Nye veje i forebyggelse


Mandag Morgens netværksgruppe nye veje i forebyggelse tager udgangspunkt i de store paradokser i arbejdet med forebyggelse.

Der arbejdes mere og mere med forebyggelse. For i Danmark er ligesom alle andre lande stærkt udfordret med tusindvis af dødsfald der kunne være forebygget med en sundere livsstil for danskerne. Samtidig er der stor fokus på behovet for at øge forebyggelsen af psykiske lidelser og stress, hvor man har set en stor vækst i de seneste år.

De mange paradokser stiller spørgsmål om, hvilke opgaver der ligger foran os, og hvordan vi bedst muligt kan løfte dem.

Netværket samler en kreds af ledere, der arbejder med at fremme sund livsstil – både i den private, offentlige og civile sektor, og gerne i samspillet mellem dem. Sammen udforsker vi nye perspektiver i forebyggelsen og udveksler erfaringer med ligesindede. 

Undervejs må vi undersøge, om vi skal begynde at gøre mere eller måske andet end det, vi hidtil har gjort. Fokuserer vi på det rigtigt? Er de rette aktører involveret, og er indsatsen organiseret, så den giver de bedste resultater? Og har vi de nødvendige incitamenter til at investere i forebyggelse?

Det er nogle af de spørgsmål, vi tager fat på i Mandag Morgens netværk om nye veje i forebyggelse. I alt vil der være fire netværksmøder med morgenmad i København samt et døgnmøde på Bornholm. 

På alle netværksmøder veksler vi mellem inspirationsoplæg, fælles diskussioner og refleksion i mindre grupper. Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft.

 

Visioner og udfordringer med forebyggelse

 

Niels Sandø, forebyggelseschef, Sundhedsstyrelsen

Vi får besøg af den helt nye chef for forebyggelsesområdet i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø. Han overtager et område, som på alle måder i opbrud.
Det går på en stribe områder tilbage med danskernes sundhed i forhold til blandt andet rygning, fedme og mental mistrivsel. Samtidig forhandler politikerne om en ny sundhedsreform, hvor kommunerne står til at få langt større opgaver på sundhedsområdet. Sundhedsstyrelsen står til at få en nøglerolle med at skulle stille større krav til kommunerne. Hvad vil det betyde for forebyggelsesområdet?

Det er ikke sikkert Niels Sandø har svar på alle spørgsmålene, men vi tager debatten med Niels Sandø, når han har skitseret, hvordan styrelsen ser vejen frem for bedre forebyggelse i et sundhedsvæsen i bevægelse.

Børsbygningen, København K, tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 10.00-13.00

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer til Arena Summit 2019, der samler flere end 1000 offentlige og private beslutningstagere. Temaet for årets Arena Summit er den næste generation.

Den næste generation kommer til at stille krav til et sammenhængende og højteknologisk sundhedsvæsen. Den næste generation skal mestre kompetencerne til at gribe potentialerne af den teknologiske udvikling. Derfor inviterer Altinget og Mandag Morgen til Arena Summit 2019, hvor vi tager den næste generation alvorligt og samler landets beslutningstagere om udviklingen af fremtiden.  
 
Arena Summit udfolder temaet, den næste generation, her er et udpluk:  
 
Ledelse  
De digitalt indfødte stiller nye krav til lederen og arbejdspladsen ligesom forbrugeren stiller krav til vores måde at drive forretning på. Hvad betyder det for den næste generation af ledelse? 
 
Velfærdsinnovation  
Nye velfærdsteknologier spirer frem samtidig med, at vi ser en massiv social ulighed i sundhed og en stigende andel af ældre, der vil kræve nye løsninger og et større fokus på forebyggelse. Hvad betyder det for den næste generation af velfærdsborgere?

Fremtidens kompetencer 
Fremtidens arbejdsmarked vil være karakteriseret ved løsere ansættelsesforhold, intelligente maskiner, globale arbejdspladser, som digitaliseringen løsriver fra tid og sted.  
 
Hvad betyder det for fremtidens kompetencer og uddannelsessystem? 

Tivoli, torsdag 28. marts 2019

 


Det Islandske forebyggelsesmirakel

Jón Sigfússon, Manager Education, Youth in Europe

Man skal altid passe på med at bruge ordet mirakel. Men når man ser på det markante fald i islandske unges brug af tobak, alkohol og cannabis, forstår man brugen af ordet mirakel. Men hvordan nåede islændingene dertil? Og hvad kan europæiske kommuner lære af erfaringerne?
Det skal vi forsøge at få svaret på, når vi før besøg fra Island i netværket af Jón Sigfússon, der er uddannelsesdirektør organisationen Youth in Europe. Her forsøger at eksportere de islandske resultater og tilgangen til forebyggelse blandt unge.

Børsbygningen, mandag 29. april 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Mental sundhed 

Anna Paldam Folker, forskningschef, Statens Institut for Folkesundhed

Flere undersøgelser indikerer, at stadig flere danskere har et dårligt mentalt helbred eller føler sig stressede. Samtidig har psykiatrien oplevet en voldsom vækst i antallet af patienter.

Politikere og forskere river sig i håret ved spørgsmålet om, hvorfor går udviklingen den forkerte vej i et af verdens rigeste velfærdssamfund. Men hvordan bremser man udviklingen og forebygger psykisk sygdom og mistrivsel? Og hvilke svar giver den nyeste forskning på området? Anne Paldam fra Statens Institut for Folkesundhed giver et overblik den nyeste viden på området over det komplicerede spørgsmål om løsningerne og årsagerne til danskernes skrantende mentale helbred.

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, tirsdag d. 20. juni 2019 kl. 15.00 - 18.00

 

Døgnmøde: Grønbechs Hotel, Bornholm, torsdag d. 12. september 2019

Lars Iversen, Professor emeritus, Rasmus Højbjerg Jacobsen, seniorforsker, KORA

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm, hvor vi samler op på forløbet og medlemmernes bidrag som helhed. Hvad har vi lært, hvad er fremtidsperspektiverne, og hvad kan vi bruge hinanden til?

Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på området. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

  • Fly fra København til Bornholm og transport 
  • Oplæg: Lars Iversen: Fem forebyggelsessucceser vi kan lære af. 

Kan vi i dag lære af den kamp, der er ført for at mindske blandt andet vuggedød, rygning og trafikdrab? Ja, fortæller, Lars Iversen, Professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed i sin bog: "Kampen for liv”. 

Her tager han fat i 5 konkrete succeshistorier i forhold til at forbygge sygdom og dødsfald. Med en imponerede research og fængende fortællestil dokumenterer han, hvad der skabte de store fremskridt indenfor blandt andet rygestop, vuggedød, trafikdrab og kloakering. Det fascinerende er, at årsagerne til de store genbrud og forhindringerne går igen på de forskellige tiltag.

Oplægget slutter med en debat om, hvordan den viden kan bruges i det fremadrettede arbejde uanset, hvor man arbejder med forebyggelse. 

  • Fælles frokost
  • Oplæg: Seniorforsker, Rasmus Højbjerg Jacobsen, Vive: Jamen kan det betale sig?  

Mange forebyggelsestiltag bliver aldrig gennemført, eller dør efter projektperioden, fordi besparelsen ikke kan dokumenteres. Men med den socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, kan man beregne, hvordan tiltagene påvirker de offentlige udgifter på kort og langt sigt. Hvordan bruges SØM og hvor er begrænsningerne? Rasmus Højbjerg Jacobsen, underviser i SØM, og har i mere end ti år arbejdet med at evaluere tiltag på sundheds, social- og arbejdsmarkedet.  
Vi slutter med en mere generel snak om, hvordan man får fremtidssikret projekter, hvor gevinsterne er svære at dokumentere.

  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag d. 12. september 2019, inkl. overnatning

 

Forebyggelse i krise

Jette Jul Bruun, programchef, Trygfonden

Jette Jul Bruun har i mange år været en af de mest centralt placerede embedsmænd på forebyggelsesområdet. Senest som forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen, men hun har f.eks. også været forbi Københavns Kommune som folkesundhedschef og Statens Institut for Folkesundhed. I dag er hun programchef i Trygfonden, som er den mest aktive fond på forebyggelsesområdet.

Hvor ser hun forebyggelsen på vej hen i Danmark?

Hvis politikerne på Christiansborg ikke kan eller vil prioritere området, hvordan kan civilsamfund og kommuner forbedre forebyggelsen af fysisk og sygdomme. Vi hører Jette Jul Bruuns bud og tager debatten med hende om det. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, tirsdag d. 5. november, kl. 9.30 - 12.30

 

Med forbehold for ændringer