Sundhedsinnovation

Den måde, vi igennem årtier har tænkt og bedrevet sundhedsvæsen på, bliver i disse år udfordret. Borgerne er kun middelmådigt tilfredse med det sundhedsvæsen, de bliver mere og mere afhængige af: Flere lever længere, og mange har en eller flere kroniske sygdomme som livsledsager. Heldigvis opstår der radikalt nye muligheder for forebyggelse, behandling og rehabilitering i kraft af den eksplosive udvikling i ny teknologi. Individuelle og højt specialiserede løsninger, der indtil for nylig virkede som et fjernt fremtidsscenarie, er nu reelle muligheder, der kræver at blive udforsket nærmere. Samtidig er der ikke udsigt til flere ressourcer på sundhedsområdet, så vi er nødt til at gentænke, hvem der bedst løser hvilke opgaver – og hvordan. I netværket kigger vi ind i fremtiden på sundhedsområdet og udforsker potentialer til innovation af opgaver og roller, særligt i relation til den digitale udvikling. Netværket samler en kreds af ledere, der på forskellig vis er drevet af at skabe innovation på sundhedsområdet – både i den private og offentlige sektor, og gerne i samspillet mellem dem.

Mødeleder

Det er en stor gevinst at stå i spidsen for vores netværk om sundhedsinnovation. Som politisk journalist er det helt afgørende at følge med i, hvordan man uden for Christiansborg oplever dagligdagen i sundhedssektoren.   

- Ole Toft, redaktør, Altinget: sundhed

Program

24/6-2020

Niels Würgler, sygehusdirektør, Sjællands Universitetshospital & Maiken Ruders, sundheds- og ældrechef, Køge Kommune

Hvad har sundhedsvæsenet lært af corona-krisen?

Corona-krisen vil fremtvinge nye samarbejdsformer både internt på sygehusene og på tværs af sektorerne. Tiltag, der før var umulige, blev pludselig mulige efter få dages planlægning. Det har man flere gange hørt fra den regionale og kommunale sektor, mens epidemien tog fart. Men hvilke forandringer fra corona-krisen skal vi tage med os ind i fremtiden? Det får vi et bud på fra to, der har været med til at omstille sundhedsvæsnet på sygehuse og i kommunerne. Sygehusperspektivet leveres af tidligere afdelingschef i Sundhedsministeriet, Niels Würgler, der er sygehusdirektør på Sjællands Universitetshospital. Maiken Ruders fortæller om de kommunale erfaringer som leder af ældre- og sundhedsområdet i Køge Kommune. Og hvad gør vi i efteråret, når anden bølge måske kommer i efteråret. 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

20/8-2020

Andreas Phil, Læge, gæsteforsker på SDU, medical adviser hos LEO Innovation Lab

Hvordan skal lægerne og sundhedsvæsnet omfavne den digitale revolution, så fremtidens læge også kan være den næværende læge?

Det har forsker, læge og udvikler Andreas Pihl været med til at skrive en tankevækkende bog om: Dr. Hansen har set sin sidste patient. Andreas Pihl er til dagligt medicinal adviser på Leo Innovation App, men ser fortsat patienter som læge i en almen praksis, og han beskæftiger sig med digital sundhed på SDU. Med udgangspunkt i sin bog giver Andreas sin egen profession nogle los bag i, ligesom han giver sine på hvordan sundhedsvæsnet, lægerne og industri kan blive bedre til at udvikle digitale løsninger.  

 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

28/9-2020

Døgnmøde på Bornholm

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’. Du kan finde programmet og temaerne for døgnmødet nedenfor.

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, 3770 Allinge, kl. 8:30

Dorthe Crüger, ledelsesambassadør, fhv. adm. sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt

Ledelse i sundhedsvæsenet

Hvordan undgår man at dræbe motivationen hos medarbejderne, når der konstant er nye krav om effektiviseringer og forandringer i sundhedsvæsnet? Det skal vi høre Dorthe Crügers bud på. Som læge, tidligere hospitalsdirektør, formand for Danske Patienter og nu regeringens ledelsesambassadør har hun arbejdet indgående med at skabe et bedre sundhedsvæsen for både patienter og medarbejdere. Dorthe blev i 2015 udpeget til årets leder, og hun har siden tiltrukket sig opmærksomhed ved blandt andet at sige, at sundhedsvæsenets problemer ikke løses ved konstant at øge bevillingerne.

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, 3770 Allinge, kl. 10:15

Jonas Egebart, vicedirektør, Nordsjællands Hospital

Fremtidens drift på fremtidens sygehus

Når det nye akuthospital i Nordsjælland står klar i Hillerød, er det ikke kun de nye fysiske rammer og duften af nybyggeri, der skal møde patienterne. Driften og patient-flowet skal også moderniseres for akutte og alle andre patienter.  Jonas Egebart  er en af de lægelige ledere, som har den unikke mulighed for at gentænke driften på fremtidens sygehus. En fremtid med stadigt flere patienter og nye komplekse behandlinger. Hvordan gentænker man et sygehus, og hvor anderledes bliver det egentligt fra det nuværende hospital?

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, 3770 Allinge, kl. 13:00

19/11-2020

Ulrich Fredberg, leder, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, medlem af regionsrådet for Region Midt (V)

Bedre sammenhæng i udredningen

Patienter med diffuse symptomer kan ofte cykle rundt mellem afdelingerne i det stadig mere specialiserede sundhedsvæsen. Diagnostisk Center i Silkeborg er berømt i Danmark og udland for sin tværfaglige tilgang til udredning af patienter. Leder af centeret, Ulrich Fredberg, har været med hele vejen. Han fortæller om centerets nye tiltag men også om fremtiden for de diagnostiske centre. Nye teknologier presser sig på. Det samme gør stadig flere syge borgere. Ulrich Fredberg forudser blandt andet et behov for at gentænke samarbejdet med almen praksis og driften af sygehusene – er de for store? Men er du enig i løsningerne? Det finder vi ud af i debatten bagefter. Her prøver vi at nå frem til en række konklusioner om, hvad der skal forandres.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

12/1-2021

Jan Narvestad, Medical & Scientific Affairs Manager, Roche Diagnostics

Hvad betyder nye smarte diagnostiske teknologier for sundhedsvæsnets drift?

Den teknologiske udvikling raser afsted - også på det diagnostiske område. Men når teknologien bliver hurtigere, mere præcis, fylder mindre og spredes langt uden for sygehusene, hvad betyder det så for måden, vi driver sundhedsvæsen på? Det får vi nogle bud på fra Jan Narvested, der er Medical & Scientific Affairs Manager hos Roche Diagnostics, der en af de største producenter af diagnostisk udstyr. Jan Narvestad er selv uddannet kræftlæge og vil i sit oplæg komme med bud på, hvad man på det diagnostiske område bør lære af corona-krisen.

 

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 13:30-16:30

28/4-2021

Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand, Region Hovedstaden - Annemarie Zacho-Broe, kommunaldirektør, Fredericia Kommune

Udvidet netværksmøde om et bæredygtigt sundhedsvæsen

Et fremtidssikret sundhedsvæsen kræver at sygehuse, praktiserende læger og kommunerne arbejder tættere sammen om de patienter, der bevæger sig på tværs af de tre sektorer. Men hvad skal man gøre anderledes for, at sundhedsvæsnet ikke løber tør for hænder og pengene i den øvelse? Det skal vi diskutere på vores minikonference hos Altinget. Vi samler tre netværk, der kredser om denne problemstilling i form af Altingets sundhedspolitiske netværk, Mandag Morgens netværk om sundhedsinnovation og Altingets ældrepolitiske netværk. Ud over oplæg vil dagen også byde på gruppearbejde, frokost og ikke mindst en non-alcoholic onsdagsbar. Det endelige program præsenteres snarest muligt. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 10:00-15:00, kl. 10:00-15:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Mandag Morgens netværk for sundhedsinnovation. Udfyld formularen her på siden for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører på tværs af sektorer. Ved at udfylde dine oplysninger kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer


Accepter betingelser