Fremtidens folkesundhed


Det går på mange områder den forkerte vej med danskernes sundhed, viser den seneste store befolkningsundersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. Flere danskere er overvægtige og spiser usundt, mange rører sig for lidt, og så der er sket en stigning i antallet af unge rygere og danskere med dårligt mentalt helbred eller stress. 

Mandag Morgen og Altingets netværk er din mulighed for at møde andre, der fra vidt forskellige udgangspunkter har samme mål som dig: at sikre danskerne et sundere og bedre liv. 
Netværket samler nøgleaktører og ledere fra den private og kommunale sektor, der arbejder med folkesundhed, forebyggelse og CSR. 

Derudover vil du på netværket møde en række spændende og relevante oplægsholdere, der skal holde dig opdateret på forskning, tiltag og tendenser, diskutere aktuelle problemstillinger og ikke mindst give dig inspiration til at gå nye veje i forebyggelsen.  

Netværket lægger op til debat, erfaringsudveksling og sparring netværksmedlemmerne imellem. Netværket er altså ikke blot en række foredrag - det er i ligeså høj grad en arbejdsgruppe. Med forskellige øvelser og debatter prøver vi at tvinge hinanden til at tænke nyt, men også erkende, hvad vi hver især skal gøre anderledes med den nye viden, netværket bidrager med.  

På alle netværksmøder veksler vi mellem inspirationsoplæg, fælles diskussioner og refleksion i mindre grupper. Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft:

“Personligt er det en kæmpe gevinst for mig at sidde med i Altinget og Mandag Morgens sundhedsrelaterede netværk. Som politisk journalist er det helt afgørende, at jeg får input til, hvordan man uden for Christiansborg oplever dagligdagen i sundhedsvæsenet. 

Som mødeleder sikrer jeg, at vores mange oplægsholdere kommer med skarpe og fokuserede indlæg, som kan gøre netværket klogere og give ny inspiration til arbejdet ved at sørge for en god debat mellem netværket og oplægsholder. Samtidig sikrer jeg, at netværksmedlemmerne efter oplæggene bliver udfordret til at tænke nyt på deres arbejdsområder og drage nytte af de hinandens viden i øvelser og debatter. ” 


Du kan se temaer, oplægsholdere og datoer for møderækken nedenfor.

 

Hvor er forebyggelsen på vej hen? 

Jette Jul Bruun, programchef, Trygfonden

Jette Jul Bruun har i mange år været en af de mest centralt placerede embedsmænd på forebyggelsesområdet. Senest som forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen, men hun har f.eks. også været forbi Københavns Kommune som folkesundhedschef og Statens Institut for Folkesundhed. I dag er hun programchef i Trygfonden, som er den mest aktive fond på forebyggelsesområdet.

Hvor ser hun forebyggelsen på vej hen i Danmark?

Hvis politikerne på Christiansborg ikke kan eller vil prioritere området, hvordan kan civilsamfund og kommuner forbedre forebyggelsen af fysisk og sygdomme. Vi hører Jette Jul Bruuns bud og tager debatten med hende om det. 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, tirsdag d. 5. november, kl. 10.00 - 13.00

 

Diabetescentre vil også forebygge

Allan Flyvbjerg, centerleder, Steno Diabetes Center Copenhagen

Novo Nordisk Fonden står bag Danmarkshistoriens største private donation nogensinde givet til det offentlige med syv milliarder til fem diabetescentre. Det skal ikke kun sikre behandlinger i verdensklasse til diabetikerne, diabetescentrene skal også bidrage til, at Danmark kommer i front med at forebygge, at sygdommen opstår.

Centerleder ved Steno Diabetes Center Copenhagen, Allan Flyvbjerg, er leder af det største af de fem diabetescentre og har tre milliarder i ryggen til opgaven. Allan besøger netværket og fortæller, hvordan man i centret i dag arbejder med forebyggelse og social ulighed, og hvordan visionen er for den fremtidige forebyggelse. Han vil også fortælle om forskningen på forebyggelsesområdet.

Vi planlægger også, at vi får et oplæg fra Novo Nordisk Fonden, der fortæller om, hvilke tanker de gør sig om, at egentlig forebyggelse og forskning i forebyggelsen af sygdommen er stærkt domineret af social ulighed.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 28. januar 2020, kl. 10.00-13.00

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, 26. marts 2020 

Læs mere om Summit 2020 og tilmeld dig her.


Fem forebyggelsessuccesser vi kan lære af

Lars Iversen, Professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed

Kan vi i dag lære af den kamp, der er ført for at mindske blandt andet vuggedød, rygning og trafikdrab? Ja, fortæller Lars Iversen i sin bog Kampen for liv. Her tager han fat i 5 konkrete succeshistorier i forhold til at forbygge sygdom og dødsfald. Med en imponerede research og fængende fortællestil dokumenterer han, hvad der skabte de store fremskridt indenfor blandt andet rygestop, vuggedød, trafikdrab og kloakering. Det fascinerende er, at årsagerne til de store genbrud og forhindringerne går igen på de forskellige tiltag.  
Oplægget slutter med en debat om, hvordan den viden kan bruges i det fremadrettede arbejde uanset, hvor man arbejder med forebyggelse.  

Mandag Morgen, Ny kongensgade 10, 1472 København, 30. april 2020, kl. 10.00 - 13.00


Forebyggelse – set fra almen praksis 

Gunver Lillevang, praktiserende læge

Hvordan ser man på den danske forebyggelsesindsats, når man er praktiserende læge? Det får vi nogle bud på fra Gunver Lillevang, der har praksis i Roskilde. Som praktiserende læge ser mange og meget forskellige patienter, der har en usund livsstil. Ildsjælen Gunver Lillevang kommer også med sine bud på, hvorfor hun ser nogle patienter lykkes med deres livsstilsomlægninger, mens andre giver op. I netværket skal vi så tale om, hvordan almen praksis og de andre aktører på forebyggelsesområdet, kan hjælpe flere til varige livsstilsomlægninger.  

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 16. juni kl. 10.00 - 13.00

 

Med forbehold for ændringer