Gå til
tilmelding

Materialer

Her finder du det materiale, som er blevet offentliggjort i forbindelse med topmødeforløbet. Alt materiale fra topmødet vil forblive tilgængeligt på siden.

 

 

Road Maps 2022+: Veje mod stærkere nordiske civilsamfund på socialområdet

Anbefalingskataloget giver 11 strategiske anbefalinger til, hvordan vi forløser civilsamfundets potentiale, skaber stærkere civilsamfund og øger det tværnordiske civilsamfundssamarbejde på socialområdet.

Anbefalingerne er baseret på læring, viden og perspektiver fra det komplette topmødeforløb.

Klik på billedet til venstre for at læse anbefalingskataloget

Click on the image to right to read the executive summary in English

 

 

Vidensgrundlaget

”Civilsamfundet i Norden - Indsigter fra otte nordiske forskere om civilsamfundets rolle på velfærdsområdet” giver et overblik over civilsamfundets rolle og vilkår i de nordiske lande og selvstyreområder.

I afsnittet ”På tværs af de nordiske civilsamfund” fremhæves en række forskelle og ligheder mellem civilsamfundene i de nordiske lande og selvstyreområder. Denne del af vidensgrundlaget er også oversat til engelsk, og oversættelsen kan tilgås her.

 

Klik på billedet til venstre for at læse vidensgrundlaget.

Click on the image to the right to read the extract from the knowledge base.

 

 

Debatoplæg

Debatoplægget rammesatte topmødets højniveausamtale med relevant data, dilemmaer, erfaringer og perspektiver fra vidensgrundlag og rundbordssamtaler.

Klik på billedet til venstre for at læse debatoplægget.

 

 

Højniveausamtale

Den 3. november 2021 afholdtes topmødets højniveausamtale.

Nedenunder kan du tilgå optagelser af alle dagens debatter, samtaler og interviews.

Klik på billedet nedenunder for at tilgå programmet for dagen.

Velkomst                                                                                                           

v. Laura Auken, centerchef, Center for Frivilligt Socialt Arbejde (DK)

 

Hvordan kan civilsamfundet øge sin politiske slagkraft?

Stian Slotterøy, generalsekretær, Frivillighet Norge (NO), Jónas Guðmundsson, formand, Almannaheill (IS), Anna Bjerre, formand, Frivilligrådet (DK), Kirsi Marttinen, seniorrådgiver, SOSTE (FIN)

 

Housing First og de finske erfaringer

Vibe Klarup, direktør, Hjem til Alle Alliancen (DK), Juha Kaakinen, CEO, Y-Foundation (FIN)

 

Psykisk sårbare – nordisk samarbejde i praksis

Trine Hammershøy, direktør, Headspace (DK), Louise Aronsson, virksomhedsleder, Tilia (SE)

 

Fælles nordiske udfordringer – hvordan håndterer vi dem?

Martin Ärnlöv, generalsekretær, Røde Kors Sverige (SE), Anders Ladekarl, generalsekretær, Røde Kors Danmark (DK), Peder Meisner, generalsekretær, KFUMs Sociale Arbejde (DK), Jonas Wihlstrand, generalsekretær, Sveriges Stadsmissioner (SE)

 

Interview med Arní Páll Árnason, tidl. islandsk Socialminister

 

Social Impact Bonds – den nye finansieringsmodel?                                                                                            

Hugo Mörse, managing director, Leksell Social Ventures (SE), Jesper Rønn-Simonsen, direktør, Dialog mod Vold (DK), Lindis Evja, socialchef, Frelsesarmeen Norge, Island og Færøerne (NO), Esko-Pekka Järvinen, projektleder, Tampere City (FIN), Christina Diekhöner, seniorrådgiver, Bikubenfonden (DK)

Partnerskaber på tværs af sektorer – hvordan lykkes det?

Christina Tønder Bell, tidl. landsforperson, Røde Kors Grønland (DK), Ulrika Stuart Hamilton, generalsekretær, Famna (SE), Sigþrúður Erla Arnardóttir, direktør, Reykjavik City (IS), Tina Wahl, socialchef, Faaborg-Midtfyn kommune (DK)

 

Interview med Danmarks Social- og Ældreminister, Astrid Krag (DK)                                                                                                                                                                                  

 

Civilsamfundets betydning for et socialt bæredygtigt Norden, Indlæg v. Paula Lehtomäki, generalsekretær, Nordisk Ministerråd (FIN)

Christina Tønder Bell, tidl. landsforperson, Røde Kors Grønland (DK), Ulrika Stuart Hamilton, generalsekretær, Famna (SE), Sigþrúður Erla Arnardóttir, direktør, Reykjavik City (IS), Tina Wahl, socialchef, Faaborg-Midtfyn kommune (DK)

 

Paneldebat med samarbejdsministrene

Thomas Blomqvist, minister for nordisk samarbejde og ligestilling (FIN), Flemming Møller Mortensen, minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde (DK)

 

De næste skridt                                            

Jonas Keiding Lindholm, direktør, Tænketanken Mandag Morgen (DK), Laura Auken Larsen, centerchef, Center for Frivilligt Socialt Arbejde (DK)

 

Afslutningstale v. Bertel Haarder, Præsident, Nordisk Råd

 

Billeder fra højniveausamtalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundbordssamtaler

 

Hvad er civilsamfundets styrker? Hvilke barrierer hæmmer civilsamfundet? Og hvordan kan nordisk samarbejde styrke civilsamfundets bidrag til sammenhængskraft og social bæredygtighed?

Disse spørgsmål er blevet diskuteret af civilsamfundsaktører til otte lande- og områdespecifikke rundbordssamtaler i alle de nordiske lande samt Grønland, Åland og Færøerne.

 

Du kan tilgå et deltageroverblik fra alle otte rundbordssamtaler her:

Du kan tilgå optagelser af samtalerne her:

 

Island

Danmark

 

Finland

Åland

 

Grønland

Sverige

 

Færøerne

Norge

Samarbejdspartnere