Levende lokalsamfund


Centralisering har stået højt på dagsordenen i adskillige årtier. Større enheder skal levere mere kvalitet til færre penge. Det gælder alt fra sygehuse til skoler i Velfærdsdanmark – også kommunerne, som med strukturreformen i 2007 gik fra 271 til 98 enheder.

Men i flere kommuner er der i de senere år sket en modreaktion til centraliseringen, som dyrker de små lokale fællesskaber i stedet for at dyrke kommunen som ét stort fællesskab. Borgerbudgetter, lokale samskabelsesprocesser og forsøg med at understøtte lokale kræfter i at arrangere fællesspisning, rydning af nedslidte bygninger mv. vinder frem.

Hvad er perspektiverne i at dyrke de lokale fællesskaber i lokalsamfundet– foruden bosætning? Hvad kan landsbyerne lære af erfaringer med at skabe liv mellem storbyens bygninger? Hvordan kan borgerbudgetter, samskabelse mv. vise vej til lokalt ejerskab – og hvor er begrænsningerne? Hvordan kan man dyrke en fælles dagsorden om et levende lokalliv på tværs af sektorer, og (hvordan) kan man arbejde strategisk med at dyrke motivation og engagement lokalt?

Mandag Morgen inviterer til nysgerrigt og handlingsorienteret netværk om potentialerne for lokale fællesskaber og levende lokalsamfund. Vi skal lade os inspirere af forskellige perspektiver på og dele erfaringer og værktøjer til, hvordan offentlige, private og civilsamfundsorganisationer kan understøtte lokale fællesskaber, så fællesskaberne for alvor bliver en vej til bedre velfærd.

På alle netværksmøder veksler vi mellem inspirationsoplæg, fælles diskussioner og refleksion i mindre grupper. Netværkets faste mødeleder er Kenneth Balfelt, kunstner samt stifter af Kenneth Balfelt Team. 

 

Kommunernes mulighed

 

Ulrik Kjær, professor ved Syddansk Universitet

Flere kommuner eksperimenterer med samskabelse i form af §17, stk. 4-udvalg, borgerbudgetter og lignende. Ulrik Kjær kommer med sit perspektiv på potentialer og dilemmaer, når kommunerne træder nyt land, når de dyrker de lokale fællesskaber.

Børsbygningen, tirsdag 13. marts 2018 kl. 09.00-12.00

 

Sociale muligheder

Lennart Lajboschitz, grundlægger af Flying Tiger og indehaver af Absalons Kirke. 

Lennart Lajboschitz har med folkehuset, Absalon, på Vesterbro i København en personlig ambition om at vi kommer hinanden mere ved. Lennart Lajboschitz fortæller om drivkraften, perspektivet og tankerne bag købet af den tidligere kirke.

Folkehuset Absalon, Sønder Blvd. 73, 1720 København K, mandag 14. maj 2018 kl. 09.00-12.00

 

Bygge til fællesskaber

 

Helle Søholt, CEO og grundlægger af Gehl Architects 

Hvordan skaber man de bedst mulige rammer for livet i byen? Gehl Architects er verdensberømt pioner når det handler om at indrette byer for mennesker og fællesskaber og med forståelse for samfundsudviklingen. Hør Helle Søholt komme med sit bud på hvordan vi bedst indretter os sammen til livet i mellemrummene. 

Børsbygningen, mandag 13. august 2018 kl. 09.00-12.00

 

Døgnmøde: Grønbechs Hotel, Bornholm, onsdag 26. september 2018

  

Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør i Hedensted Kommune, Ruth Gøjsen, konsulent hos DeltagerDanmark og forkvinde for Medborgerne 

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

• Formiddagsmøde og indlæg ved Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør i Hedensted Kommune

Hvordan dyrker man fællesskabet fra rådhuset, så det kommer både kommunen og borgerne til gode? Hør hvilke overvejelser og erfaringer Hedensted Kommune har gjort sig – både praktiske og strategiske – i arbejdet med at dyrke de lokale landsbyer.

•   Fælles frokost

•  Indlæg ved Ruth Gøjsen, konsulent hos DeltagerDanmark og forkvinde for Medborgerne

Ruth vil komme med nye perspektiver på samskabelse og borgerinddragelse fra hendes arbejde, som hun har udført for en række af landets kommuner. Ruth vil ligeledes fortælle om behovet for at iværksætte foreningen Medborgerne og potentialet for arbejdet med ’community organising’.   

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 26. september 2018 inkl. overnatning

 

Omstilling til bæredygtige samfund

Ditlev Nissen, indehaver af Levende Lokalsamfund, tidl. formand for Landsforeningen for Økosamfund

Økosamfund er fremtidslaboratorier der viser, at vi kan omstille til lokalsamfund præget af høj livskvalitet, lav miljøbelastning og lokal udvikling. Landdistriktsforskning fortæller, at økolandsbyer er det bedste middel mod landsbydød. 

Hvordan kan økosamfundenes erfaringerne bruges til at skabe omstilling i traditionelle boligområder? Og hvordan nedbrydes de strukturelle barrierer, som nye økosamfund slås med? 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, onsdag 21. november 2018 kl. 09.30-12.30

 

Med forbehold for ændringer