Digital læring


Den teknologiske udvikling påvirker alle dele af vores samfund i en rasende fart og skal man tro dem, der tør spå om fremtiden, har vi kun set begyndelsen i form af kunstig intelligens og robotter, der kan varetage opgaver, der tidligere var forbeholdt mennesker. For det danske uddannelsessystem kan det vise sig at blive en reel ’gamechanger’.

Der er ingen tvivl om, at uddannelse og nye kompetencer er nøglen til at møde forandringerne. Men hvad er det egentlig vi skal uddanne til? Hvordan udnytter vi de potentialer, der ligger i de nye teknologier til fulde? Og hvordan sikrer vi et godt og tæt samspil mellem de offentlige uddannelsestilbud og de kommercielle aktører på feltet?

Det er nogle af de spørgsmål, vi tager fat på i Mandag Morgens netværk om digital læring. I alt vil der være fire netværksmøder med morgenmad i København samt et døgn på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Netværket igangsættes med første møde 31. maj 2017.

På alle netværksmøder veksler vi mellem inspirationsoplæg, fælles diskussioner og refleksion i mindre grupper. Netværkets faste mødeleder er projektchef i tænketanken Mandag Morgen, Iben Berg Hougaard.

 

Nye kompetencer, nye teknologier

olesejeriversen
Ole Sejer Iversen, professor i Child-Computer Interaction, Aarhus Universitet

Alle taler om digital læring, men undersøgelser viser, at der er meget store forskelle på hvordan skoler og uddannelsesinstitutioner i praksis arbejder med at ruste børn og unge til at møde en digital tidsalder. Ole Sejer Iversen, som er professor på Aarhus Universitet, står bag en større undersøgelse af, hvordan skoler i de nordiske lande arbejder med at understøtte de såkaldte 21st century skills. Vi inviterer ham til at give sit bud på, hvad der skal til, hvis vi skal bryde med det, han kalder det store ”skolelotteri”.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 31. maj 2017 kl. 9.00-12.00

 

De politiske visioner
IdaAukenFRI
Ida Auken, MF, Radikale Venstre og formand for Siri-kommissionen

Ida Auken, medlem af Folketinget for Radikale Venstre, har sammen med ingeniørforeningen IDA taget initiativ til Siri-kommissionen, der sætter fokus på, hvad en fremtid med kunstig intelligens og digital disruption betyder for det danske samfund og for os som mennesker. Vi inviterer Ida Auken til at fortælle om kommissionens arbejde og de fremtidsperspektiver, hun ser for det danske uddannelsessystem. Vi beder også Ida reflektere over det ansvar politiske beslutningstagere har. Er der noget man fra Christiansborg bør tænke og gribe helt anderledes an fremadrettet? Eller må det i sagens natur være op til de enkelte skoler og uddannelsesinstitutioner at finde ud af, hvordan de vil omstille sig?

Børsbygningen, 22. august 2017 kl. 9.00-12.00

 

Fra skåltaler til hverdag

anyaeskildsenjakobharder
Anya Eskildsen, direktør for Niels Brock, og 
Jakob Harder, vicedirektør for Data og Digitalisering, Styrelsen for It og Læring

På tredje møde tager vi temperaturen på, hvordan det i praksis går med at geare de danske uddannelsesinstitutioner til en ny digital virkelighed. Vicedirektør i Styrelsen for It og Læring, Jakob Harder og direktør for Niels Brock, Anya Eskildsen fortæller om de overvejelser, de gør de sig fra hver deres position i det danske uddannelsessystem. Hvor har de særligt deres ledelsesfokus? Hvor ser de gerne det danske uddannelsessystem være henne om 10 år? Og hvad er stenene på vejen?

Børsbygningen, 7. november 2017 kl. 9.00-12.00

 

Marked møder uddannelsessektor

tashiadam
Tashia Dam, VP of Product i Lix Technologies

Der findes mange, der spår læring til at blive et af de store markeder for nye teknologier i fremtiden. Vi har inviteret Tashia Dam, som har mange års erfaring inden for det kommercielle marked for e-læring og adaptive læringsteknologier til at give sit bud på, hvor vi kan forvente at se de store revolutioner i de kommende år. Sammen diskuterer vi, hvad det stiller af krav til samspillet mellem offentlige uddannelsestilbud og kommercielle aktører. Er der f.eks. steder i dag, hvor de private virksomheder oplever at løbe panden mod en mur?

Børsbygningen, 2. februar 2018 kl. 9.00-12.00

 

Døgnmøde: Grønbechs Hotel, Bornholm 3. maj 2018

adamlebech SorgenfreyFRIJesperBalslevFRI
Mette Smith Thastum, politisk konsulent i DI Digital, Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Jesper Balslev, digitaliseringsforsker ved Roskilde Universitet

Den 3. maj 2018 samler vi op på hele forløbet og inviterer en række vidende og inspirerende folk ind i dialogen om fremtidsperspektiverne for det danske uddannelsessystem og det danske samfund. Omringet af vand og natur sætter Grønbechs Hotel i Allinge rammen for diskussionerne.

Program:

 • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
 • Velkomst og indlogering på hotellet
 • Indlæg ved Mette Smith Thastum Digitale kompetencer i et konkurrenceperspektiv
  Digitale kompetencer bliver et konkurrenceparameter og er afgørende for både virksomheder og medarbejdere. Den udfordring skal vi tage alvorligt og sikre, at alle niveauer i uddannelsessystemet har skarpt fokus på. Sådan lyder budskabet fra Mette Smith Thastum, som er politisk konsulent i DI Digital. Vi har inviteret hende til at uddybe, hvad hun savner. Hvad efterspørger de virksomheder, hun til daglig er i kontakt med? Og hvor halter det i uddannelsessystemet, set fra hendes perspektiv?
 • Fælles frokost
 • Indlæg ved Bente Sorgenfrey: Kan vi forberede os på fremtidens arbejdsmarked?
  Bente Sorgenfrey er formand for hovedorganisationen FTF, der organiserer 450.000 mennesker på det danske arbejdsmarked. Hun er også medlem af det såkaldte disruptionsråd, som regeringen har nedsat og som skal udforske de teknologiske omvæltningers betydning for det danske samfund. Vi inviterer Bente Sorgenfrey til en samtale om, hvad den teknologiske revolution betyder for hendes medlemmer, og hvordan hun ser behovet for efter- og videreuddannelse i en verden, hvor jobs forsvinder hurtigere, end vi kan forestille os. Skal vi til at tænke kompetenceudvikling og livslang læring helt forfra? Og kan vi overhovedet følge med?
 • Indlæg ved Jesper Balslev: Digitaliseringsbølgen er over os. Hvem sagde evidens?
  Jesper Balslev var IT-iværksætter indtil han gik forskningens vej og satte sig for at undersøge evidensen for, at digitalisering i skolen og uddannelsessystemet faktisk gør unge dygtigere. Nu advarer han politikere og uddannelsesinstitutioner mod ukritisk at købe fortællingen om digitale læringsteknologiers store potentiale. Det videnskabelige bevis for effekten er totalt fraværende, lyder opråbet. Og måske risikerer vi ligefrem at gøre mere skade end gavn. Jesper Balslev sætter flere ord på, hvad han mener med det, og hvad der har overrasket ham mest.
 • Workshop og cases med moderator
 • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’
 • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem