Bliv
kontaktet

Fremtidens Kompetencer

De fleste kommer umiddelbart til konklusionen, at der er behov for nye kompetencer, når de ser fremtidens udfordringer i øjnene. Men de nye kompetencer lader til at være nogle andre end de fagfaglige kompetencer, vi kender. Man kan måske sige, at der på den ene side er brug for dybere egenskaber end blot fagkundskaber - efterhånden som fag forandrer og flytter sig med stadig stigende hast. Samtidig bliver nogle egenskaber bredt ud, så langt flere skal kunne lede, flere skal kunne begå sig kreativt, etisk og analytisk - men også med solidt kendskab til digital-tekniske redskaber og dyb domæneviden omkring bæredygtige bæredygtighed. Nye og effektive læringsveje melder sig på banen til at hjælpe kompetenceløftet i mål - gamification, spaced repiitition, AR, AI og VR - mange nye termer tilbyder hjælp med at få løftet til at glide ned hos målgrupperne, efterhånden som hjernevidenskab også kaster nye læringsindsigter af sig. Læringsansvaret er langt fra entydigt placeret på læringsinstitutioner men flytter ud til arbejdspladser og den enkelte, hvor vi alle har ansvar for at holde os relevante som arbejdskraft. Vejene til fremtidens kompetencer er ikke entydige - men de er mange, og de kan være ganske effektive.

Mødeleder

Møderne indledes med en kort og aktuel emne-opridsning fra netværkets faste mødeleder Mads Thimmer, CEO og medstifter af Innovation Lab, og en introduktion til dagens gæst, som vil danne grundlag for udveksling og diskussion.

HVORDAN vi holder os relevante, er det centrale spørgsmål, vi i dette netværk vil kredse om og udfordre hinanden på gennem dybe og kompetente oplæg fra centrale aktører og gennem faciliterede udvekslinger, hvor deltagernes egne erfaringer kommer i spil og bliver ganget op med andres.

Netværket er for dig, som ønsker relevante værktøjer og viden omkring fremtidens kompetencer samt de relevante læringsmiljøer, der agerer katalysator i omstillingen af fremtidens arbejdsmarked. 

 

I 2021 vil vi bl.a. se på nye trends i læringsmiljøer, gig economy, regenerative economy, digitalisering og digital dannelse, læs mere i de enkelte programpunkter herunder.

Program

16/3-2021

Kim Escherich, AI-Ethical Advisor & Innovation Architect, IBM

Etik og dannelse i en digital verden

"Vi skal væk fra den lineære tilgang, hvor vi uddanner os, opbygger kompetencer og så kvalificerer os til et arbejdsliv, der slutter på et tidspunkt. Vi er nødt til at gentænke måden, vi uddanner os på. I en verden, hvor nogle påstår, at teknologi skader vores empati, og hvor vi skal leve sammen med maskinerne på nye måder, skal vi nemlig igen lære at være mennesker." Sådan siger Kim Escherich om samspillet mellem mennesket og det digitaliserede samfund, og på dagens møde vil vi fokusere på de dilemmaer, vi står overfor, og hvordan etikken og dannelsen kan tænkes ind i den digitale verden. 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, kl. 9:30

27/4-2021

Oplægsholdere inkluderer

Nana Bule, CEO Microsoft Danmark

Dr. Anthony Townsend, Cornell Tech

Bo Stjerne Thomsen, VP LEGO foundation

Temadag: Hvordan skaber vi de digitale rammer for det bæredygtige samfund?

Det bæredygtige samfund afkræver digitaliseringsindsatsen retning og ledelse. Som katalysatorer skal vi kunne følge og føre udviklingen, og det er derfor vigtigt at sørge for, at både medarbejdere og ledere har de nødvendige kompetencer, der kan bringe organisationen ind i fremtiden. I selskab med nogle af landets førende eksperter, ledere og beslutningstagere stiller vi skarpt på en række af de ledelsesmæssige udfordringer, som opstår, når teknologien rykker ind på arbejdspladsen.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 KBH K, kl. 10:00-14:00

17/9-2021

Simon Egenfeldt-Nielsen, CEO, Serious Games

Gamification - anvendelse og effekt

På dagens møde vil vi beskæftige os med Gamification. Dette er ikke nødvendigvis et nyt koncept, men det bliver utvivlsomt mere og mere udbredt. Til dette møde får vi bl.a. besøg af Simon Egenfeldt-Nielsen, CEO hos Serious Games, der netop beskæftiger sig med at udvikle disse læringsspil, der skaber en ny tilgang til læring. Gennem spillets sprog kan man hos Serious Games forandre adfærd og måden, vi lærer på, og ved at inddrage spilteknologi- og mekanik, forskning og sociale interaktion i deres løsninger, forsøger de at skabe et øget engagement om læring og vidensdeling. 


Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

6/10-2021

Netværket gæstes på dagen af oplægsholder

Alan Moore, Forfatter og stifter af Beautiful Business v. Cambridge

Døgnmøde: Regenerative Economy i et kompetence perspektiv

For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig middag i Godsets Restaurant Blixen.

Dagens faglige inspiration har vi hentet fra Cambridge, hvor bogaktuelle Alan Moore, vil hjælpe os med at rammesætte diskussionen omkring regenerative economy, og se på hvordan vi kan overgå fra vores aktuelle kompetence paradigme til et mere bæredygtigt. 

Dagens tematisering:

Som land vil vi over de nærmeste årtier endegyldigt afvikle den “ekstraktive”, fossile æra. Dette er samtidigt startskuddet i kapløbet om at udfase hele den tænkning og den økonomi som driver og tænker i ubæredygtig forretning.  

De færreste tænker over, hvor præget vores verdensforståelse, vidensbastioner, samfundsopbygning og ledelsesmodeller er af hele den forarbejdningsbaserede, reduktionistiske og ekstraktive økonomi.

Fra skolestrukturer til arbejdspladshierarkier har det drejet sig om effektiv ressourceudnyttelse, udvinding for egen vindings skyld. Hvorfor også vi som netværk har et behov for at diskutere omstillingen til en nyt regenerativt lærings og kompetence paradigme. "Hvordan danner vi fremtidens kompetencer under åget af den afgående destraktive diskurs?"


Programmet inkluderer:

  • Faglige input og netværk
  • Fælles middag i den bæredygtige restaurant 'Blixen'.
  • Overnatning med efterfølgende morgenmad
  • NB: Oplæg fra Alan Moore er på engelsk

Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291 Ruds Vedby, kl. 9:30-8:00

15/11-2021

Jeppe Hedaa, CEO, 7N

En vigtig spiller på fremtidens arbejdsmarked

Jeppe Hedaa er CEO og skaber af 7N, som beskæftiger sig med at parre de bedste it-konsulenter med de virksomheder, der har brug for dem. 7N og dens succes er bare ét af mange eksempler på endnu en succesfuld forretning, der baserer sig på den såkaldte gig-economy, hvor konsulenterne tager midlertidige projekter på sig. Jeppe Hedda vil på mødet fortælle om 7N, og hvordan man agerer som leder i en virksomhedstype, som vi kun kommer til at se flere af i fremtiden. 

Ny Kongensgade 10, 1472, København K, kl. 9:30-12:30

10/12-2021

Mere info om oplægsholdere følger

Formiddagsmøde i København

Mere information om tematisering følger

Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

1/2-2022

Mere information om oplægsholder følger

Formiddagsmøde i KBH

Netværket mødes første gang efter nytår, til et inspirerende formiddagsmøde i Mandag Morgens lokaler i hjertet af København

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

14/3-2022

Mere information om oplægsholder følger

Formiddagsmøde i KBH

Netværket mødes medio marts efter et endt Davos møde, til en diskussion af pointer, rationaler og indarbejdelse af nogle af de fremtrædende trends. 
Hvad kan vi bruge nu, hvad kan vente, og hvordan kan vi arbejde med afgrænsningen og skellet mellem udvikling og drift.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Mandag Morgens netværk for digital læring. Udfyld formularen her på siden for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører på tværs af sektorer. Ved at udfylde dine oplysninger kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer


Accepter betingelser