst til at bo og arbejde i.

Børsen, København K, onsdag 19. juni 2019 kl. 9.00 - 12.00

 

Med forbehold for ændringer