Sociale Investeringer


Tænk, hvis bare lidt flere unge på kanten tog en uddannelse eller fik et arbejde. Ja, tænk. Måske kan en ny tilgang bidrage til løsningen af den slags kendte og tunge sociale problemer.

Med støtte fra et flertal i Folketinget er regeringen ved at etablere Den Sociale Investeringsfond, hvor målet netop er at udbrede kendte, eller afprøve mere ukendte, metoder og tilgange til løsninger af sociale problemer. Erfaringer fra andre lande fortæller, at sociale investeringer derudover fremmer fokus på mål og effekt med indsatsen.
Måske kan sociale investeringer vende passive udgifter til kendte indsatser og gøre dem til aktive investeringer i nyudvikling af udsatte borgeres liv.
I arbejdet med sociale investeringer kan aktører skabe silotænkning mellem forvaltninger og tænke løsninger på tværs, hvor den enkelte borgers behov i praksis er i centrum. Arbejdet vil udfordre både aktører og borgere.
Med etableringen af Den Sociale Investeringsfond bliver Danmark land nummer 20, der arbejder med sociale investeringer i en ny type samarbejde mellem det offentlige og det private.
To kommuner, Aalborg og Ballerup, har etableret de første projekter for hhv. psykisk sårbare borgere og autister. Projekterne er bl.a. finansieret med kapital fra den private fond, Den Sociale Kapitalfond.
Selvom man kan trække på de udenlandske erfaringer, hvilket de første projekter herhjemme også gør, kan der være langt fra en god investeringsidé til konkrete løsninger, og ikke mindst den konkrete model for udpegning af målgruppe, samt hvordan sociale investeringer lykkes.
Spørgsmålene er, hvad der skal til for at arbejde med sociale investeringer? Hvilke målgrupper kunne være relevante? Hvem kan levere resultater overfor vanskeligt stillede borgere, hvordan opstilles de relevante mål og ikke mindst: Hvem skal levere investeringerne?


Mandag Morgen inviterer en kreds af aktører på tværs af sektorer til at diskutere, hvad der skal til for, at sociale investeringer kan blive et nyt redskab i indsatsen for at hjælpe udsatte borgere. Vi deler erfaringer og diskuterer udfordringer. Vi diskuterer mulige målgrupper, leverandører og investorer. Og vi taler om, hvilken effekt investeringen skal måles på.

Netværkets møder modereres af Jens Reiermann, velfærdsredaktør på Mandag Morgen samt forfatter.

 

Sociale investeringer – hvad er meningen?

Claus Bjørn Billehøj, Den Sociale Kapitalfond


De første forsøg med sociale investeringer finansieret af privat kapitaler i gang.  Det er et nybrud i forhold til andre og mere traditionelle måder at finansiere sociale indsatser på. På dette møde får du indsigt i førstehåndserfaringer med sociale investeringer og herunder svar på en række grundlæggende spørgsmål.
Hvad karakteriserer en investeringstilgang inden for det sociale område? Hvorfor har aktørerne valgt netop sociale investeringer i arbejdet med løsningen af den pågældende udfordring? Hvad skal investeringen føre til? Hvem skal betale? – og hvad sker der, hvis ikke målene indfris?  
Hvad er dine tre vigtigste råd til andre, der vil arbejde med sociale investeringer?

Børsbygningen, d. 7. februar 2019 kl. 09.30 – 12.30
 
Arena Summit 2019


Som en del af dit medlemskab får du adgang til vores topmøde ”Arena 2019”, der afholdes i foråret 2019. Her vil du møde ligesindede og interessefæller – du vil opleve inspiration fra uventede områder, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. Du bliver præsenteret for de vigtigste tendenser i version 4.0 af både samfund og industri. Vi undersøger digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet og arbejdet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.  

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Workshops, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt. 
 
Tivoli, København K, 28. marts 2019 kl. 09.00-17.00 
 
Aktør på en ny måde.

Bjørn Salling, adm. Direktør, Fokus Folkeoplysning, Aalborg

Bjørn Salling har som administrerende direktør i Fokus Folkeoplysning mange års erfaringer med social økonomisk virksomhed og er en af de første, der indgår som leverandør i et projekt udelukkende finansieret af sociale obligationer. Her er tale om Ålborg kommunes forløb for aktiveringsparate psykisk sårbare – et projekt der finansieres 100 pct. med såkaldte sociale obligationer, der er en form for social investering.
 
På dette møde fortæller Bjørn Salling, hvorfor og hvordan Fokus Folkeoplysning kan bidrage til løsning af kendte problemer. Hvad skal kommunen / den offentlige part gøre? Hvad skal i særlig grad overvejes? Hvordan kunne samarbejdet mellem kommune, aktør og investor indrettes?
 
Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, d. 26. april 2019 kl. 9.30 – 12.30
 
 
Den private kapital og det sociale formål

Store almennyttige, private fonde har i årtier bidraget til udviklingen af nye metoder eller tilgange til løsningen af sociale udfordringer. Et meget bredt flertal i Folketinget står bag etableringen af Den Sociale Investeringsfond for både at afprøve nye metoder og hjælpe med at sprede viden fra allerede igangsatte projekter. Men hvilke målgrupper sætter fonden i fokus? Hvilke krav stiller fonden til aktørerne?
Her er det tanken, at formanden for bestyrelsen af Den Sociale Investeringsfond skal holde et oplæg
 
Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K, d. 3. juni kl. 09.30-12.30
 
Mandag Morgens årlige døgnmøde: Grønbechs Hotel, Bornholm – inkl. overnatning

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med hinanden suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, 'Vilhelm' og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Sociale investeringer – en drejebog

Dagens første oplæg:

Tim Gray, Rådgiver og Storbritanniens førende ekspert i etablering af sociale obligationer

Tim Gray har arbejdet med hjemløshed i Storbritannien i over 25 år. Han var med til at udvikle den første hjemløse sociale obligation - af London Homelessness SIB (Social Investment Bond) samt den første med fokus på forebyggelse – Homelessness Prevention SIB. Samlet set har Tim Gray været involveret i 10 indsatser baseret på sociale obligationer
Han vil på vores døgnmøde dele sine erfaringer og give os en konkret og grundig indføring i de største udfordringer og fordele ved at arbejde i en SIB-konstruktion.

 

Dagens andet oplæg:

Jette Søndergaard, Chef for Forretningsudvikling, Herning Kommune


Jette vil på mødet repræsentere et dansk kommunalt perspektiv på sociale obligationer.
De fleste nikker ja til hele tanken bag sociale investeringer. Men hvorfor arbejder kommuner med sociale investeringer i stedet for ”bare” at foretage investeringen selv. Vi skal høre hvorfor – og hvordan - en af pionerkommunerne arbejder med sociale investeringer, og hvorfor kommunen har været interesseret i at arbejde med private investorer. Hvad kan sociale investeringer (måske) løse, som de nuværende indsatser har svært ved. Hvilke målgrupper er for en kommune særligt interessante at fokusere på?
 
Den 20. august – den 21. august, Grønbechs hotel, Allinge, Bornholm