SDG Leadership: Rapportering


Fra omkostning til investering

CSR-rapportering er steget betydeligt i omfang de senere år. Udviklingen er en naturlig konsekvens af lovkravet om rapportering af samfundsansvar, som blev indført fra 2013/2014 og berører de ca. 1.100 største danske virksomheder.  

På trods af de øgede krav til rapportering er det stadig uklart for mange virksomheder, hvordan man rapporterer på den rigtige måde, og hvordan man arbejder med CSR fra et investeringsperspektiv. Selvom flere aktører – f.eks. FN Global Compact – har budt ind med eksempler på en universel model, eksisterer der fortsat ikke en fælles praksis.

SDG Leaderships rapporteringsnetværk vil kickstarte en ny generation af bedre CSR-rapporter. Med afsæt i FN’s verdensmål og i et forsøg på at samskabe transparens på området, vil SDG Leadership Rapporteringsnetværket udforske eksisterende metoder og se på, hvordan verdensmålene kan bidrage til en værdiskabende CSR-rapportering i dialog på tværs af din virksomheds interessenter. Et nøglemål er at ændre blikket på CSR-rapporten i din virksomhed. Den er ikke en omkostning. Den er en investering.

 

 

SDG Leadership er et partnskab mellem Tænketanken Mandag Morgen og CSR Forum

Klik her for at læse mere om SDG Leadership