Fremtidens folkeoplysning


Mange taler i dag om behovet for en ny oplysningstid. Om behovet for at vi genopfinder noget af det fineste i dansk folkeoplysningstradition båret af frivillige foreninger, oplysningsforbundene, højskoler og folkeuniversitetet. Sammen med bibliotekerne og andre aktører som medierne, museerne og iværksættere i civilsamfundet er Danmark fuld af tilbud om folkeoplysning.

Men er de lovgivningsmæssige rammer for folkeoplysningen de rigtige?

Formår folkeoplysningen i dag at være relevant for både unge og gamle?

Spiller folkeoplysningen den rigtige rolle i forhold til det digitale samfund og dets udfordringer?

Hvis målet er en ny oplysningstid, hvad er så midlerne?

I stedet for en traditionel netværkssæson med skiftende eksterne oplæg og diskussioner i gruppen, udbyder vi en ny sæson ”Fremtidens folkeoplysning”, hvor netværksdeltagerne kommer til at arbejde konkret med selv at udvikle et debatoplæg til fremtidens folkeoplysning, som kan udgives og sendes som inspiration til politikere og samfundsdebattører med interesse for området.

Det kommer til at foregå på den måde, at der til hvert netværksmøde udpeges to netværksdeltagere, som hver for sig eller sammen udarbejder et konkret oplæg til et delafsnit til den endelige udgivelse. Oplægget præsenteres på netværksmødet og diskuteres grundigt. Herefter justeres det og indgår som udkast til det samlede debatoplæg. Når alle temaer er gennemarbejdet i netværket, mødes samtlige deltagere til et døgnmøde, hvor sammenhængen i oplægget trykprøves. Endelig påtager Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør, hos Mandag Morgen sig slutredigeringen af oplægget, så det sprogligt og kommunikationsmæssigt hænger godt sammen.

Her er de temaer, som netværket kommer omkring.

 

Folkeoplysningens demokratiske, videnskabende og videnformidlende rolle

På mødet vil vi gennemgå følgende punkter:

 • Folkeoplysningen i det digitale demokrati
 • Vi oversvømmes af information – hvordan bliver det til viden
 • Udviklingen af nye samtaleformer
 • Folkeoplysningen og civilsamfundet
 • Stærkere forudsætninger på arbejdsmarkedet
 • ANBEFALINGER

Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K, tirsdag 5. februar 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Folkeoplysningens dannelses rolle

På mødet vil vi gennemgå følgende punkter:

 • Opgaver i forhold til digital dannelse/uddannelse af befolkningen
 • Hvad er dannelse i det 21. århundrede – nye værdier?
 • Integrationsopgaven lokalt og regionalt
 • ANBEFALINGER

Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K, onsdag 19. juni 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Folkeoplysningens kulturformidlingsrolle og fælleskabsrolle

 • Udvikling af nye fællesskaber
 • Styrkelse af lokal og national identitet
 • Forståelse af kulturforskelle
 • Inspiration til fælles kreativitet og deltagerkultur
 • ANBEFALINGER

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, torsdag 15. august 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Døgnmøde: Grønbechs Hotel, Bornholm, torsdag 19. september 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm, hvor vi samler op på forløbet og medlemmernes bidrag som helhed. Hvad har vi lært, hvad er fremtidsperspektiverne, og hvad kan vi bruge hinanden til?

Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på området. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Folkeoplysningens struktur og rammer

 • Opdatering af lovgivning
 • Fysiske rammer og muligheder
 • Samarbejde og partnerskaber
 • ANBEFALINGER

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 19. september 2019

 

Med forbehold for ændringer