Bliv
kontaktet

Organisationsledelse

Forskellen på interesseorganisationers virke – og ikke mindst indflydelse – er lige så stor, som forskellen på, hvad de kæmper for og imod. Alligevel kan disse organisationers ledere, hvad enten det er formænd eller direktører, lære og styrke af hinanden. Mange har de samme samfundsmæssige udfordringer, problemer med gammeldags vedtægter og strukturer, rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer, kontingent og økonomi, politisk gennemslagskraft, presserelationer osv. Der er organisationer, som klart adskiller sig fra andre og er ”firstmovers” på CSR og IT, mens andre har et solidt fundament af rabataftaler til fordel for medlemmerne. Der er organisationer, som har højt profilerede formænd og usynlige sekretariatschefer, og organisationer hvor det er omvendt. Der er organisationer, hvis ledere bliver inviteret til frokost med topministre. Der er organisationer, som betaler dyrt for at være medlem af partiernes såkaldte erhvervsklubber, og der er organisationer, som må kæmpe månedsvis for at få et 20 minutters møde med en ordfører. Men uanset formål, historie, kultur, struktur, størrelse, økonomi og digital formåen, så har alle organisationer til fælles at skulle udvikle sig med tiden. Og det kræver ledelse – stærk ledelse! Det er forskellen på succes eller fiasko.

Mødeleder

Charlotte Jepsen er netværkets faste mødeleder. Med lang erfaring i organisationsverdenen – erhvervsorganisationer, politiske partier og NGO'er – og senest som FSR – danske revisorers administrerende direktør gennem 13 år - bidrager Charlotte med stor indsigt i de problemstillinger, som er fælles for medlemsorganisationer. Charlotte besidder i dag en række bestyrelsesposter og trækker også på sin viden og erfaring derfra. På møderne vil Charlotte sikre videndeling og aktivering af medlemmernes personlige og professionelle erfaringer, og hun vil være med til at omsætte inspiration fra indlæg fra medlemmer og oplægsholdere til konkret ledelsespraksis.

- Charlotte Jepsen, faglig facilitator

Med henblik på at styrke organisationers udvikling med synlige resultater lancererede Mandag Morgen i foråret 2019 netværks-gruppen ”Organisationsledelse”. Gruppen består af ca 20 organisationsledere – og med det menes formænd, næstformænd, direktører og vicedirektører fra organisationer med veludviklede relationer til det politiske liv – eller organisationer og institutioner med behov for at skabe netop de relationer og en skarp profil i offentligheden.

På netværksmøderne er der som udgangspunkt et tema, hvor vi inviterer eksterne oplægsholdere til at gæste møderne med case-baserede og relevante oplæg. Herudover vil der blive præsenteret en case, fra et af gruppens medlemmer, som typisk vil dele en case om sin organisations udvikling de seneste år med fokus på ”transformation”, og et dilemma, hvor et andet medlem bruger gruppen til sparring forud for handling i en konkret og aktuel sag. Målet for gruppen er altså et netværk, hvor der både kommer inspiration udefra, men hvor gruppens medlemmer også skal forsøge at løfte i flok og opbygge relationer til fælles bedste og til styrkelse af det personlige lederskab.

 

 

Program

Tidligere begivenheder

Vis

17/1-2023

Jakob Moll, fhv. medstifter og adm. direktør, Zetland

Medlemsmobilisering- og opbakning

På dagens møde retter vi fokus mod medlemsmobilisering- og opbakning, og her er Zetland, og det univers de har skabt, ikke til at overse. Hos Zetland bliver man medlem, når man abonnerer på journalistikken og læser med, og princip #1 lyder: Vi er vores medlemmer. 

Hos Zetland har man formået at skabe et medie - og en overskudsforretning - baseret på medlemmer, som blandt andet hverves uden brug af én annoncekrone. Man har derimod satset på brugerinddragelse som værktøj, og det er en af de afgørende faktorer for Zetlands hastigt stigende medlemsantal. Mediet er på ganske få år blevet en økonomisk bæredygtig virksomhed i vækst, som udelukkede baseres på betaling fra medlemmer. Medlemmernes loyalitet er altså det uomgængelige omdrejningspunkt i forretningsmodellen.

Direktør, Jakob Moll, er gæst og oplægsholder og vil blandt andet fortælle om den værktøjskasse, Zetland har brugt, for at blive den forretning, det er i dag. 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 Købehavn K, kl. 9:30-12:30

28/3-2023

Maria Reumert Gjerding, præsident, Danmarks Naturfredningsforening & Svend-Erik Andersen, formand, Danmarks Fiskeriforening

Partnerskaber og (uhellige) alliancer

I nogle tilfælde kan et atypisk samarbejde, en uhellig alliance, være det bedste og mest effektfulde valg. Se bare på valgkampen i oktober 2022, hvor vi så politikere fra hver sin fløj optræde sammen på sociale medier for at fange vælgernes opmærksomhed. 

I 2021 indgik Danmarks Naturfredningsforening en, ganske overraskende, alliance med Danmarks Fiskeriforening om bedre beskyttelse af havet - og med et succesfuldt udfald.

Vi får besøg af de to forpersoner fra hver af foreningerne, Maria Reumert Gjerding og Svend-Erik Andersen, til en snak om, hvordan man strategisk vælger og indgår de rigtige partnerskaber og alliancer - for sin egen organisation og for den enkelte sag. 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 Købehavn K, kl. 9:30-12:30

31/5-2023

Døgnseminar: Ledesestrends- og temaer

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Kragerup Gods i Vestsjælland. Omringet af skøn natur får vi gennem et døgn mulighed for at gå i dybden med aktuelle emner sammen med netværket. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig middag i godsets restaurant 'Blixen'.

På årets seminar gennemgår vi, sammen med en række eksperter, nogle af de helt store ledelsestrends- og udfordringer, vi ser i øjeblikket. Vi kommer omkring tendenserne quiet quitting og the great resignation og strategisk brug af sociale medier for topledere. 

Kragerup Gods, kl. 10:00-9:00

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør, Ledernes Hovedorganisation

Trivsel, fastholdelse og ... quiet quitting?

Vi siger op og skifter job som aldrig før. Hvad handler det om, og hvordan skal man som leder forholde sig til det?

The Great Resignation og quiet quitting, og vi ser ud til i stigende grad at skulle forholde os til dem. De beskriver hver især de bevægelser, vi i udbredt grad ser på arbejdsmarkedet netop nu, hvor flere og flere siger op eller dropper at yde den ekstra indsats pga. dårlige arbejdsvilkår eller et ønske om mere fritid.

Begge fænomener efterlader lederen en række dilemmaer. For hvordan man du som leder forholde sig til den udvikling, vi ser i antallet af opsigelser og jobskifte? Skal man gøre fastholdelse til det overhovedet et mål i sig selv, eller skal ledere til i stedet at fokusere på at tilpasse sig et andet arbejdsmarked, hvor opsigelser, jobskifter og alternative arbejdsformer er mere almindeligt?

Disse spørgsmål og mange flere vil Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør, Ledernes Hovedorganisation forsøge at udfolde og svare på, når hun gæster netværket med et oplæg, hvor vil præsentere håndgribelige tilgange og værktøjer og ikke mindst dele sine egne erfaringer og Ledernes Hovedorganisation som fagforenings refleksioner over temaet. 

 

Kragerup Gods, kl. 13:00-14:15

Troels Johannesen, strategisk kommunikationsrådgiver

Strategisk brug af sociale medier for topledere

En ny medievirkelighed troner frem, og den stiller hele tiden nye krav til virksomheder og organisationer, samtidigt med at den fører nye muligheder med sig, som den vakse topleder med stor fordel kan benytte sig af. Den øverstplacerede i organisation har en unik position til at kommunikere organisationens vigtigste dagsordener og fremme interesser, hvis man formår at tage de forskellige socialemedieplatforme i brug på den strategisk rigtige måde.

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og har gennem mange år, med rådgivning af topledere om strategisk brug af sociale medier, tilegnet sig en unik ekspertise på området, som han vil dele ud af på møder. Troels kender de mest effektive tips og tricks, som er vigtige at skrive sig bag øret, når man som topleder skal i gang med at bruge sine sociale medier aktivt for at brande sig selv - og dermed også organisationen. 

Kragerup Gods, kl. 15:00-16:30

25/8-2023

Offentliggøres snarest

En ny politisk sæson

Finanslovsforhandlingerne er i gang, et nyt folketingsår står for døren, og nye ministre har indtaget regeringskontorerne på Slotsholmen. Vi ser på den nye politiske sæson med en eller flere gæster fra den nye regering, der giver et indblik i, hvad der er på det politiske tegnebræt, og hvad der egentlig skal til for at påvirke finanslovsforhandlingerne og få sin egen organisations dagsorden på tale?

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

11/10-2023

John Wagner, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd

Vækst for enhver pris?

Som medlemsbaseret organisation vil man så værste for enhver pris, eller hvad gør man, når et stigende antal nye medlemmer fordrer uforudsete og måske uvelkomne kompromiser i organisationen - og for de eksisterende medlemmer?

John Wagner, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd vil give sit bud på, hvordan man bedst navigerer i dilemmaet. 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

5/12-2023

Offentliggøres snarest

Netværksmøde

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 14:00-17:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Mandag Morgens netværk om organisationsledelse. Udfyld formularen her på siden for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører på tværs af sektorer. Ved at udfylde dine oplysninger kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 24.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser