Fremtidens folkesundhed


Det går på mange områder den forkerte vej med danskernes sundhed, viser den seneste store befolkningsundersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. Flere danskere er overvægtige og spiser usundt, mange rører sig for lidt, og så der er sket en stigning i antallet af unge rygere og danskere med dårligt mentalt helbred eller stress. 

Mandag Morgen og Altingets netværk er din mulighed for at møde andre, der fra vidt forskellige udgangspunkter har samme mål som dig: at sikre danskerne et sundere og bedre liv. 
Netværket samler nøgleaktører og ledere fra den private og kommunale sektor, der arbejder med folkesundhed, forebyggelse og CSR. 

Derudover vil du på netværket møde en række spændende og relevante oplægsholdere, der skal holde dig opdateret på forskning, tiltag og tendenser, diskutere aktuelle problemstillinger og ikke mindst give dig inspiration til at gå nye veje i forebyggelsen.  

Netværket lægger op til debat, erfaringsudveksling og sparring netværksmedlemmerne imellem. Netværket er altså ikke blot en række foredrag - det er i ligeså høj grad en arbejdsgruppe. Med forskellige øvelser og debatter prøver vi at tvinge hinanden til at tænke nyt, men også erkende, hvad vi hver især skal gøre anderledes med den nye viden, netværket bidrager med.  

På alle netværksmøder veksler vi mellem inspirationsoplæg, fælles diskussioner og refleksion i mindre grupper. Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft:

“Personligt er det en kæmpe gevinst for mig at sidde med i Altinget og Mandag Morgens sundhedsrelaterede netværk. Som politisk journalist er det helt afgørende, at jeg får input til, hvordan man uden for Christiansborg oplever dagligdagen i sundhedsvæsenet. 

Som mødeleder sikrer jeg, at vores mange oplægsholdere kommer med skarpe og fokuserede indlæg, som kan gøre netværket klogere og give ny inspiration til arbejdet ved at sørge for en god debat mellem netværket og oplægsholder. Samtidig sikrer jeg, at netværksmedlemmerne efter oplæggene bliver udfordret til at tænke nyt på deres arbejdsområder og drage nytte af de hinandens viden i øvelser og debatter. ” 


Programmet for 2019-2020 er nu på plads.
Du kan se temaer, oplægsholdere og datoer for møderækken nedenfor.

 

Heldagsseminar hos Mandag Morgen

Vi samler netværket til et heldagsseminar hos Mandag Morgen, hvor der vil være to inspirationsoplæg og en paneldebat, der vil centrere sig omkring fedmeforebyggelse. Vi skal sammen nyde en stor fælles frokost, og hvis vejret og humøret tillader det, et glas vin i Altinget og Mandag Morgens gård til at runde dagen af på. 

Nyt fra Christiansborg


Kirsten Normann Andersen (SF)

VLAK-regeringen blev anset som en af de mindst forebyggelsesinteresserede regeringer i mands minde. Nu er der kommet en ny socialdemokratisk ledet regering, støttet af EL, R, og SF, der alle har et stort fokus på forebyggelse.
Cigaretpriserne vil skal stige, ved vi, fra det forståelsespapir, som Mette Frederiksen har skrevet under på sammen med de andre partier fra rød blok. Men hvad har det røde flertal tænkt sig at gøre ved de andre livsstilsproblemer i Danmark? Danske unge vinder stadig EM i druk. Stadig flere bliver svært overvægtige, spiser usundt og rør sig for lidt. Hvor vurderer Kristen Norman Andersen, at man realistisk set vil se nye og mere effektive indsatser på forebyggelsesområdet med det nye Folketing?

Dokumentation af gevinster


Rasmus Højbjerg Jacobsen, seniorforsker, VIVE

Mange forebyggelsestiltag bliver aldrig gennemført, eller dør efter projektperioden, fordi besparelsen ikke kan dokumenteres. Men med den socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, kan man beregne, hvordan tiltagene påvirker de offentlige udgifter på kort og langt sigt. Hvordan bruges SØM og hvor er begrænsningerne? Rasmus Højbjerg Jacobsen, underviser i SØM, og har i mere end ti år arbejdet med at evaluere tiltag på sundheds, social- og arbejdsmarkedet.  


Vi slutter med en mere generel snak om, hvordan man får fremtidssikret projekter, hvor gevinsterne er svære at dokumentere


Paneldebat: Hvordan omstyrter vi det fedmeskabende samfund?

Leif Nielsen, branchedirektør, DI Fødevarer, Berit Heitmann, forskningschef, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Parker Instituttet, samt Afdelingen for Folkesundhed, Københavns Universitet & Tatjana Hejgaard, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen

Seneste sundhedsprofil viste at stadig flere danskere bliver svært overvægtige. De seneste årtier er det blevet stadig nemmere og billigere at spise sig overvægtig og bevæge sig stadig mindre? Vi skal høre fra tre debattører, der repræsenterer forskningen, industrien og Sundhedsstyrelsen. De vil debattere tendenser og forebyggelsesindsatser på fedmeområdet, og der vil blive rig mulighed for at netværket kan byde ind med spørgsmål, synspunkter og forslag.

Altinget og Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, torsdag d. 12. september 2019, kl. 09.30 -16.00

Hvor er forebyggelsen på vej hen? 

Jette Jul Bruun, programchef, Trygfonden

Jette Jul Bruun har i mange år været en af de mest centralt placerede embedsmænd på forebyggelsesområdet. Senest som forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen, men hun har f.eks. også været forbi Københavns Kommune som folkesundhedschef og Statens Institut for Folkesundhed. I dag er hun programchef i Trygfonden, som er den mest aktive fond på forebyggelsesområdet.

Hvor ser hun forebyggelsen på vej hen i Danmark?

Hvis politikerne på Christiansborg ikke kan eller vil prioritere området, hvordan kan civilsamfund og kommuner forbedre forebyggelsen af fysisk og sygdomme. Vi hører Jette Jul Bruuns bud og tager debatten med hende om det. 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, tirsdag d. 5. november, kl. 10.00 - 13.00

 

Diabetescentre vil også forebygge

Allan Flyvbjerg, centerleder, Steno Diabetes Center Copenhagen

Novo Nordisk Fonden står bag Danmarkshistoriens største private donation nogensinde givet til det offentlige med syv milliarder til fem diabetescentre. Det skal ikke kun sikre behandlinger i verdensklasse til diabetikerne, diabetescentrene skal også bidrage til, at Danmark kommer i front med at forebygge, at sygdommen opstår.

Centerleder ved Steno Diabetes Center Copenhagen, Allan Flyvbjerg, er leder af det største af de fem diabetescentre og har tre milliarder i ryggen til opgaven. Allan besøger netværket og fortæller, hvordan man i centret i dag arbejder med forebyggelse og social ulighed, og hvordan visionen er for den fremtidige forebyggelse. Han vil også fortælle om forskningen på forebyggelsesområdet.

Vi planlægger også, at vi får et oplæg fra Novo Nordisk Fonden, der fortæller om, hvilke tanker de gør sig om, at egentlig forebyggelse og forskning i forebyggelsen af sygdommen er stærkt domineret af social ulighed.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 28. januar 2020, kl. 10.00-13.00

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, 26. marts 2020 


Fem forebyggelsessuccesser vi kan lære af

Lars Iversen, Professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed

Kan vi i dag lære af den kamp, der er ført for at mindske blandt andet vuggedød, rygning og trafikdrab? Ja, fortæller Lars Iversen i sin bog Kampen for liv. Her tager han fat i 5 konkrete succeshistorier i forhold til at forbygge sygdom og dødsfald. Med en imponerede research og fængende fortællestil dokumenterer han, hvad der skabte de store fremskridt indenfor blandt andet rygestop, vuggedød, trafikdrab og kloakering. Det fascinerende er, at årsagerne til de store genbrud og forhindringerne går igen på de forskellige tiltag.  
Oplægget slutter med en debat om, hvordan den viden kan bruges i det fremadrettede arbejde uanset, hvor man arbejder med forebyggelse.  

Mandag Morgen, Ny kongensgade 10, 1472 København, 30. april 2020, kl. 10.00 - 13.00

Med forbehold for ændringer