Nye veje i forebyggelse


Mandag Morgen lancerer netværksgruppen nye veje i forebyggelse, der tager udgangspunkt i de store paradokser i arbejdet med forebyggelse.

Der arbejdes mere og mere med forebyggelse. For i Danmark er ligesom alle andre lande stærkt udfordret med tusindvis af dødsfald der kunne være forebygget med en sundere livsstil for danskerne. Samtidig er der stor fokus på behovet for at øge forebyggelsen af psykiske lidelser og stress, hvor man har set en stor vækst i de seneste år.

De mange paradokser stiller spørgsmål om, hvilke opgaver der ligger foran os, og hvordan vi bedst muligt kan løfte dem.

Netværket samler en kreds af ledere, der arbejder med at fremme sund livsstil – både i den private, offentlige og civile sektor, og gerne i samspillet mellem dem. Sammen udforsker vi nye perspektiver i forebyggelsen og udveksler erfaringer med ligesindede. 

Undervejs må vi undersøge, om vi skal begynde at gøre mere eller måske andet end det, vi hidtil har gjort. Fokuserer vi på det rigtigt? Er de rette aktører involveret, og er indsatsen organiseret, så den giver de bedste resultater? Og har vi de nødvendige incitamenter til at investere i forebyggelse?

Det er nogle af de spørgsmål, vi tager fat på i Mandag Morgens netværk om nye veje i forebyggelse. I alt vil der være fire netværksmøder med morgenmad i København samt et døgnmøde på Bornholm. Netværket igangsættes med første møde d. 8. marts 2018.

På alle netværksmøder veksler vi mellem inspirationsoplæg, fælles diskussioner og refleksion i mindre grupper. Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft.

 

Forebyggelsen, så langt er vi kommet

 

Morten Grønbæk, Direktør for Statens Institut for Folkesundhed og forskningschef ved Center for Interventionsforskning, Syddansk Universitet

Hvor langt er vi nået med forebyggelsen af somatiske og psykiske sygdomme i Danmark? Morten Grønbæk direktør for Statens Institut for Folkesundhed og formand for Vidensråd for forebyggelse giver en status på folkesundheden og effekten af forebyggelse i dag. 

Børsbygningen, torsdag 16. august 2018 kl. 9.30 - 12.30

 

Døgnmøde: Grønbechs Hotel, Bornholm, mandag 17. september 2018

 

Niels Reichstein Larsen​, direktør på Bornholms Hospital, Annette Palle Andersen, programchef for Broen til Bedre Sundhed, Region Sjælland, Hans Perrild, ledende overlæge på Bispebjerg hospital

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm, hvor vi samler op på forløbet og medlemmernes bidrag som helhed. Hvad har vi lært, hvad er fremtidsperspektiverne, og hvad kan vi bruge hinanden til?

Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med en række spændende aktører på området. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
    Velkomst og indlogering på hotellet
  • Indlæg ved Niels Reichstein Larsen​, direktør på Bornholms Hospital

Fremover skal sygehusene ikke kun behandle patienter; de skal også ar­bejde aktivt for at undgå, at patien­terne bliver indlagt – eller genindlagt. På Bornholms Hospital vil direktør Niels Reichstein Larsen ikke bare opdele sine patienter i akutte og planlagte, men også i kendte og ikke kendte.

  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Annette Palle Andersen, programchef for Broen til Bedre Sundhed, Region Sjælland

Region Sjælland arbejder sammen med Lolland og Guldborgssund Kommune om forebyggelse. Nogle af de mest udsatte borgere er er blandt dem, der oftest bruger sygehusene. Projektleder Annette Palle Andersen, Broen til Bedre Sundhed, fortæller, hvad der skal til, for at netop denne gruppe borgere får et bedre helbred.

  • Indlæg ved Hans Perrild, ledende overlæge på Bispebjerg hospital

Navnlig for diabetes patienter er der store gevinster for samfundet og patienter ved patientrettet forebyggelse. At man får forbedret patienternes livsstil og hånd om deres sygdom. På Bispebjerg Hospital arbejder ledende overlæge, Endokrinologisk Afdeling, Hans Perrild, tæt sammen med bl.a. praktiserende læger for at give patienterne den bedste service. Hos lægen, på sygehuset eller måske i form af et mentorforløb.

  • Middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’
    Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 17. september 2018 inkl. overnatning

 

Big data kan styrke forebyggelse

Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital

Hospitalsenheden i Horsens analyser nu data for alle borgere i optageområdet for at finde ud af, hvad der sker før de bliver indlagt.

Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K, tirsdag 6. november 2018 kl. 9.00 - 12.00

 

Velfærdseksperimentet

Otto Ohrt, sundhedschef og chef for Afdelingen for Sundhedsstrategi og Forebyggelse i Aarhus kommune

Hvilke erfaringer har Aarhus kommune gjort sig med velfærdseksperimentet Borgerdesign Aarhus og psykisk sårbare unge. Hvad sker der når man indtænker samskabelse og borgerdesign ind i arbejdet med unge sårbare.

Børsbygningen, tirsdag d. 8. januar 2019, kl. 9.00 - 12.00

 

Visioner og udfordringer med forebyggelse

 

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen 

Hvad er sundhedsstyrelsen visioner for forebyggelse. Hvad er udfordringerne indenfor forebyggelse af både somatiske og mentale sygdomme de næste tre år og hvad er den oversete udfordring?

Børsbygning, tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 09.30-12.30

 

Sæson 2

 

Arena 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer d. 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet.

Tivoli, torsdag 28. marts 2019

 

Med forbehold for ændringer