Industri 4.0 - september


Flere brancher og job står for at blive disruptet af digitalisering, automatisering, robotteknologi og kunstig intelligens. Eller af helt nye måder at kommunikere, lagre og forbruge data. Aldrig før har vi været så udfordret på måden hvorpå vi producerer varer og skaber værdi.

Udviklingen foregår så hurtigt, at mange virksomheder og arbejdspladser trues på eksistensen. Arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren har svært ved at følge med, da de fortsat organiseres og er målrettet det gamle industrisamfund. Og langt størstedelen af os famler for at finde et nyt fodfæste.

Samtidig dukker nye konkurrenter op fra uventet side, i form af iværksættere og virksomheder, der forstår at udnytte Industri 4.0 teknologier på nye måder.

Mandag Morgens Industri 4.0 netværk handler om at finde sit fodfæste i en hurtig omskiftelig verden. Det handler om at få indsigt i, hvad Industri 4.0 er for en størrelse, og hvad det betyder for samfundet og for den enkelte virksomhed eller arbejdsplads. Og det handler om, at erkende, at vi alle er forbundet i et økosystem, hvor vi, hver især, spiller nogle roller. Eller kan komme til at spille nogle roller.

Netværkets faste mødeleder er Bjarke Wiegand, som er chefkonsulent i Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Se det foreløbige program for 2017-2018 nedenfor.

 

Siri Kommissionens visioner

Thomas (2)
Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, initiativtager til Siri Kommissionen

På første møde sætter vi en fælles referenceramme for, hvad vi forstår ved Industri 4.0 samt sikre et fælles sprog for den videre dialog.  Thomas Damkjær Petersen uddyber, hvordan Siri Kommissionen skal understøtte udviklingen inden for kunstig intelligens og den digitale disruption til vækst og flere jobs.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, tirsdag 19. september 2017 kl. 09.00-12.00

 
---
 

Ledelse i en Industri 4.0 organisation


Jakob Stengel, ledende partner i Case Rose

Omstilling sker ikke af sig selv. Den skal orkestreres. Og organisationer skal tunes til at arbejde med de nye muligheder, som Industri 4.0 teknologier giver. Det er en ledelsesopgave. Såvel på strategisk niveau, som i personaleledelsen og på tværs af virksomhedens delfunktioner. Hvordan ledes omstillingen til Industri 4.0? Og hvordan ledes en Industri 4.0 organisation?

Børsbygningen, mandag 27. november 2017 kl. 09.00-12.00

---

Watsons nyeste teknologi

Anders Quitzau, innovationsdirektør i IBM og Watsons internationale talsmand

Hvad kan Watson i dag? Hvilke projekter er de involveret i, og hvad er fremtidsmulighederne? Anders Quitzau fortæller om erfaringerne med Watson og forsøger at gøre os klogere på kunstig intelligens.

 

En byggebranche i udvikling


Torben Klitgaard, direktør for Bloxhub

En af de helt store udfordringer, når man taler om industri 4.0, er, at forskellige aktører og fagligheder kommer til at arbejde langt tættere sammen. En branche, der har stor erfaring med det, er byggebranchen, da byggerier er et stort samarbejdsprojekt mellem mange forskellige aktører fra idéudvikling over projektering til udførsel og drift. Sideløbende med udviklingen af nye koncepter for smarte bygninger og ”smart cities” arbejder branchen lige nu på højtryk med at finde fodfæste inden for industri 4.0, bl.a. gennem etablering af en såkaldt ”Byg 4.0”-portal. En af de drivende kræfter bag den er den nye Innovationshub ”Bloxhub”, der samler arkitekter, designere, it-virksomheder, forskere og iværksættere om at gøre Danmark til verdens førende udviklingscentrum for bæredygtige byløsninger.

Børsbygningen tirsdag 16. januar 2018 kl. 09.00-12.00

--- 

Hvordan ser fremtidens Industri 4.0 økosystem ud? 

steenhildebrandt_fri

Steen Hildebrandt, Ph.D., professor emeritus og adjungeret professor på Aarhus Universitet

Vi tager et kig i krystalkuglen og forholder os til, hvilke aktører/roller, der skal til for at skabe et produktivt Industri 4.0 økosystem. 

Børsbygningen, fredag 16. marts 2018 kl. 09.00-12.00

---

Døgnmøde – Grønbechs Hotel, Bornholm, mandag 30. april 2018 inkl. overnatning

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Formiddagsmøde og indlæg ved Hanne Shapiro

•   Fælles frokost

•   Indlæg ved Anders Fæste

•  Pause

•  Indlæg ved dagens tredje oplægsholder (afventer bekræftelse)

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Anbefalinger fra Siri-Kommissionen

HanneShapiroFRI

Hanne Shapiro, Direktør i Hanne Shapiro Analyse og hovedforfatter på Siri-Komissionens første rapport

Som hovedforfatter på SIRI-Komissionens første rapport fremlægger Hanne Shapiro sine anbefalinger til, hvordan virksomheder og organisationer gør sig omstillingsparate i Industri 4.0.

 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 30. april 2018