Bliv
kontaktet

Organisationsledelse

Forskellen på interesseorganisationers virke – og ikke mindst indflydelse – er lige så stor, som forskellen på, hvad de kæmper for og imod. Alligevel kan disse organisationers ledere, hvad enten det er formænd eller direktører, lære og styrke af hinanden. Mange har de samme samfundsmæssige udfordringer, problemer med gammeldags vedtægter og strukturer, rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer, kontingent og økonomi, politisk gennemslagskraft, presserelationer osv. Der er organisationer, som klart adskiller sig fra andre og er ”firstmovers” på CSR og IT, mens andre har et solidt fundament af rabataftaler til fordel for medlemmerne. Der er organisationer, som har højt profilerede formænd og usynlige sekretariatschefer, og organisationer hvor det er omvendt. Der er organisationer, hvis ledere bliver inviteret til frokost med topministre. Der er organisationer, som betaler dyrt for at være medlem af partiernes såkaldte erhvervsklubber, og der er organisationer, som må kæmpe månedsvis for at få et 20 minutters møde med en ordfører. Men uanset formål, historie, kultur, struktur, størrelse, økonomi og digital formåen, så har alle organisationer til fælles at skulle udvikle sig med tiden. Og det kræver ledelse – stærk ledelse! Det er forskellen på succes eller fiasko.

Mødeleder

Med henblik på at styrke organisationers udvikling med synlige resultater lancererede Mandag Morgen i foråret 2019 netværks-gruppen ”Organisationsledelse”. Gruppen består af ca 20 organisationsledere – og med det menes formænd, næstformænd, direktører og vicedirektører fra organisationer med veludviklede relationer til det politiske liv – eller organisationer og institutioner med behov for at skabe netop de relationer og en skarp profil i offentligheden.

På netværksmøderne er der som udgangspunkt et tema, hvor vi inviterer eksterne oplægsholdere til at gæste møderne med case-baserede og relevante oplæg. Herudover vil der blive præsenteret en case, fra et af gruppens medlemmer, som typisk vil dele en case om sin organisations udvikling de seneste år med fokus på ”transformation”, og et dilemma, hvor et andet medlem bruger gruppen til sparring forud for handling i en konkret og aktuel sag. Målet for gruppen er altså et netværk, hvor der både kommer inspiration udefra, men hvor gruppens medlemmer også skal forsøge at løfte i flok og opbygge relationer til fælles bedste og til styrkelse af det personlige lederskab.

Vi programlægger løbende og inviterer relevante nøglepersoner ind alt efter, hvad hvilke emner vi gruppen vælger at fokusere på. Vi har bl.a. haft besøg af Samuel Rachlin, Udenrigskorrespondent, journalist og foredragsholder; Jens Chr. Hansen erhvervskommentator og redaktør på Berlingske Business; Henning Dyremose, tidligere finansminister; Morten Bødskov, skatteminister; Jan E. Jørgensen, EU-ordfører, Venstre. 

 

Program

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Mandag Morgens netværk om organisationsledelse. Udfyld formularen her på siden for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører på tværs af sektorer. Ved at udfylde dine oplysninger kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 24.495,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser