Fremtidens folkeoplysning


Mange taler i dag om behovet for en ny oplysningstid. Om behovet for at vi genopfinder noget af det fineste i dansk folkeoplysningstradition båret af frivillige foreninger, oplysningsforbundene, højskoler og folkeuniversitetet. Sammen med bibliotekerne og andre aktører som medierne, museerne og iværksættere i civilsamfundet er Danmark fuld af tilbud om folkeoplysning.

Men er de lovgivningsmæssige rammer for folkeoplysningen de rigtige?

Formår folkeoplysningen i dag at være relevant for både unge og gamle?

Spiller folkeoplysningen den rigtige rolle i forhold til det digitale samfund og dets udfordringer?

Hvis målet er en ny oplysningstid, hvad er så midlerne?

I stedet for en traditionel netværkssæson med skiftende eksterne oplæg og diskussioner i gruppen, udbyder vi en ny sæson ”Fremtidens folkeoplysning”, hvor netværksdeltagerne kommer til at arbejde konkret med selv at udvikle et debatoplæg til fremtidens folkeoplysning, som kan udgives og sendes som inspiration til politikere og samfundsdebattører med interesse for området.

Det kommer til at foregå på den måde, at der til hvert netværksmøde udpeges to netværksdeltagere, som hver for sig eller sammen udarbejder et konkret oplæg til et delafsnit til den endelige udgivelse. Oplægget præsenteres på netværksmødet og diskuteres grundigt. Herefter justeres det og indgår som udkast til det samlede debatoplæg. Når alle temaer er gennemarbejdet i netværket, mødes samtlige deltagere til et døgnmøde, hvor sammenhængen i oplægget trykprøves. Endelig påtager Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør, hos Mandag Morgen sig slutredigeringen af oplægget, så det sprogligt og kommunikationsmæssigt hænger godt sammen.

Her er de temaer, som netværket kommer omkring.

 

Folkeoplysningens demokratiske, videnskabende og videnformidlende rolle

På mødet vil vi gennemgå følgende punkter:

 • Folkeoplysningen i det digitale demokrati
 • Vi oversvømmes af information – hvordan bliver det til viden
 • Udviklingen af nye samtaleformer
 • Folkeoplysningen og civilsamfundet
 • Stærkere forudsætninger på arbejdsmarkedet
 • ANBEFALINGER

Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K, tirsdag 5. februar 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer til Arena Summit 2019, der samler 1500 offentlige og private beslutningstagere. Temaet for årets Arena Summit er den næste generation.

Den næste generation kommer til at forme menneskeheden og samfundet på måder, vi endnu kun kan gisne om og se konturerer. Det er i den næste generation, at løsningen på klimaudfordringerne skal findes. Den næste generation kommer til at stille krav til et sammenhængende og højteknologisk sundhedsvæsen. Den næste generation skal mestre kompetencerne til at gribe potentialerne af den teknologiske udvikling. Og den næste generation kommer til at revolutionere det politiske system og fremtidens demokrati. 

Den vil fortsætte med at redefinere opfattelsen af og udvide rammerne for samfundsengagement. Den vil på samme tid være globalt orienteret og vokse op med adgang til hele verden i lommen – og være fokuseret på det lokale og på at gøre en forskel i de nære fællesskaber. Den vil være klar til at skabe helt grundlæggende forandringer og udfordre alle de strukturer, rammer, regler og normer, vi andre tager for givet. Samtidig vil nye magtfaktorer i stigende grad gøre sig gældende, når magtbalancen delvist flytter sig fra den politiske verden til businessverdenen. Det kræver en ny type lederskab – politisk og forretningsmæssigt, hvis legitimiteten skal bevares i samfundet. Og det kræver en ny slags samtale og samfundsdebat, hvis vi vil holde fast i og fortsat dyrke samfundsengagementet hos de næste generationer.

Hvad betyder alle de tendenser egentlig for os alle her og nu? Og hvad skal vi forberede os på, hvis vi vil være klar til fremtiden?

Tivoli, torsdag 28. marts 2019

 

Folkeoplysningens dannelses rolle

På mødet vil vi gennemgå følgende punkter:

 • Opgaver i forhold til digital dannelse/uddannelse af befolkningen
 • Hvad er dannelse i det 21. århundrede – nye værdier?
 • Integrationsopgaven lokalt og regionalt
 • ANBEFALINGER

Børsbygningen, onsdag 19. juni 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Folkeoplysningens kulturformidlingsrolle og fælleskabsrolle

 • Udvikling af nye fællesskaber
 • Styrkelse af lokal og national identitet
 • Forståelse af kulturforskelle
 • Inspiration til fælles kreativitet og deltagerkultur
 • ANBEFALINGER

Børsbygningen, torsdag 15. august 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Døgnmøde: Grønbechs Hotel, Bornholm, torsdag 19. september 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm, hvor vi samler op på forløbet og medlemmernes bidrag som helhed. Hvad har vi lært, hvad er fremtidsperspektiverne, og hvad kan vi bruge hinanden til?

Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på området. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Folkeoplysningens struktur og rammer

 • Opdatering af lovgivning
 • Fysiske rammer og muligheder
 • Samarbejde og partnerskaber
 • ANBEFALINGER

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 19. september 2019

 

Med forbehold for ændringer