Digital læring


Den teknologiske udvikling påvirker alle dele af vores samfund i en rasende fart, og skal man tro dem, der tør spå om fremtiden, har vi kun set begyndelsen i form af kunstig intelligens og robotter, der kan varetage opgaver, der tidligere var forbeholdt mennesker. For det danske uddannelsessystem kan det vise sig at blive en reel ’gamechanger’.

Der er ingen tvivl om, at uddannelse og nye kompetencer er nøglen til at møde forandringerne. Men hvad er det egentlig vi skal uddanne til? Hvordan udnytter vi de potentialer, der ligger i de nye teknologier til fulde? Og hvordan sikrer vi et godt og tæt samspil mellem de offentlige uddannelsestilbud og de kommercielle aktører på feltet?

Det er nogle af de spørgsmål, vi tager fat på i Mandag Morgens netværk om digital læring. I alt vil der være tre netværksmøder med morgenmad i København. Derudover vil der være ét eftermiddagsmøde med tapas og vin samt et døgn på vores politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. 

På alle netværksmøder veksler vi mellem inspirationsoplæg, workshops, relationsøvelser samt konkrete cases. Netværkets faste mødeleder er projektdirektør i tænketanken Mandag Morgen, Andreas Hjorth Frederiksen.

Programmet for 2018-2019 er nu på plads. Du kan se temaer, oplægsholdere og datoer for møderækken nedenfor. Du kan ligeledes se det programmet for netværkets første sæson ved at følge linket her

 

IT på tværs af sektorer


Louise Overgaard, formand, Coding Pirates

Den teknologiske udvikling ændrer vores måde at leve sammen på; vores byer, vores uddannelser, vores jobs. Teknologisk forståelse er nødvendig for alle, og det drejer sig om mere og andet end programmering. Coding Pirates forsøger at bringe sin IT-kreative tilgang ud til mange børn og voksne i hele landet, men hvis vi for alvor skal lykkes med at skabe teknologiforståelse fordrer det solidt samarbejde på tværs af sektorer. 

Børsbygningen, København K, mandag 27. august 2018 kl. 9.30-12.30

---

Det digitale er det nye engelsk … science … latin


Jimmy Burnett Nielsen, rektor, Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Bagsværd Kostskole og Gymnasium har stor succes med implementering af digitale flader og værktøjer, og derfor har Jimmy Burnett som rektor og forgangsmand for hele projektet en stærk erfaring, som han gerne vil dele. Det har alle dage været skolens opgave at danne børn og unge til at agere og begå sig i samfundet som dannede og myndige individer. Det er samtidig skolens opgave at se på, hvilken dannelse der ruster eleverne bedst muligt til fremtiden. Så hvad gør skolerne her? Jimmy Burnett deler ud af sin viden, mens netværket deler ud af sine egne erfaringer på området.

Ubbes, Ny Vestergade 1, KBH K, torsdag 20. september 2018 kl. 15.00-18.00

---

Virksomheder tager medansvar

Emilie Wedell-Wedellsborg, afdelingschef, Stakeholder Relations, TDC Group

Vi lever i en tid, hvor digitaliseringen stormer frem, og robotterne nærmest banker på døren. På denne front følger skoleskemaerne ikke altid helt med. TDC mener ikke, at udfordringen kun skal ligge på politikernes skuldre. Derfor tager de selv ansvar med projektet WiFive, som er et læringsmateriale og et digitalt kørekort, der skal styrke den digitale dannelse blandt skoleelever.

Børsbygningen, København K, onsdag 28. november kl. 9.30-12.30


---

Handlingsplaner i en teknologisk tidsalder


Merete Riisager (LA), undervisningsminister

Undervisningsministeren imødekommer den teknologiske fremtid, vi står overfor og ønsker at lave en langsigtet handlingsplan for digital læring. Hun har i denne forbindelse udvalgt en række eksperter som rådgivere. Handlingsplanen skal styrke anvendelsen af it i undervisningen, og både børn, unge og voksne skal undervises i teknologisk udvikling, big data mm. Bemærk, vi tillader os at holde temaet åbent og bredt, så ministeren kan fokusere på et relevant og aktuelt tema ved mødet.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, Mandag 4. februar 2019 kl. 09.30-12.30

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer til Arena Summit 2019, der samler 1500 offentlige og private beslutningstagere. Temaet for årets Arena Summit er den næste generation.

Den næste generation kommer til at forme menneskeheden og samfundet på måder, vi endnu kun kan gisne om og se konturerer. Det er i den næste generation, at løsningen på klimaudfordringerne skal findes. Den næste generation kommer til at stille krav til et sammenhængende og højteknologisk sundhedsvæsen. Den næste generation skal mestre kompetencerne til at gribe potentialerne af den teknologiske udvikling. Og den næste generation kommer til at revolutionere det politiske system og fremtidens demokrati. 

Det er i den næste generation, at løsningen på klimaudfordringerne skal findes. Den næste generation bliver den mest grønne og klimabevidste nogensinde. De dropper i højere og højere grad bilen, kødet og flyveturen og er parat til deleøkonomi. De fokuserer på bæredygtighed i alle aspekter af tilværelsen – både klimamæssigt og socialt. De arbejder målrettet mod en verden, der lever op til FN’s verdensmål. De er digitalt indfødte og vokser op på helt andre præmisser og med helt andre redskaber end nogen tidligere generationer. Og de vil opfinde nye teknologier, vi endnu ikke har fatteevne til at forestille os, som kan være med til at indfri de ambitiøse mål, der er afgørende for planetens fremtid.

Hvad betyder alle de tendenser egentlig for os alle her og nu? Og hvad skal vi forberede os på, hvis vi vil være klar til fremtiden?

Tivoli, torsdag 28. marts 2019

 

Døgnmøde: Grønbechs Hotel, Bornholm 8. april 2019

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere, suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, 'Vilhelm' og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Eva Petropouleas Christensen
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved anden oplægsholder
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen restaurant 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem


Kodning er et must


Eva Petropouleas Christensen, Center for Undervisningsmidler, konsulent i digitalisering, programmering og robotteknologi

Eva Petropouleas Christensen anerkender og imødekommer den enorme indflydelse, de nye teknologier vil få på vores hverdag i fremtiden. Hun beskæftiger sig med undervisning, didaktik og pædagogik med fuldt fokus på IT. Ifølge Eva er forståelse for kodning uomgængelig for alle i fremtiden. 

 

(Anden oplægsholder i rækken kommer snarest)


(Bornholm, mandag 8. april 2019)

---