Fremtidens folkeoplysning


Vi har aldrig haft adgang til så mange informationer som nu via Internettet, og vi har aldrig haft så meget brug for som nu at kunne sortere i dem og finde frem til, hvad der er sandt og falsk, hvad der er ægte og uægte, hvad der er manipulation og hvad der er faktuelt. Er vi blevet et mere oplyst folk eller det modsatte? Har vi fået et mere velfungerende og oplyst demokrati eller det modsatte?

Folkeoplysningen har dybe rødder i det danske samfund, men har den også en fremtid i en digital virkelighed? Hvordan får vi sat digital dannelse på dagsordenen, og hvad skal sådan en egentlig bestå af? Kræver det en ny slags dannelse at begå sig i det digitale samfund og hvem skal uddanne os til det? Disse og andre spørgsmål er på dagsordenen for dette netværk, som handler om at finde frem til, hvad det er for en rolle folkeoplysningen kan spille i den digitale fremtid, hvor engagement er noget, der primært foregår på Facebook og troværdig oplysning mangler en klar varedeklaration.

Netværket vil samle spændende kræfter fra folkeoplysningens aktører til uddannelsesområdet, kulturlivet og den politiske arena. Netværket vil udveksle erfaringer og perspektiver og forsøge at udvikle nye bud på fremtidens folkeoplysninger. Netværket modereres af Lisbeth Knudsen, chefredaktør for Mandag Morgen og bestyrelsesformand for bl.a. Det Kongelige Teater og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

 

Hvordan fornyer vi folkeoplysningen?

Lene Andersen

Lene Andersen, forfatter og civiløkonom 

Hvor kommer vores dannelsesbegreb fra, og hvordan opstod det? Lene Andersen er aktuel med bogen The Nordic Secret, der ikke blot kortlægger folkeoplysningens historie i Norden men også giver bud på, hvordan folkeoplysning og dannelse må redefineres til at matche kompleksiteten i det 21. århundrede.

Børsbygningen, torsdag d. 18. januar 2018, kl. 9.00-12.00

 

Public Service 

Per Stig Møller, fhv. minister 

Hvis ingen ser eller hører de samme ting, hvordan vil det så komme til at gå den demokratiske og kulturelle samtale. Forsvinder vores fælles virkelighed og dermed også samtalen? Hvordan kommer det til at gå samtalen hvis ikke vi forholder os til det samme, men hver vores virkelighed, som vi har fået via de sociale medier.

Børsbygningen, onsdag d. 16. maj 2018, kl. 9.30-12.30

 

Tillidskrise i vores folkestyre 

BertelHaarder

Bertel Haarder, MF, Venstre

Hvilke værdier ligger til grunde for vores fællesskab? Tilliden og det at være værdig til tillid er afgørende, men hvilke værdier er det vi taler om. At være en del af et folk, et samfund kræver for det første, at man forstår sig som en del af et historisk fællesskab.  

Børsbygningen, onsdag d. 6. juni 2018, kl. 9.30-12.30

 

Hvorfor er folkeoplysning vigtigt og hvad kan vi bruge det til?

Mette Bock, Kulturminister (LA), Nadja Pass, rektor, Samtidens Akademi

Jeudan, Bredgade 30, København K, torsdag d. 30. august 2018, kl. 9.30-12.30

 

Døgnmøde: Grønbechs Hotel, Bornholm, torsdag d. 20. september 2018

 

Rikke Hvilshøj, direktør DANSK IT, Jens Christian Grøndahl, forfatter  

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Indlæg ved Rikke Hvilshøj: Hvilken rolle skal folkeoplysning spille i den digitale fremtid

Hvorfor Danmarks lange tradition for folkeoplysning skal udnyttes til at klæde danskerne bedre på til at tage kontrol over deres eget liv på nettet

•   Fælles frokost

•   Indlæg ved Jens Christian Grøndahl: Hvad skal vores demokrati indeholde

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, 20. september 2018 inkl. overnatning

 

Med forbehold for ændringer