Digital læring

Den teknologiske udvikling påvirker alle dele af vores samfund i en rasende fart, og skal man tro dem, der tør spå om fremtiden, har vi kun set begyndelsen i form af kunstig intelligens og robotter, der kan varetage opgaver, som tidligere var forbeholdt mennesker. For det danske uddannelsessystem kan det vise sig at blive en reel ’gamechanger’.

Der er ingen tvivl om, at uddannelse og nye kompetencer er nøglen til at møde forandringerne. Men hvad er det egentlig, vi skal uddanne til? Hvordan udnytter vi de potentialer, der ligger i de nye teknologier til fulde? Og hvordan sikrer vi et godt og tæt samspil mellem de offentlige uddannelsestilbud og de kommercielle aktører på feltet?

Det er nogle af de spørgsmål, vi tager fat på i Mandag Morgens netværk om digital læring.

Mødeleder

På alle netværksmøder veksler vi mellem inspirationsoplæg, workshops, relationsøvelser samt konkrete cases. Netværkets faste mødeleder er Mads Thimmer, CEO & co-founder for Innovation Lab. I alt vil der være tre netværksmøder med morgenmad i København. Derudover vil der være ét eftermiddagsmøde med tapas og vin samt et døgnmøde på vores politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm.

Program

16/4-2020

Ekstraordinært online sparringsmøde – Fokus på digital læring er mere relevant end nogensinde før

Corona-krisen får os til at stille mange spørgsmål om vores samfunds fremtidige tilstand. Krisen har påvirket alle sektorer, og der er nu ekstraordinært gode grunde til at mødes i netværkene. Selvom vi ikke mødes fysisk, vil vi på de online sparringsmøder diskutere de største udfordringer krisen har skabt. Vi vil dele vores erfaringer, og så vil vi kigge på, om opbrudstiderne også har skabt grobund for innovation og nye muligheder. Vi ser frem til at se jer – både virtuelt og i virkeligheden.

Zoom , kl. 15:00

24/8-2020

Døgnmøde på Bornholm

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Her får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører i netværket. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved første oplægsholder 
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved anden oplægsholder
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets restaurant 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

Grønbechs Hotel, Allinge, kl. 8:00

Mikala Hansbøl, ph.d., Docent i digitalisering i skolen, Københavns Professionshøjskole

Teknologiforståelsen i og som fag i folkeskolen og læreruddannelsen

Mikala Hansbøl vil tage afsæt i projekterfaringer fra arbejdet med at etablere teknologiforståelse som faglighed i andre fag og som selvstændigt fag i folkeskolen og læreruddannelsen.

Erfaringerne fra fem store danske projekter danner afsættet for oplægget. Projekterne Coding Class (2016-2017) og Coding Class Cph (2017-2018) igangsat af IT-Branchen i samarbejde med kommuner og ministerium, var nogle af de første forsøg i en dansk sammenhæng på at udvikle, gennemføre og dokumentere erfaringer med undervisning med fokus på elevernes computationelle tænkning og teknologiforståelse i folkeskolen. Udviklingen af ASTE Coding Class (2017-2018) modulet blev ligeledes støttet af IT-Branchen og var det første udviklede og dokumenterede modul med fokus på computationel tænkning i læreruddannelsen. Sektorprojektet ”Digital dannelse og teknologiforståelse” (2018-2019) udviklede og afprøvede et nyt nationalt modul i læreruddannelsen. I perioden 2018-2021 har ministeriet igangsat et forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning (i og som fag). 46 danske folkeskoler deltager i forsøget. Oplægget samler og lægger op til perspektiverende diskussioner af erfaringerne fra disse projekter, der opererer i feltet mellem teknologiforståelse som ”ikke målsat faglighed” eller ”målbeskrevet forsøgsfaglighed” i skolen og ”endnu ikke målsat og velbeskrevet” faglighed i læreruddannelsen

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 10:00

6/10-2020

Simon Egenfeldt-Nielsen, CEO, Serious Games

Gamification - anvendelse og effekt

Gamification er ikke nødvendigvis et nyt koncept, men det bliver utvivlsomt mere og mere udbredt. Til dette møde får vi besøg af Simon Egenfeldt-Nielsen, CEO hos Serious Games, der netop beskæftiger sig med at udvikle disse læringsspil, der skaber en ny tilgang til læring. Gennem spillets sprog kan man hos Serious Games forandre adfærd og måden, vi lærer på, og ved at inddrage spilteknologi- og mekanik, forskning og sociale interaktion i deres løsninger, forsøger de at skabe et øget engagement om læring og vidensdeling. 

Ny Kongensgade 10, 1472, København K, kl. 9:30-12:30

20/10-2020

Anthony Townsend, Nicolai Wammen, Ove Kaj Pedersen og mange flere

Konference: Altinget & Mandag Morgen Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund.  Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling.  Den digitale omstilling giver dog samtidigt muligheder for at forbedre og udvikle vores samfund så der kan bruges færre hænder til en større mængde opgaver. De nye teknologier vil forandre vores byer, vores hjem, vores uddannelsesinstitutioner og vores arbejdspladser. De rummer muligheder for at revolutionere vores sundhedsvæsen, vores infrastruktur og fremskynde den tvingende nødvendige omstilling til bæredygtige og vedvarende energikilder. Men det kræver alt sammen, at vi forstår - og formår at tøjle - teknologien. Det kræver lederskab, innovation og mod til at gå nye veje og til at gentænke indretningen af vores samfundsstrukturer og vores virksomheder. 

Øksnehallen, København, kl. 9:00-17:00

18/1-2021

Jeppe Hedaa, CEO, 7N

Oplæg ved Jeppe Hedaa - 7N

Ny Kongensgade 10, 1472, København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Mandag Morgens netværk for digital læring. Udfyld formularen her på siden for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører på tværs af sektorer. Ved at udfylde dine oplysninger kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer


Accepter betingelser