Implementering af FN’s 17 Sustainable Development Goals


I 2015 vedtog samtlige lande i verden 17 målsætninger, som skal indfries inden 2030. Målene repræsenterer et marked til en anslået værdi af 12 billioner amerikanske dollars. Danmark er et af fem lande, som er i topform til at levere på målene.

En dansk handlingsplan er på trapperne, som formulerer de danske prioriteter indenfor de 17 mål. Og Danmarks Statistik er i fuld gang med at opsætte indikatorer for, hvordan fremskridtene skal måles. Sverige vil bruge offentlige indkøb som værktøj til at levere på målene, så de rigtige løsninger belønnes og vokser, hvor lande som Storbritannien og Finland i stigende grad udvikler social impact bonds.

Ved lanceringen af regeringens nye “Handlingsplan for opnåelse af FN’s verdensmål” lagde finansminister Kristian Jensen op til fokus på fire områder med 37 delmål, hvorved vi fremtidigt kan tænke verdensmålene ind i al ny lovgivning og blive bedre til at måle effekterne.

Det vil vi nedbryde og diskutere i Mandag Morgens netværk. Hvordan kan vi til fælles gavn tænke bæredygtighed ind i social innovation ved for eksempel offentlige tiltag og investeringer? Vil målene betyde, at Danmark introducerer nye redskaber til social og grøn innovation, så som fx social impact bonds? Hvordan kan målene være motor for innovation i netop din organisation?

Programmet for 2018/2019 er nu på plads. Du kan se temaer, oplægsholdere og datoer for møderækken nedenfor.

  

Netværkets mission

Missionen med netværket er at klæde deltagerne på til at bruge de nye verdensmål til at innovere deres måde at arbejde på i det offentlige såvel som det private, og særligt i spændingsfeltet mellem de to. Netværket ønsker at nedbryde silotænkning mellem flere sektorer, forskellige sociale områder og bæredygtighed.

 

Netværkets målgruppe

Ledere og medarbejdere i såvel den private som den offentlige sektor samt investorer og andre, der har interesse i offentligt-privat-samarbejder om målene og innovation.

 

Det får du…

Du får indsigt i de 17 verdensmål gennem inspirerende oplæg, samt forståelse for hvad de betyder politisk, hvordan de driver nye markeder, og hvordan vi kan samtænke især det bæredygtige og det sociale. Du får konkrete eksempler på, hvordan virksomheder og kommuner allerede bruger målene som motor for innovation, og du får mulighed for at udforske din palette af innovationsmuligheder i dialog med andre og med netværkets faste mødeleder, Emil Damgaard Grann. Han er forhenværende leder af strategiafdelingen i tænketanken Sustainia, og arbejder nu i Ørsted som Senior Communications Strategist, hvor han på tværs af afdelinger som sustainability, public affairs og branding hjælper virksomheden med at positionere sig som et af verdens førende grønne energiselskaber.

Programmet:

 

Ørsteds rapportering på verdensmålene


Rasmus Skov, Head of Group Sustainability, Ørsted

Ørsted er i fuld gang med en rivende transformation mod at blive et energiselskab, der udelukkende producerer vedvarende energi. I selskabets markedsføring såvel som rapportering har man derfor stort fokus på bæredygtighed. Ørsted er blandt de første som har valgt at rapportere på verdensmålene og viser på inspirerende vis, hvordan selskabets aktiviteter understøtter FNs verdensmål helt ned på indikatorniveau. 

Børsbygningen, Onsdag 29. august 2018 kl. 09.30-12.30 

 

Danmark i verden


Ulla Tørnæs (V), udviklingsminister

Hvordan kan den danske udviklingsbistand bidrage til implementeringen af FN’s verdensmål globalt? I januar 2017 blev forliget om Danmarks udviklings- og humanitære strategi indgået, som har et klart afsæt i verdensmålene. Udviklingsminister Ulla Tørnæs vil ved dagens møde give en status på implementeringen af strategien, og fremlægge regeringens visioner for, at Danmark skal bidrage til realiseringen af verdensmålene frem mod år 2030

Ubbes Vinbar, Ny Vestergade 1, KBH K, onsdag 10. oktober 2018 kl. 15.00-18.00  

 

 

IFU’s nye SDG fond

Andreas Brogaard Buhl, chef for Sustainability and Corporate Governance, IFU

IFU’s nye SDG fond har en samlet kapital på omkring 5 milliarder kroner, der skal investeres i verdensmålene i de kommende 3 år. Hvordan virker fonden, hvilke udviklingseffekter fokuseres der på, og hvad er ambitionerne med fonden? Andreas Brogaard Buhl besøger os for at svare på disse spørgsmål og mange flere. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, torsdag 22. november 2018 kl. 09.30-12.30 

 

Future Fit som styringsværkstøj

Esben Lanthén, partner, Nordic Sustainability

Esben Lanthén er partner i rådgivningsvirksomheden Nordic Sustainability, der som de første i Norden er blevet akkrediteret i styringsværktøjet Future Fit Benchmark. Future Fit er en helt ny måde at arbejde med bæredygtighed i virksomheder, hvor der benchmarkes mod planetary boundaries i stedet sidste års performance eller andre mål, der ikke reelt siger noget om, virksomheden er bæredygtig. Future Fit er fuldt integreret med Verdensmålene og i Danmark er både Novo Nordisk og Ørsted i gang med at bruge værktøjet.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, tirsdag 29. januar 2019, kl. 09.30-12.30 

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Breakout-sessioner, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt.

Tid og sted: Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019

 

Døgnmøde på Bornholm, onsdag 10. april 2019

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue 'Vilhelm' og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Formiddagsmøde og indlæg ved Thomas Ravn-Pedersen

•   Fælles frokost

•   Indlæg ved Kirsten Brosbøl (S)

•   Pause

•   Workshop

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen restaurant ‘Vilhelm’ og ‘Øltinget’

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Verdensmålene indtager Danmark


 
Thomas Ravn-Pedersen, direktør & chefredaktør, Verdens Bedste Nyheder

Ingen anden global FN-dagsorden har nogensinde erobret den danske offentlige debat og dagsorden så effektivt i Danmark. Virksomheder, NGO’er, kommuner, politikere og ikke mindst uddannelsesinstitutioner har taget Verdensmålene til sig. Senest har finansudvalget nedsat en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal ”sikre politisk fremdrift i arbejdet med at opfylde de 17 verdensmål i Danmark”. Verdens Bedste Nyheder har siden 2010 leveret konstruktiv journalistik og kampagner, der formidler fremskridt og løsninger på verdens udfordringer. Som dansk kommunikationsplatform for Verdensmål har Verdens Bedste Nyheder siden 2015 haft til opgave at introducere og formidle de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling til danskerne, hvor sidste skud på stammen er udvikling og drift af den danske Verdensmålsportal www.verdensmål.org. Thomas Ravn-Pedersen vil dele de bedste af hans og Verdens Bedste Nyheders erfaringer med at kommunikere Verdensmål og hjælpe såvel offentlige som private organisationer i gang med den vigtige bæredygtighedsdagsorden på tværs af sektorer.

 

 

En status på den politiske opbakning til FN’s verdensmål


Kirsten Brosbøl (S), MF, fhv. miljøminister

I 2017 initierede Kirsten Brosbøl (S) et tværpolitisk netværk internt i Folketinget med hensigten om at skabe viden og debat om FN’s verdensmål på tværs af de politiske partier samt i offentligheden. Netværket fik opbakning fra alle Folketingets partier og skabte en vigtig platform for samarbejde med civilsamfundet, erhvervsliv og andre med en interesse i verdensmålene. Kirsten Brosbøl vil dele ud af hendes erfaringer med netværket og give en status på den politiske opbakning til FN’s verdensmål.

Onsdag den 10. april 2019, Grønbechs Hotel, Bornholm

 

Du kan ligeledes se programmet for netværkets første år ved at følge linket her

 

Med forbehold for ændringer.