Digital læring


Den teknologiske udvikling påvirker alle dele af vores samfund i en rasende fart, og skal man tro dem, der tør spå om fremtiden, har vi kun set begyndelsen i form af kunstig intelligens og robotter, der kan varetage opgaver, som tidligere var forbeholdt mennesker. For det danske uddannelsessystem kan det vise sig at blive en reel ’gamechanger’.

Der er ingen tvivl om, at uddannelse og nye kompetencer er nøglen til at møde forandringerne. Men hvad er det egentlig, vi skal uddanne til? Hvordan udnytter vi de potentialer, der ligger i de nye teknologier til fulde? Og hvordan sikrer vi et godt og tæt samspil mellem de offentlige uddannelsestilbud og de kommercielle aktører på feltet?

Det er nogle af de spørgsmål, vi tager fat på i Mandag Morgens netværk om digital læring. I alt vil der være tre netværksmøder med morgenmad i København. Derudover vil der være ét eftermiddagsmøde med tapas og vin samt et døgnmøde på vores politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. 

Programmet for 2019-2020 er nu på plads. Du kan se temaer, oplægsholdere og datoer for møderækken nedenfor. Du kan ligeledes se programmet for netværkets første sæson ved at følge linket her. 

På alle netværksmøder veksler vi mellem inspirationsoplæg, workshops, relationsøvelser samt konkrete cases. Netværkets faste mødeleder er Mads Thimmer, CEO & co-founder for Innovation Lab.


Læring og ledelse

 

Pernille Kræmmergaard, Ph.d. i Teknologisk og Organisatorisk forandring og direktør i Digitaliseringsinstituttet

Hvordan understøtter man bedst muligt implementering af digital læring fra et ledelsesperspektiv? Kerneopgaven for lederen er, blandt flere udfordringer, at føre sine medarbejdere gennem en digital omstilling, som den nye industrielle evolution, ved at forgribe nye muligheder for udvikling og læring. Men hvordan påvirker denne omstilling en organisations struktur, arbejdskultur – og arbejdsformer? Hvordan garderer en organisation sig mod faldgruber, og dermed kan lære at adskille muligheder fra begrænsninger? Vi har inviteret Pernille Kræmmergaard med til mødet for at give os indblik i aktuelle vinkler på læring og ledelse i digitaliseringsprocesser.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 27. august 2019 kl. 15.00-18.00

 

Uddannelseshacking 

Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K, tirsdag 29. oktober 2019 kl. 09.30-12.30

Daniel Riegels, iværksætter og medstifter af Kvalifik 

Hvad vil det sige at være kompetent i den digitale tidsalder? Mød iværksætteren Daniel Riegels, som i en alder af 22 droppede ud af universitetet for at stifte det digitale innovationsbureau Kvalifik. Virksomheden tæller i dag over 10 fuldtidsansatte. Kvalifik rådgiver og udvikler hver dag nye digitale produkter for nogle af Danmarks største virksomheder, bl.a. Mærsk, DSB, Børns Vilkår og TV2. 

 

Kompetence-krisen i et livslangt læringsperspektiv

Blox, Bryghusgade 1, 1473 København K, 3. februar 2019 kl. 09.30-12.30

  

Thomas Christensen, Uddannelseschef Lederne 

Simon Schulin, Doktor UC Syd

Sidste år udkom regeringens særlige udvalg for bedre universitetsuddannelser med deres 37 anbefalinger. Retningen var klar: Det skal være nemmere at checke ind og ud mellem uddannelse og arbejdsliv, som skal baseres på et bedre samspil mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarked for en kontinuerlig kompetenceudvikling.

Netop kompetenceudvikling er erhvervslivets helt store akilleshæl, men i et større studie (Raconteur 2017) udråbes netop "lifelong learning" og "continuous learning" til at være løsningen til kompetence-krisen: Uddannelse er et kontinuerligt spor og ikke en fase. Man kunne sige, at vi skal gå fra at se uddannelse som "videregående" til at se uddannelse som "pågående" eller ongoing. Ifølge prof Rie Thomsen fra Aarhus Universitet er de unge enige, deres karriereveje er snoede og formede af evnen til at gribe opståede muligheder og løbende kvalificere sig. Men hvad betyder det for vores uddannelser nu? Hvordan kan vi som institutioner omfavne Livslang Læring? Hvilke krav stiller det organisatorisk, hvilke muligheder forretningsmæssigt? 

Til dagens netværksmøde har vi inviteret Simon Schulin (Fil.Dr., UC Syd), som er aktuel med sin doktorafhandling om Livslang Læring set ud fra et kritisk institutionsperspektiv. For at balancere diskussionen gæstes netværket også af Thomas Christensen (Uddannelseschef, Lederne) der fra sin side af bordet vil hjælpe os med at anskue tematikken i et mere holistisk lys.

 

Altinget & Mandag Morgen Summit 2020 - Den Store Omstilling

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Vi samler beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund. 

Som led i Den store omstilling vil vi på dagen bl.a. beskæftige os med den digitale udvikling. Denne bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at de teknologiske fremskridt rummer nogle af løsningerne på en succesfuld omstilling.

Læs mere om netværkskonferencen her.

 

Mandag Morgens årlige døgnmøde på Bornholm 22. april 2020

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 22. april 2020 inkl. overnatning

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Her får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører i netværket. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Formiddagsmøde og indlæg ved første oplægsholder 
Fælles frokost
Indlæg ved anden oplægsholder
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets restaurant 'Vilhelm' og 'Øltinget'
Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

Teknologiforståelsen i og som fag i folkeskolen og læreruddannelsen 

Mikala Hansbøl, ph.d., Docent i digitalisering i skolen, Københavns Professionshøjskole 

Mikala Hansbøl vil tage afsæt i projekterfaringer fra arbejdet med at etablere teknologiforståelse som faglighed i andre fag og som selvstændigt fag i folkeskolen og læreruddannelsen. Erfaringerne fra fem store danske projekter danner afsættet for oplægget. Projekterne Coding Class (2016-2017) og Coding Class Cph (2017-2018) igangsat af IT-Branchen i samarbejde med kommuner og ministerium, var nogle af de første forsøg i en dansk sammenhæng på at udvikle, gennemføre og dokumentere erfaringer med undervisning med fokus på elevernes computationelle tænkning og teknologiforståelse i folkeskolen.

Udviklingen af ASTE Coding Class (2017-2018) modulet blev ligeledes støttet af IT-Branchen og var det første udviklede og dokumenterede modul med fokus på computationel tænkning i læreruddannelsen. Sektorprojektet ”Digital dannelse og teknologiforståelse” (2018-2019) udviklede og afprøvede et nyt nationalt modul i læreruddannelsen.  I perioden 2018-2021 har ministeriet igangsat et forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning (i og som fag). 46 danske folkeskoler deltager i forsøget.

Oplægget samler og lægger op til perspektiverende diskussioner af erfaringerne fra disse projekter, der opererer i feltet mellem teknologiforståelse som ”ikke målsat faglighed” eller ”målbeskrevet forsøgsfaglighed” i skolen og ”endnu ikke målsat og velbeskrevet” faglighed i læreruddannelsen

 

(Med forbehold for ændringer)