Demokratisk disruption


Folkestyret er under massivt pres – men også i rivende udvikling. Befolkningernes tillid til de demokratiske institutioner er faldet dramatisk i de seneste årtier og protestpolitikere er på vej frem i hele Europa. Samtidig ser vi også fremvæksten af nye demokratiske eksperimenter og strømninger. Nye samarbejdsformer bidrager til at engagere borgerne i ’samskabende’ lokalpolitik. Og nye digitale teknologier baner vejen for anderledes deltagelsesformer på mange niveauer.

Der er brug for kvalificerede diskussioner om, hvordan vi navigerer i det nye demokratiske landskab. Hvordan modvirker vi den voksende demokratiske mistillid og udnytter potentialerne i nye demokratiske strømninger og deltagelsesformer? Hvordan fastholder vi vores demokratiske grundværdier og nytænker den demokratiske samtale?

Mandag Morgen inviterer en kreds af engagerede frontløbere til et aktivt netværk om demokratisk disruption. Sammen skal netværket stille diagnoser, udveksle erfaringer, diskutere muligheder og udfordringer og tale med nogle af dem, der i dag arbejder på at revitalisere vores folkestyre – lokalt, nationalt og internationalt.

Netværket modereres af Lisbeth Knudsen, chefredaktør for Mandag Morgen og bestyrelsesformand for bl.a. Det Kongelige Teater og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

 

Demokratisk krise eller ny morgenluft?

TimKnudsenFRI
Tim Knudsen, prof. Emeritus på Københavns Universitet

Hvordan har demokratiet det egentlig – herhjemme og ude i verden? På første netværksmøde tager vi et kig på den bredere udvikling af folkestyret i Danmark og giver en aktuel temperaturmåling, der også inddrager udviklingen over tid og tendenser i udlandet.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, onsdag 7. juni 2017  kl. 09.00-12.00 

 

Fremtidens demokrater

AmalieUtzonFRI
Amalie Utzon, projektmedarbejder i MindLabs og landsformand for Ungdommens Røde Kors 

Udviklingen i det demokratiske Danmark giver nye muligheder og stiller nye krav til den demokratiske deltagelse blandt borgere, embedsmænd og politikere. Unge danskere har ofte andre forventninger og ser demokratisk indflydelse og engagement på helt nye måder. Men hvad kendetegner egentligt fremtidens demokrater – og hvordan får vi flere med?

Børsbygningen tirsdag 22. august 2017 kl. 09.00-12.00

 

Hvor er det lokale demokrati på vej hen?

lisbethbinderup_fri (1)
Lisbeth Binderup, kommunaldirektør i Skanderborg Kommune

Hvordan har lokaldemokratiet det i Danmark – og hvor er vi på vej hen? Vi diskuterer nye udviklingstendenser i kommunedemokratiet, herunder håndtering af nye kommunale opgaver, håndtering af centrale krav om effektivisering, brug af §17.4-udvalg samt andre involverings- og organiseringseksperimenter i det lokale folkestyre.

Jeudan, Bredgade 30, 1260 København K, torsdag 2. november 2017 kl. 09.00-12.00 

 

Nye demokratiske borgerinitiativer

VibeKlarupFRI (2)
Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet

Vi ser nærmere på nutidens tendenser i lokale borgerinitiativer, co-creation og brug af crowdsourcing i udviklingen af ny politik. Både i kommunerne og i civilsamfundet ser vi nye måder at involvere og samarbejde på – og nye bevægelser og græsrodsinitiativer mobiliserer mennesker og vokser frem. Hvad betyder det for demokratiet, at flere borgere engagerer sig i konkret politisk handling og finder nye veje til at få indflydelse? Hvad kræver det af de traditionelle institutioner – og hvordan kan de lære af de nye initiativer?

Jeudan, Bredgade 30, 1260 København K, onsdag 7. februar 2018 kl. 09.00-12.00 

 

Døgnmøde – Grønbechs Hotel, onsdag 25. april 2018 

ReneGadeFRI

Ove Kaj Pedersen, professor og forfatter, Rene Gade, gruppeformand (ALT), MF 

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Indlæg ved Ove Kaj Pedersen

•   Fælles frokost

•   Indlæg ved Rene Gade, gruppeformand (ALT), MF

Hør Rene Gade fortæller om hans erfaringer med Alternativet og hans bredere betragtninger om vores demokratiske udvikling.

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 25. april 2018 inkl. overnatning

Med forbehold for ændringer