Dit udbytte


I den digitale tidsalder skal man ikke undervurdere det fysiske møde.

Mandag Morgens netværk er et fortroligt forum, hvor nøglepersoner fra offentlige institutioner, interesseorganisationer og private virksomheder mødes fem gange årligt til faglig diskussion og videnudveksling.

Møderne skal både være oplysende, saglige, aktuelle og personlige således, at du bliver udfordret og får indsigt i de nyeste udviklingstendenser inden for dit fagområde. Til hvert møde har vi derfor inviteret en ekstern oplægsholder, der er en faglig kapacitet på sit område, og som dermed kan give gruppen vægtige input, der lægger op til diskussion og sparring.

Mandag Morgens netværk er dermed din mulighed for at blive opdateret på den nyeste udvikling inden for dit fagområde og få inspiration til nye idéer til gavn for din organisation eller virksomhed. Og din mulighed for at etablere et professionelt netværk, som kan føre til fremtidige samarbejder.