Smart Cities berører inden længe alle danskeres livsgrundlag, dagligdag og kontakt med myndigheder. Samtidig investerer og eksperimenterer stort set samtlige 98 kommuner i Danmark i disse år massivt i udviklingen af smart cities. Fra Sønderborg til Aarhus og videre til København og resten af landet.

Mange steder handler det fortsat hovedsageligt om teknologiens fascinerende muligheder, mens inddragelsen af borgerne i åbne digitale samskabelses-projekter endnu er i sin vorden. Sidstnævnte kan dog vise sig i de kommende år at revolutionere måden vi indretter vores byer på og nok så vigtigt gøre det muligt at finde helt nye løsninger på alt fra integration af flygtninge til nye deleøkonomiske tilbud til byens borgere.

Men der mangler endnu en national strategi for smart smarties i Danmark – ligesom der endnu ikke tænkes i storskalaprojekter, som for alvor kan gøre nationen til frontløber og world showcase.  Og det til trods for, at teknologi-virksomheder anser Danmark for et perfekt testland, fordi vi som danskere er digitalt stærke, open minded og tilmed bor i et land af en størrelse, der er velegnet til forsøg.

Via netværket får du ikke alene et grundigt indblik i perspektiverne i fremtidens smart cities og de næste store projekter, men også hvordan vi som borgere kan være med til at præge udviklingen – præge de byer, vi alle skal leve i.

 

dan bliver Danmark førende indenfor Smart Cities – Den næste bølge.

 

Martin Brynskov, lektor, Aarhus Universitet 


Hvad er de næste store projekter i Danmark, hvordan kommer de til at ændre vores byer og hverdag. Hvordan skaber man en digital strategi i kommunerne. Eller for den sags skyld en national strategi? Og hvordan bør vi tænke smart cities de næste 5 år, hvis vi skal gøre os internationalt?

tirsdag d. 25. september 2018 kl. 09.30 - 12.30

 

Grønne og smarte

 

Carsten Orth Gaarn-Larsen, direktør, CLEAN

Smart cites er i stigende grad lig med bæredygtig byvækst. Og de bedste smart cities kan blive kraftcentre for den bæredygtige udvikling. Ikke bare lokalt – men globalt. Det mener man bl.a. i Aarhus. Hvis Danmark i øvrigt rykker på udviklingen, så venter der muligvis et større eksporteventyr.

tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 09.30 - 12.30

 

Samskabelse

 

Simon Giles, Global Cities Lead, Accenture 

Åbne digitale platforme har potentiale til at blive den næste måde at tænke og udvikle smart cities. Hvis byerne stiller digitale data-platforme til rådighed og lader borgerne om at udvikle de nye smarte byløsninger – så kan man få både mere relevante og nære løsninger samtidig med at man får langt mere for pengene ved at lade borgerne medvirke. Og mulighederne er uendelige - alt fra interaktive byrum til lokal byudvikling og bedre integration af flygtninge.

onsdag 19. juni 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Med forbehold for ændringer