Implementering af FN’s 17 Sustainable Development Goals


Ved lanceringen af regeringens nye “Handlingsplan for opnåelse af FN’s verdensmål” lagde fhv. finansminister Kristian Jensen op til fokus på fire områder med 37 delmål, hvorved vi fremtidigt kan tænke verdensmålene ind i al ny lovgivning og blive bedre til at måle effekterne. Det vil vi nedbryde og diskutere i SDG Leaderships netværk om implementeringen FN's verdensmål i praksis.

Missionen med netværket er at klæde deltagerne på til at bruge de nye verdensmål til at innovere deres måde at arbejde på i det offentlige såvel som det private, og særligt i spændingsfeltet mellem de to. Netværket ønsker at nedbryde silotænkning mellem flere sektorer, forskellige sociale områder og bæredygtighed. Netværkets målgruppe er ledere og medarbejdere i såvel den private som den offentlige sektor samt investorer og andre, der har interesse i offentligt-privat-samarbejder om målene og innovation.

Det får du…

Du får indsigt i de 17 verdensmål gennem inspirerende oplæg, samt forståelse for hvad de betyder politisk, hvordan de driver nye markeder, og hvordan vi kan samtænke især det bæredygtige og det sociale. Du får konkrete eksempler på, hvordan virksomheder og kommuner allerede bruger målene som motor for innovation, og du får mulighed for at udforske din palette af innovationsmuligheder i dialog med andre og med netværkets faste mødeleder, Emil Damgaard Grann. Han er forhenværende leder af strategiafdelingen i tænketanken Sustainia, og arbejder nu i Ørsted som Senior Communications Strategist, hvor han på tværs af afdelinger som sustainability, public affairs og branding hjælper virksomheden med at positionere sig som et af verdens førende grønne energiselskaber.

SDG Leadership er et partnerskab mellem Tænketanken Mandag Morgen og CSR Forum.

Klik her for at læse mere om SDG Leaderships netværk om implementering i praksis.