Sociale Investeringer


Tænk, hvis bare lidt flere unge på kanten tog en uddannelse eller fik et arbejde. Ja, tænk. Måske kan en ny tilgang bidrage til løsningen af den slags kendte og tunge sociale problemer.

Med støtte fra et flertal i Folketinget er regeringen ved at etablere Den Sociale Investeringsfond, hvor målet netop er at udbrede kendte, eller afprøve mere ukendte, metoder og tilgange til løsninger af sociale problemer. Erfaringer fra andre lande fortæller, at sociale investeringer derudover fremmer fokus på mål og effekt med indsatsen.
Måske kan sociale investeringer vende passive udgifter til kendte indsatser og gøre dem til aktive investeringer i nyudvikling af udsatte borgeres liv.
I arbejdet med sociale investeringer kan aktører skabe silotænkning mellem forvaltninger og tænke løsninger på tværs, hvor den enkelte borgers behov i praksis er i centrum. Arbejdet vil udfordre både aktører og borgere.
Med etableringen af Den Sociale Investeringsfond bliver Danmark land nummer 20, der arbejder med sociale investeringer i en ny type samarbejde mellem det offentlige og det private.
To kommuner, Aalborg og Ballerup, har etableret de første projekter for hhv. psykisk sårbare borgere og autister. Projekterne er bl.a. finansieret med kapital fra den private fond, Den Sociale Kapitalfond.
Selvom man kan trække på de udenlandske erfaringer, hvilket de første projekter herhjemme også gør, kan der være langt fra en god investeringsidé til konkrete løsninger, og ikke mindst den konkrete model for udpegning af målgruppe, samt hvordan sociale investeringer lykkes.
Spørgsmålene er, hvad der skal til for at arbejde med sociale investeringer? Hvilke målgrupper kunne være relevante? Hvem kan levere resultater overfor vanskeligt stillede borgere, hvordan opstilles de relevante mål og ikke mindst: Hvem skal levere investeringerne?


Mandag Morgen inviterer en kreds af aktører på tværs af sektorer til at diskutere, hvad der skal til for, at sociale investeringer kan blive et nyt redskab i indsatsen for at hjælpe udsatte borgere. Vi deler erfaringer og diskuterer udfordringer. Vi diskuterer mulige målgrupper, leverandører og investorer. Og vi taler om, hvilken effekt investeringen skal måles på.

Netværkets møder modereres af Jens Reiermann, velfærdsredaktør på Mandag Morgen samt forfatter. 

 

Kommunens interesse

Mette Vaaben Mortensen, direktør, Ballerup Kommune

Ballerup Kommune er blandt de kommunale pionerer i Danmark, når det gælder sociale investeringer. I Ballerup er formålet over tre år at få flere borgere med autisme i job eller i uddannelse. Kommunen samarbejder med Specialisterne om opgaven og Den Sociale Kapitalfond står for investeringen. Men hvorfor er det attraktivt for en kommune at tænke netop denne model for en social investering? Og hvad er kommunens krav og ønsker i en sådan proces? Vi spørger Mette Mortensen på dagens møde og hører en masse mere om Ballerup Kommunes sociale investering.

20. november, kl. 9.30 - 12.30, Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K

 

Erfaringer fra Finland: Sociale investeringer - sådan

Mika Pyykkö, Project Director, Impact Investing, Finnish Innovation Fund Sitra
 
Finland satte i 2016 gang i den første sociale investering i Norden (se artikel her). Målet var at nedbringe sygefraværet blandt offentligt ansatte. Indtil nu er fraværet pr. medarbejder faldet med 1 dag/år eller ca. det halve af den erklærede målsætning. Siden da har sociale investeringer i Finland blandt andet sigtet mod et højere antal indvandrere i arbejde og mere velfærd for udsatte familier med børn. Bag disse spæde forsøg med sociale investeringer står virksomheden Sitra. På dagens møde vil projektdirektør, Mika Pyykkö, fortælle om og drøfte erfaringerne: Hvad finnerne har lært? Hvad er gevinsten? Hvad har været den største udfordring?

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 7. februar 2020, kl. 09.30 - 12.30

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, 26. marts 2020 


Leverandørernes ønskeseddel

Helle Øbo, direktør, Askovfonden

Askovfonden arbejder med udsatte borgere. Målsætningen er, at de ikke skal være en omkostning men blive et aktiv i og for samfundet. Direktør Helle Øbo siger, at ”socialt arbejde skal betale sig, både for den enkelte og for samfundet.” Hvad skal der til for, at Askovfonden bidrager med sin faglighed i en social investering? Hvorfor skulle man som leverandør bidrage? Hvad er den største udfordring? Det vil Helle Øbo fortælle mere om på dagens møde.

Ubbes Vinbar, Ny Vestergade 1, 1471 København K, 5. maj 2020, kl. 15.00 - 18.00

 

Mandag Morgens årlige døgnmøde - Grønbechs Hotel, tirsdag 25. august 2020

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

- Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
- Velkomst og indlogering på hotellet
- Indlæg v. dagens første oplægsholder - Peter Holm, chef for samfundsansvar, AP Pension
- Fælles frokost
- Indlæg v. dagens anden oplægsholder - Mette Arnsfelt McPhail, sekretariatschef, Den Sociale Investeringsfond
- Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen restaurant 'Vilhelm' efterfulgt af åben bar i Øltinget
- Overnatning, morgenmad og transport hjem 

Læs mere om oplæggene her...


Sociale investeringer - hvordan overbevises private investorer?

Peter Holm, chef for samfundsansvar, AP Pension

Peter Holm har i en årrække været med til at sætte sociale investeringer på dagsordenen. I sin tid som direktør i Skandia stod han bag udviklingen af  første udgaver af SØM, en økonomi-model, der kan regne på, om sociale udgifter kan blive til en investering. Vi spørger på dagens møde Peter om, hvad der skal til for, at pensionskasser går ind i sociale investeringer? Hvad er fordelene? Hvad er den største udfordring? - og hvad siger Peter til, at der kan tjenes penge på velfærd?

En model for et samarbejde?

Mette Arnsfelt McPhail, sekretariatschef, Den Sociale Investeringsfond 

Hvad er det vigtigste, når samarbejdet mellem en kommune, en leverandør og en investor skal udarbejdes? Og hvad er de største udfordringer? Mette Arnsfelt, der er sekretariatschef i Den Sociale Investeringsfond, vil give sit bud på en model for et samarbejde. Hun vil give en status for Investeringsfondens arbejde med sociale investeringer.

Tirsdag 25. august 2020 - onsdag 26. august 2020, Grønbechs Hotel, Bornholm, Allinge