Industri 4.0


Programmet for 2019 er nu næsten på plads. Du kan se temaer, oplægsholdere og datoer for møderækken nedenfor.

Flere brancher og job står for at blive disruptet af digitalisering, automatisering, robotteknologi og kunstig intelligens. Eller af helt nye måder at kommunikere, lagre og forbruge data. Aldrig før har vi været så udfordret på måden hvorpå vi producerer varer og skaber værdi.

Udviklingen foregår så hurtigt, at mange virksomheder og arbejdspladser trues på eksistensen. Arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren har svært ved at følge med, da de fortsat organiseres og er målrettet det gamle industrisamfund. Og langt størstedelen af os famler for at finde et nyt fodfæste.

Samtidig dukker nye konkurrenter op fra uventet side, i form af iværksættere og virksomheder, der forstår at udnytte Industri 4.0 teknologier på nye måder.

Mandag Morgens Industri 4.0 netværk handler om at finde sit fodfæste i en hurtig omskiftelig verden. Det handler om at få indsigt i, hvad Industri 4.0 er for en størrelse, og hvad det betyder for samfundet og for den enkelte virksomhed eller arbejdsplads. Og det handler om, at erkende, at vi alle er forbundet i et økosystem, hvor vi, hver især, spiller nogle roller. Eller kan komme til at spille nogle roller.

Netværkets faste mødeleder er Peter Hesseldahl, der er journalist hos Mandag Morgen og i mange år har beskæftiget sig med digitalisering og automatisering, hvor det bl.a. er blevet til flere bøger og rapporter om Industri 4.0. 

  

Styrket samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder

Nigel Edmondson, direktør, MADE

Hvis Danmark skal være med i forreste række, når det kommer til udvikling af nye, innovative løsninger i produktionsvirksomheder, er det vigtigt at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter, universiteter og virksomheder. Dette er ikke blot, for at sikre, at der bliver uddannet tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, men også for at styrke udviklingen af ny teknologi til gavn for danske virksomheder. Ved dette møde sætter vi fokus på samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder og spørger, hvordan vi kan skabe stærke samarbejdsnetværk i krydsfeltet mellem industri og forskning. Hvordan vi kan sikre tilgangen af dygtige specialister med de kompetencer, der efterspørges i industrien og sammen skabe innovative løsninger, der styrker Danmarks position som et af verdens dygtigste produktionslande. MADE - Manufacturing Academy of Denmark er en non-profit forening bestående af virksomheder, universiteter, GTS-institutter og uddannelsesinstitutioner, der har til formål at styrke rammerne for produktion i verdensklasse i Danmark gennem udvikling af forskning, innovation og uddannelse. Vi inviterer direktør i MADE, Nigel Edmondson, til en snak om udvikling af rammerne for fremtidens produktion.

Ny Kongensgade 10, København, fredag 20. september kl. 10:00-13:00

 

Fremtidens samarbejde mellem mennesker og maskiner

Kaj Grønbæk, institutleder, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Den næste industrielle revolution er bygget på samarbejdet mellem mennesker og maskiner, samt vores evne til at forstå, udnytte, implementere og opfylde det fulde potentiale i de teknologiske fremskridt, der kommer til at tegne fremtidens udvikling. Kunstig intelligens, IoT, Big Data og machine learning er allerede med til at forme den måde, hvorpå vi indretter vores virksomheder, offentlige institutioner, sundhedsvæsen og sågar vores hjem. Men hvordan får vi fulde potentiale ud af de teknologiske muligheder, der allerede findes? Og hvordan forbereder vi os på fremtidens muligheder i en højteknologisk verden, hvor morgendagens digitale og teknologiske løsninger rummer uanede muligheder? Til dette møde får vi besøg af institutleder ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet, Kaj Grønbæk, der bl.a. forsker i interaktioner mellem mennesker og maskiner og er en af de førende eksperter på området.

Ny Kongensgade 10, København, torsdag 31. oktober kl. 10:00-13:00

 

Besøg hos Odense Robotics

Ved dette møde planlægger vi en udflugt til Odense Robotics, der har hjemme i Forskerparken i Odense og er en af verdens førende fællesskaber for robotvirksomheder. Odense Robotics har til formål at skabe et stærkt grundlag for udviklingen af de teknologier, der vil bære den næste industrielle revolution. De ønsker at understøtte virksomheder i udviklingen af fremtidens robotteknologi og bygge bro mellem virksomheder, forskning og uddannelse. Vi besøger robotparken og ser, hvordan Odense Robotics arbejder for at hjælpe fremtidens 'robothelte' på vej. Med 130 robotvirksomheder og 3.600 medarbejdere samlet i samme klynge er Odense godt på vej til at blive en af verdens største robot-hovedstæder. I forbindelse med besøget skal vi blandt andet høre fra Mikkel Christoffersen, der er direktør i Odense Robotics, høre fra nogle af de spændende, innovative start-ups, der er en del af fællesskabet og diskutere, hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem virksomheder, forskningsmiljøer og uddannelsesinstitutioner for at skabe fremtidens robotteknologi.

Odense Robotics, Forskerparken 10, Odense, fredag 17. januar kl. 10:00-14:00

 

Arena Summit 2020 - Morgendagens Ledelse

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, torsdag 26. marts 2020

 

Døgnmøde på Bornholm - maj 2020

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Formiddagsmøde og indlæg

•   Fælles frokost

•   Indlæg ved anden oplægsholder

•   Pause

•   Workshop

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Grønbechs Hotel, Bornholm - Endelig dato endnu ikke fastlagt