I 2017 nedsatte regeringen ’Udvalget for levedygtige landsbyer’ og i april 2018 afleverede udvalget 17 anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne lægger vægt på hvordan regeringen, kommunerne og de enkelte lokalsamfund kan skabe stærke og levedygtige landsbyer. 

"Det er en vigtig, men også en udfordrende opgave, at skabe udvikling i landdistrikterne, herunder også at tage hånd om nogle af de centrale udfordringer landsbyerne står over for. Med de 17 anbefalinger har vi i udvalget peget på en række muligheder, vi ser for at kommuner og stat sammen med lokalsamfundene kan understøtte, at flere landsbyer omstiller sig og fornyes, så de bliver levedygtige.”

Formanden for Udvalget Jens Kr. A. Møller

Da det er af stor betydning, at det danske lokalsamfund og landsbyer har så gode leve-og rammvilkår som muligt, har Mandag Morgen og DGI sammen valgt at facilitere et arbejdende netværk, som tager udgangspunkt i de 17 anbefalinger. Med andre ord vil netværket arbejde konkret med de muligheder udvalget har fremlagt. Levende Lokalsamfund er et netværk, som har fokus på lokalsamfund bynært og i landdistrikterne. Mindre landsbyer og større lokalsamfund, som gennem fastholdelse og udvikling kan sikre bedre levevilkår for den enkelte borger.

 

Program for dagsmøder

Målet er at skabe et arbejdende netværk som arbejder med styrkelse af rammevilkår og muligheder i de danske landdistrikter og landsbyer. Deltagerne i gruppen vil få mulighed for at udarbejde et/flere forslag i forlængelse af Erhvervsministeriets 17 anbefalinger, som vil udmønte sig i konkrete forslag og anbefalinger, som deles med diverse medier til videreformidling.

 

Arena Summit 2019

 

Altinget og Mandag Morgen inviterer til Arena Summit 2019, der samler 1500 offentlige og private beslutningstagere. Temaet for årets Arena Summit er den næste generation.

Den næste generation kommer til at forme menneskeheden og samfundet på måder, vi endnu kun kan gisne om og se konturerer. Det er i den næste generation, at løsningen på klimaudfordringerne skal findes. Den næste generation kommer til at stille krav til et sammenhængende og højteknologisk sundhedsvæsen. Den næste generation skal mestre kompetencerne til at gribe potentialerne af den teknologiske udvikling. Og den næste generation kommer til at revolutionere det politiske system og fremtidens demokrati. 

Den vil fortsætte med at redefinere opfattelsen af og udvide rammerne for samfundsengagement. Den vil på samme tid være globalt orienteret og vokse op med adgang til hele verden i lommen – og være fokuseret på det lokale og på at gøre en forskel i de nære fællesskaber. Den vil være klar til at skabe helt grundlæggende forandringer og udfordre alle de strukturer, rammer, regler og normer, vi andre tager for givet. Samtidig vil nye magtfaktorer i stigende grad gøre sig gældende, når magtbalancen delvist flytter sig fra den politiske verden til businessverdenen. Det kræver en ny type lederskab – politisk og forretningsmæssigt, hvis legitimiteten skal bevares i samfundet. Og det kræver en ny slags samtale og samfundsdebat, hvis vi vil holde fast i og fortsat dyrke samfundsengagementet hos de næste generationer.

Hvad betyder alle de tendenser egentlig for os alle her og nu? Og hvad skal vi forberede os på, hvis vi vil være klar til fremtiden?

Tivoli 28. marts kl. 09.30 - 16.00

 

Strategisk planlægning af kommunens landområder og landsbyer

Jens Kr. A. Møller, adm. direktør, DLR og formand for udvalget for levedygtige landsbyer

Udvalget anbefaler, at der i planloven indarbejdes en forpligtelse for kommunerne til i kommuneplanlægningen at foretage en strategisk planlægning for kommunens landsbyer og landområder. Hvad tænker udvalget med denne anbefaling, og hvordan arbejder kommunerne i dag med dette område.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, København K, torsdag 16. maj 2019 kl. 09.30 – 16.00

 

Et attraktivt nærmiljø med tidssvarende boliger 

 

Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune

Erhvervsministeriets udvalg peger i deres anbefalinger på en række nødvendige indsatser i forhold til at skabe en bedre strukturel balance mellem land og by og fremme arbejdet med levedygtige landsbyer. Det er bl.a. nødvendigt med en tidssvarende boligmasse, hvis landsbyerne skal være attraktive. Boligmassen skal tilpasses efterspørgslen, hvilket mange steder kræver en transformation eller reduktion i antallet af boliger.

Konkret betyder det en styrket indsats til nedrivning og istandsættelse af boligmassen. BoligJobordningen udvides til at omfatte lønomkostninger til nedrivning af boliger beliggende i landzone. Nye finansieringsformer så bygningsmassen kan tilpasses. Mulighed for at omplacere boliger i det åbne land. En tilpasning af udbuddet til den aktuelle efterspørgsel, og endelig en øget tilgængeligheden til landskab og natur som et særlig attraktion og bosætningsmotiv i landsbyerne.

Arne Boelt vil fortælle om transformation af eksisterende bygninger og nedrivning / oprydning i lokalsamfundene. Primært med udgangspunkt i Hjørring Kommunes indsats.

Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, torsdag 20. juni 2019 kl. 09.30 - 16.00 

 

Med forbehold for ændringer

 

Prisen for deltagelse i arbejdsgruppen er kr. 9.995,- ex. moms og dækker for alle møderne.