Sundhedsinnovation


Den måde, vi igennem årtier har tænkt og bedrevet sundhedsvæsen på, bliver i disse år udfordret. Borgerne er kun middelmådigt tilfredse med det sundhedsvæsen, som de bliver mere og mere afhængige af: Flere lever længere, og mange har en eller flere kroniske sygdomme som livsledsager.

Heldigvis opstår der radikalt nye muligheder for forebyggelse, behandling og rehabilitering i kraft af den eksplosive udvikling i ny teknologi. Individuelle og højt specialiserede løsninger, der indtil for nylig virkede som et fjernt fremtidsscenarie, er nu reelle muligheder, der kræver at blive udforsket nærmere.

Samtidig er der ikke udsigt til flere ressourcer på sundhedsområdet, så vi er nødt til at gentænke, hvem der bedst løser hvilke opgaver – og hvordan.

I dette netværk kigger vi ind i fremtiden på sundhedsområdet og udforsker potentialer til innovation af opgaver og roller, særligt i relation til den digitale udvikling. Netværket samler en kreds af ledere, der på forskellig vis er drevet af at skabe innovation på sundhedsområdet – både i den private og offentlige sektor, og gerne i samspillet mellem dem.

Netværkets faste mødeleder er Altingets sundhedsredaktør, Ole Toft.

Programmet for 2018-2019 ses nedenfor. 

 

 

Kunstig intelligens i sundhedsvæsenet

Henrik Rindel Gudbergsen, udd. læge, CMO, Radiometer, fhv. CMO, IBM Nordic

Kunstig intelligens er udpeget som en af de teknologier, der kommer til at revolutionere sundhedsvæsnet. Relativt få systemer er taget i brug, men langt flere er på vej. IBM’s Watson er blandt de mest omtalte, men andre virksomheder er klar til at tage konkurrencen op. Hvordan er udviklingspotentialet på området? Og hvilke barrierer er der for øget samarbejde mellem private virksomheder og den offentlige sundhedssektor? Vi får besøg af Henrik Rindel Gudbergsen til en snak om mulighederne i brugen af kunstig intelligens.

Ubbes Vinstue, Ny Vestergade 1, KBH K, tirsdag d. 5. februar 2019, kl. 15.00-18.00.

 

Når private inviteres ind på sygehusene


Pernille Preisler, Oversygeplejerske, Rigshospitalets Hjertecenter & Jeppe Højholt, Direktør, Integrerede sundhedsløsninger, Medtronic

Er det nu også en god ide at hyre et privat firma til at tage sig af lagerstyring, rumplanlægning og andre vigtige logistiske opgaver på et højt specialiseret hospital? Ja, det viser de første erfaringer fra Rigshospitalets Hjertecenter. Her indgik man for halvandet år siden en 5-årig aftale med Medtronic om netop dette. Målet med samarbejdet med Medtronic er ikke kun at spare penge, men også at lære at arbejde mere effektivt og endnu vigtigere at holde fast i de nye arbejdsgange – også når der er travlt.

Pernille Priesler vil fortælle om fordelene og de bump, der har været på vejen i forhold til at geare en offentlig sygehusafdeling til indgå et tæt samarbejde med en privat virksomhed på dette område.

Børsbygningen, mandag 11. marts 2019, kl. 09:30-12:30


 
Arena Summit 2019

Internationale keynote-speakere, relevante fagspecifikke workshops og meget mere - yderligere information følger

Som en del af dit medlemskab får du adgang til vores topmøde ”Arena Summit 2019”, der afholdes i foråret 2019. Her vil du møde ligesindede og interessefæller – du vil opleve inspiration fra uventede områder, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. Du bliver præsenteret for de vigtigste tendenser i version 4.0 af både samfund og industri. Vi undersøger digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet og arbejdet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.  
Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Workshops, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt. 
 
Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019 - 09.00-17.00
 
 
Det årlige døgnmøde på Bornholm - 24 timer om Sundhedsinnovation - onsdag 22. maj 2019

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’. Du kan finde programmet og temaerne for døgnmødet nedenfor.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Formiddagsmøde og indlæg ved første oplægsholder

•   Fælles frokost

•   Indlæg ved anden oplægsholder

•   Pause

•   Workshop

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Innovation og digital revolution for Dr. Hansen og patienten

Martin Bach Jensen, prof. ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg
Jens Søndergaard, Forskningsleder, Prof., Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

De praktiserende læger og resten af primærsektoren står ofte i skyggen i forhold til den store fokus på sygehusene. Samtidig er hele primærsektoren udset til at redde de kommende supersygehuse fra at sande til i patienter. Vi får besøg af to af de forskere i Danmark, som ved mest om, hvordan den hæsblæsende it- og tech-udvikling på sundhedsområdet kan påvirke det nære sundhedsvæsen, den praktiserende læge og patienterne. Vi har bedt de to fagfolk give et billede af både den nære og lidt mere fjerne fremtid.

Grønbechs Hotel, Bornholm, onsdag 22. maj 2019

 

Den digitale revolution - muligheder og tendenser

Hans Rommer, CVP for Commercial Planning, Novo Nordisk 

Den digitale revolution skyller ind over sundhedsområdet. Både forskning i ny medicin og udvikling af stadig mere avancerede apps kombineret med nye muligheder med big-data sætter yderligere fart på kapløbet om at sikre diabetespatienterne den bedste behandling nemmeste hverdag. Men hvordan ser man i Novo Nordisk på mulighederne og tendenserne teknologisk og behandlingsmæssigt? Det giver Hans Rommer fra Novo Nordisk et bud på.

Grønbechs Hotel, Bornholm, onsdag 22. maj 2019
 

Innovationsledelse i den offentlige sektor

Diana Arsovic, Direktør, Center for Regional Udvikling, Regional Hovedstaden, fhv. innovationschef, Københavns Kommune

Samfundet er under hastig forandring, og behovet for innovation i den offentlige sektor er stort. Hvordan indretter vi fremtidens offentlige sektor? Og hvordan driver vi innovationen af den offentlige service frem? Ved at trække på metoder fra designerens verden kan vi sætte innovationshastigheden op og reducere den tid, vi bruger på lange notater og forberedelse. På dette møde bliver du introduceret til en række innovationsmetoder – vi gennemgår processen trin for trin, og du bliver trænet i, hvad du som innovationsleder skal være opmærksom på. Målet er, at du på baggrund af dette møde kan vende tilbage til dine medarbejdere og igangsætte pilotprojekter med henblik på at innovere inde for jeres område.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, onsdag 18. september 2019 kl. 09.30-12.30

Med forbehold for ændringer