Bliv
kontaktet

Organisationsledelse

Forskellen på interesseorganisationers virke – og ikke mindst indflydelse – er lige så stor, som forskellen på, hvad de kæmper for og imod. Alligevel kan disse organisationers ledere, hvad enten det er formænd eller direktører, lære og styrke af hinanden. Mange har de samme samfundsmæssige udfordringer, problemer med gammeldags vedtægter og strukturer, rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer, kontingent og økonomi, politisk gennemslagskraft, presserelationer osv. Der er organisationer, som klart adskiller sig fra andre og er ”firstmovers” på CSR og IT, mens andre har et solidt fundament af rabataftaler til fordel for medlemmerne. Der er organisationer, som har højt profilerede formænd og usynlige sekretariatschefer, og organisationer hvor det er omvendt. Der er organisationer, hvis ledere bliver inviteret til frokost med topministre. Der er organisationer, som betaler dyrt for at være medlem af partiernes såkaldte erhvervsklubber, og der er organisationer, som må kæmpe månedsvis for at få et 20 minutters møde med en ordfører. Men uanset formål, historie, kultur, struktur, størrelse, økonomi og digital formåen, så har alle organisationer til fælles at skulle udvikle sig med tiden. Og det kræver ledelse – stærk ledelse! Det er forskellen på succes eller fiasko.

Mødeleder

Charlotte Jepsen er netværkets faste mødeleder. Med lang erfaring i organisationsverdenen – erhvervsorganisationer, politiske partier og NGO'er – og senest som FSR – danske revisorers administrerende direktør gennem 13 år - bidrager Charlotte med stor indsigt i de problemstillinger, som er fælles for medlemsorganisationer. Charlotte besidder i dag en række bestyrelsesposter og trækker også på sin viden og erfaring derfra. På møderne vil Charlotte sikre videndeling og aktivering af medlemmernes personlige og professionelle erfaringer, og hun vil være med til at omsætte inspiration fra indlæg fra medlemmer og oplægsholdere til konkret ledelsespraksis.

- Charlotte Jepsen, faglig facilitator

Med henblik på at styrke organisationers udvikling med synlige resultater lancererede Mandag Morgen i foråret 2019 netværks-gruppen ”Organisationsledelse”. Gruppen består af ca 20 organisationsledere – og med det menes formænd, næstformænd, direktører og vicedirektører fra organisationer med veludviklede relationer til det politiske liv – eller organisationer og institutioner med behov for at skabe netop de relationer og en skarp profil i offentligheden.

På netværksmøderne er der som udgangspunkt et tema, hvor vi inviterer eksterne oplægsholdere til at gæste møderne med case-baserede og relevante oplæg. Herudover vil der blive præsenteret en case, fra et af gruppens medlemmer, som typisk vil dele en case om sin organisations udvikling de seneste år med fokus på ”transformation”, og et dilemma, hvor et andet medlem bruger gruppen til sparring forud for handling i en konkret og aktuel sag. Målet for gruppen er altså et netværk, hvor der både kommer inspiration udefra, men hvor gruppens medlemmer også skal forsøge at løfte i flok og opbygge relationer til fælles bedste og til styrkelse af det personlige lederskab.

 

 

Program

Tidligere begivenheder

Vis

21/6-2022

Gitte Bengtsson, Public Affairs Director, Rud Pedersen & Paul Mollerup, adm. direktør, Danske Advokater

Bestyrelser og medlemsorganisationer

Vi retter fokus mod bestyrelsesarbejde i medlemsorganisationer med Gitte Bengtsson, Public Affairs-direktør i Rud Pedersen, der kommer med sine principielle betragtninger over temaet. Vi har også inviteret Paul Mollerup, adm. direktør hos Danske Advokater, der repræsenterer en organisation, hvor man har håndteret mange af de praktiske problemstillinger i forhold til bestyrelsen, ligesom han sammen med sin bestyrelsesformand har deltaget i et internationalt uddannelsesforløb specielt rettet mod bestyrelsesformænd og direktører i medlemsorganisationer.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

30/8-2022

Anna Steffensen, direktør, Danske Rederier & Brian Adrian Wessel, direktør for erhvervsregulering og internationale forhold, Erhvervsministeriet

Hvordan sætter brancheorganisationer bedst politisk dagsorden for sine medlemmer?

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Kragerup Gods i Vestsjælland. Omringet af skøn natur får vi gennem et døgn mulighed for at gå i dybden med aktuelle emner sammen med netværket. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig middag i godsets restaurant 'Blixen'.

Temaet på årets døgnmøde er finansloven, hvor vi forsøger at komme hele vejen rundt om de foregående forhandlinger, og hvad man skal være opmærksom på som organisationsleder i forbindelse med finanslovsforhandlinger. 

Kragerup Gods, kl. 10:00-9:00

Anne Steffensen, adm. direktør, Danske Rederier

... ifølge en brancheorganisation selv

Hvordan spiller man mest effektivt ind til en finanslov? Og hvilke forudsætninger, som f.eks. politisk og demokratiet legitimitet, skal være på plads forbindelse med en finanslov? 

Danske Rederier har været dygtige til at synliggøre rederiernes samfundsmæssige værdi, de har arbejdet systemetatisk med tal og fakta, og de har i flere situationer støttet regeringen med saglige udsagn om vanskelige sager, som f.eks. Esbern Snare og piraterne. Vi har inviteret adm. direktør i Danske Redderier, Anne Steffensen, til at fortælle om, hvordan organisationen arbejder med at sætte politisk dagsorden for deres medlemmer - og ikke mindst på en måde, som ikke kobler organisationen til en af de politiske blokke i Folketinget.  

 

Kragerup Gods, kl. 10:15-11:30

Brian Adrian Wessel, direktør for erhvervsregulering og internationale forhold, Erhvervsministeriet

... og ifølge embedsværket

Hvordan oplever embedsmænd at blive kontaktet af organisationer og enkeltpersoner, som har noget på hjertet i forhold til finansloven? Og hvad kan for de højtplacerede - og travle - embedsmænd fremme en sag?  

Vi har inviteret Brian Wessel, direktør for erhvervsregulering og internationale forhold i Erhvervministeriet til at give os et indblik i embedsværkets rolle og arbejde i den her sammenhæng. Hvilke succeskriterier er der for at gøre sig attraktiv i forhold til finansloven, og hvordan kan man bedst spille ind? Skeles der til størrelsen og betydningen af organisationens politiske bagland? Hvor meget betyder det, at man kan bringe løsninger til politikernes bord, og at niveauet for det faglige forarbejde er højt?

Vi får Brian Wessels bud, og så debatterer vi og kommer med input og spørgsmål til hinanden i netværket efterfølgende. 

Kragerup Gods, kl. 13:00-14:00

18/11-2022

Partnerskaber og alliancer

Vi inviterer to organisationer, der har indgået et partnerskab om en politisk sag og spørger dem, hvordan det er gået til, og hvad fordele og ulemperne er. 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

17/1-2023

Tilgår snarest

Netværksmøde

Program følger

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 Købehavn K, kl. 9:30-12:30

28/3-2023

TIlgår snarest

Netværksmøde

Program følger

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 Købehavn K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Mandag Morgens netværk om organisationsledelse. Udfyld formularen her på siden for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører på tværs af sektorer. Ved at udfylde dine oplysninger kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 24.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser