Gå til
tilmelding

Vision

Topmødet skal styrke videndeling, debat og fælles visionsskabelse for civilsamfundets engagement i udviklingen og styrkelsen af den nordiske velfærdsmodel og realiseringen af den fælles nordiske prioritering om et socialt bæredygtigt Norden.

Gennem hele forløbet fokuseres der på den del af civilsamfundet, som beskæftiger sig med gruppen, udsatte voksne samt unge på tærsklen til voksenlivet.

 

Du kan læse mere om topmødet i denne one-pager:

Download

 

Topmødets indhold

- Et vidensgrundlag der samler relevant viden om den del af civilsamfundet som topmødet fokuserer på

- Et debatoplæg der samler viden og indsigt fra vidensgrundlag og rundbordssamtaler

- Digitale rundbordssamtaler, hvor relevante civilsamfundsaktører diskuterer udfordringer og potentialer

- En højniveau-samtale der afholdes fysisk og digitalt, og som skal debattere civilsamfundets fremtidige virke. Samtalen foregår den 3. november og varer ca. fra klokken 12.00-21.00. På scenen kommer blandt andet til at være civilsamfundsrepræsentanter, ministre, parlamentarikere, fonde og kommuner. Fysisk tilstedeværelse er begrænset grundet pladshensyn og eventuelle restriktioner, men det er muligt for alle at deltage digitalt. Tilmelding åbner i løbet af august

- Et ’roadmap’ indeholdende anbefalinger til en styrkelse af civilsamfundets bidrag til den sociale bæredygtighed i Norden

 

Tidsplan

Topmødeforløbet strækker sig over hele 2021.

 

 

 

Baggrund

Du kan læse endnu mere om de visioner, forventede resultater og udfordringer samt muligheder, der udgør baggrunden for Nordisk topmøde for civilsamfund 2021.

 

Læs mere om baggrunden her:

Download

 

 

Omtale

Du kan finde links til omtaler af Nordisk topmøde for civilsamfund her:

 

”Her er 3 store udfordringer for det nordiske civilsamfund – og et åbent vindue”. Altinget.dk

 

”Danmark skal være vært for det første nordiske topmøde for civilsamfundet”. Altinget.dk

 

”Nordiskt toppmöte för civilsamhället i höst”. Altinget.se

 

”Nystas 20 viktigaste förslag – och vägen framåt”. Altinget.se

 

"Två nordiska nätverk för civilsamhälle möttes i Köpenhamn" Altinget.se

 

"Minister åbner for nordiske reduktionsmål for hjemløshed" Altinget.dk

 

"Fra silotænkning til social investering – fem centrale debatter fra Civilsamfundets nordiske topmøde" Altinget.dk

 

"Høje forventninger til civilsamfundsorganisationer" Norden.org

 

 

Samarbejdspartnere