SDG Leadership: Kommuner


Verdensmålene i et kommunalt perspektiv

Den 31. marts 2016 præsenterede udviklingsminister Ulla Tørnæs og finansminister Kristian Jensen Danmarks ”Handlingsplan for FN’s verdensmål”.

Verdensmålene tilbyder et værdiskabende strategisk framework for de danske kommuner, fordi bæredygtig ledelse betyder, at vi begynder at bruge vores byer til at skabe og dele viden på tværs af roller, siloer, foreninger, private og offentlige organisationer. Det handler om at skabe en kvalitativt bedre velfærdsværdi sammen med andre - en velfærdsværdi, der ikke har én bundline, men mange.

En ny undersøgelse fra Deloitte viser imidlertid, at kun en tredjedel af de danske kommuner kender til den danske handlingsplan, og at kun hver tiende kommune reelt er påbegyndt det strategiske arbejde med verdensmålene.

SDG Leadership netværket vil udforske potentialet i verdensmålene og sammen med de danske kommuner udvinde metoder, som understøttet af den nyeste forskning, skaber en målbart bedre og mere bæredygtig velfærdsværdi på tværs.

 

SDG Leadership er et partnerskab mellem Tænketanken Mandag Morgen og CSR Forum

Klik her for at læse mere om SDG Leadership