Implementering af FN’s 17 Sustainable Development Goals


I 2015 vedtog samtlige lande i verden 17 målsætninger, som skal indfries inden 2030. Målene repræsenterer et marked til en anslået værdi af 12 trillioner amerikanske dollars. Danmark er et af fem lande, som er i topform til at levere på målene.

En dansk handlingsplan er på trapperne, som formulerer de danske prioriteter indenfor de 17 mål. Og Danmarks Statistik er i fuld gang med at opsætte indikatorer for, hvordan fremskridtene skal måles. Sverige vil bruge offentlige indkøb som værktøj til at levere på målene, så de rigtige løsninger belønnes og vokser, hvor lande som Storbritannien og Finland i stigende grad udvikler social impact bonds.

Ved lanceringen af regeringens nye “Handlingsplan for opnåelse af FN’s verdensmål” lagde finansminister Kristian Jensen op til fokus på fire områder med 37 delmål, hvorved vi fremtidigt kan tænke verdensmålene ind i al ny lovgivning og blive bedre til at måle effekterne.

Det vil vi nedbryde og diskutere i Mandag Morgens netværk. Hvordan kan vi til fælles gavn tænke bæredygtighed ind i social innovation ved for eksempel offentlige tiltag og investeringer? Vil målene betyde, at Danmark introducerer nye redskaber til social og grøn innovation, så som fx social impact bonds? Hvordan kan målene være motor for innovation i netop din organisation?

 

Netværkets mission

Missionen med netværket er at klæde deltagerne på til at bruge de nye verdensmål til at innovere deres måde at arbejde på i det offentlige såvel som det private, og specielt i spændingsfeltet mellem de to. Netværket ønsker at nedbryde silotænkning mellem flere sektorer, forskellige sociale områder og bæredygtighed.

 

Netværkets målgruppe

Ledere og medarbejdere i såvel den private som den offentlige sektor samt investorer og andre, der har interesse i blandt offentligt-privat-samarbejde om målene og innovation.

 

Det får du…

Du får indsigt i de 17 verdensmål gennem inspirerende oplæg, samt forståelse for hvad de betyder politisk, hvordan de driver nye markeder, og hvordan vi kan samtænke især det bæredygtige og det sociale. Du får konkrete eksempler på hvordan virksomheder og kommuner allerede bruger målene som motor for innovation, og du får mulighed for at udforske din palette af innovationsmuligheder i dialog med andre og med netværkets faste mødeleder, leder af strategiafdelingen i tænketanken Sustainia, Emil Damgaard Grann. Emil er bl.a. overordnet ansvarlig for indholdsdelen af Global Opportunity Explorer, der indeholder 300 grønne byløsninger samt over 300 bæredygtige virksomhedsløsninger, der alle er beskrevet og grupperet ud fra deres impact på FNs verdensmål.

 

Hvad gør frontløberne?

AnneKjærSkovgaardFRI
Anne Kjær Skovgaard, udviklingschef i Den Sociale Kapitalfond

Verdensmålene viser vej til nye markeder, som både er drevet af den offentlige efterspørgsel samt af ændrede forbrugsvaner. Nogle virksomheder og kommuner har allerede gjort sig erfaringer med at operere indenfor et eller flere af temaerne i de 17 mål. Vi hører fra frontløberne og kigger på konkrete eksempler og arbejdsgange, diskuterer deres erfaringer samt vender deres forventninger for fremtiden.

Børsbygningen, torsdag 31. august 2017 kl. 9.00-12.00

---

SDG'erne i en mellemstor virksomhed

Peer Leth, direktør i Troldtekt

Peer Leth vil fortælle, hvordan Troldtekt har taget SDG’erne med i strategiarbejdet. Hvilke udfordringer/muligheder har Troldtekt mødt med det offentlige i en omstilling til mere cirkulær virksomhed? Og hvordan arbejder Troldtekt med partnerskaber for at fremme de miljøhensyn virksomheder har taget? Dette er bl.a. spørgsmål direktøren vil svare på.

Børsbygningen, torsdag 12. oktober 2017 kl. 09.00-12.00

---

Hvordan ser succes ud og hvordan måler man den?

NielsPlougFRI
Niels Ploug, direktør for personstatistik, Danmarks Statistik

Danmark er forpligtet til at måle på fremskridt i implementering af målene. Hvordan ser de succeskriterier ud for Danmark, hvad er effektstyring, og hvordan kan du bruge dele af effektmålene i din virksomhed, kommune eller organisation som mål for egen succes og innovation? Niels Ploug vil åbne op for en diskussion af, om vi kan måle og veje FN’s verdensmål.

Børsbygningen, torsdag 7. december 2017 kl. 9.00-12.00

---

Grønlands SDG-drømme, strategier og implementeringsprocesser

Fie Vincentz, fuldmægtig, Departementet for Finanser og Skatter, Grønlands selvstyre

Fie Vincentz fortæller om Grønlands implementeringsprocesser og de centrale værktøjer herunder. Hun byder ind med konkrete eksempler på særlige udfordringer for Grønland i tilknytning til SDG-målene og nogle af de prioriteringer, som der allerede arbejdes med og kan relatere sig til målene samt nogle bud på mål og undermål, som bliver særligt relevante at følge tæt i Grønlandsk sammenhæng.

Børsbygningen, fredag 2. marts 2018 kl. 9.00-12.00

---

Døgnmøde: Mine mål som motor for innovation

susannestormer mortenkolind
Susanne Stormer, Vice President of Corporate Sustainability hos Novo Nordisk og Morten Kolind, direktør i Bornholms Mosteri

Mål flytter ikke verden. Det gør innovation og lederskab. Du møder mennesker som udviser det lederskab ved at innovere produkter og forretningsmodeller for at levere på målene. Vi arbejder i grupper med designtænkning, så du får ’hands-on’ erfaring med redskaber til innovation. Vi opsamler alt den viden, vi har fået gennem året, og arbejder med, hvordan det kan bruges det på os selv og vores områder hver især – og også gerne på tværs og i samtænkning.

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm, hvor vi samler op på forløbet som helhed. Hvad har vi lært, hvad er fremtidsperspektiverne, og hvad kan vi bruge hinanden til?

Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på området. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Indlæg ved Susanne Stormer, Novo Nordisk
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved relevant oplægsholder
  • Workshop og cases i samarbejde med moderator
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

Grønbechs Hotel, Bornholm, mandag 14. maj 2018

 

Med forbehold for ændringer.