regeringen


Mette Frederiksen skal til børneeksamen

Mette Frederiksen skal til børneeksamen

POLITIK OG VELFÆRD Mette Frederiksen vil være børnenes statsminister. Det har hun lovet før valget og i sin nytårstale. Nu skal hun levere varen. Men et kontroversielt krav har skygget for helt nødvendige reformer, siger en række aktører. Samtidig tyder økonomien på, at regeringen må skrue ned for sine ambitioner. 

Mindre bureaukrati og tættere menneskelig kontakt

Mindre bureaukrati og tættere menneskelig kontakt

POLITIK OG VELFÆRD Frikommuneforsøg fritager socialrådgivere for omfattende dokumentationskrav i arbejdet med udsatte familier. Det har øget både børns og voksnes trivsel og medarbejdernes tilfredshed med arbejdet.  

Sæt uddannelse først

Sæt uddannelse først

POLITIK OG VELFÆRD En god skolegang er den største beskyttelsesfaktor for anbragte unge. Fagfolk opfordrer til at sikre, at uddannelse og dannelse kommer til at spille en central rolle i regeringens nye reform. 

Fortsat hjælp efter barnet fylder 18 år

Fortsat hjælp efter barnet fylder 18 år

POLITIK og VELFÆRD Mange unge tabes på gulvet, når de fylder 18 år og skal til at stå på egne ben. En stribe centrale aktører opfordrer regeringen til at udvide støtten til anbragte unge, helt op til de er 25 til 30 år. 

Han skal lægge arm med Finansministeriets regnedrenge

Han skal lægge arm med Finansministeriets regnedrenge

LEDELSE Med Martin Madsen har Mette Frederiksen hentet en profil med en veldoseret blanding af social indignation, insiderviden og faglig ballast. Ansættelsen af den tidligere SF-spindoktor vækker dog også mistænksomhed.

Undskyld, hvad laver de på Christiansborg?

Undskyld, hvad laver de på Christiansborg?

Det politiske teaterstykke om de konservatives mistillid til miljø- og fødevareministeren har forplumret debatten om mulighederne i landbrugspakken og taget fokus fra regeringens andre vigtige opgaver.

Organisationer: Danmark overfortolker EU-regler for milliarder

Danmark har været alt for forhippet på at være foregangsland i EU. Politikerstanden og embedsværket overfortolker reglerne fra Bruxelles. Det går hårdt ud over dansk erhvervsliv, som hver dag står op til strengere krav end konkurrenterne i de andre medlemslande, lyder advarslen fra en række af landets største erhvervsorganisationer. Hvert år koster de danske overfortolkninger et større milliardbeløb, lyder vurderingen.

Regeringen vil luge ud i overdrevne EU-regler

Regeringen vil luge ud i overdrevne EU-regler

Regeringen vil styrke konkurrenceevnen ved at slække på en række EU-regler i Danmark. Det kan bl.a. føre til, at EU-miljøkrav fremover vil blive slækket. Ifølge erhvervslivets organisationer koster det danske virksomheder milliardtab, at Danmark i en række tilfælde overopfylder EU-lovgivningens krav. Disse argumenter møder nu velvilje i regeringen, som gennem et nyt kontor i Finansministeriet vil sikre, at EU-lovgivning fra særligt Erhvervs-, Miljø- og Fødevareministeriet implementeres således, at det ikke skader virksomhedernes konkurrenceevne.

Regeringens digitale plan fastholder A- og B-hold

Trods regeringens ønske om at sikre alle adgang til hurtigt og stabilt bredbånd i 2020, vil mellem 20 og 30 pct. af befolkningen kun have adgang til hurtigt bredbånd over mobilen, hvor kapaciteten er begrænset og adgangen ustabil. Også i 2020 vil danskerne altså opleve store forskelle på deres adgang til hurtigt bredbånd, og den nuværende situation med et A- og et B-hold vil stadig være en realitet.

Thornings valg

Sjældent har en statsminister haft så svært ved at sælge sin politik og sine reformresultater som Helle Thorning-Schmidt. Hun har forsømt at sætte en dagsorden og lignet en leder, der lader sig styre af begivenhederne. Åbningen af det nye folketingsår giver hende chancen for at lancere en overbevisende og offensiv fortælling om, hvad det er for et Danmark, hun vil være med til at forme.

Nye tal: Kickstarten virker ikke

Regeringen kommer på en sisyfosopgave de næste seks måneder, hvis den skal nå i mål med sin kickstart af dansk økonomi. Den vurderer selv, at dens kickstart-initiativer har en effekt. Men i så fald skrider jorden under regeringen andre steder. De offentlige investeringer er nemlig stadig langt fra regeringens målsætninger – selv om disse er nedjusteret ad flere omgange. Dertil kommer faldende BNP og tilbageholdne forbrugere. Og et andet initiativ, investeringsvinduet, der gør det fordelagtigt for private virksomheder at investere, vil efter alt at dømme kun fremrykke helt nødvendige investeringer og dermed efterlade huller i 2014-2015. Imens tøver virksomhederne fortsat med at investere i Danmark. Det negative investeringsgab er nu vokset til 390 milliarder kr. Den maskine, man forsøger at kickstarte, er ved at løbe tør for benzin.

”Mini-trepart” løser ikke regeringens dagpengedilemma

Forsøget på at løse regeringens interne dagpengestrid ved at indkalde til ”mini-trepartsforhandlinger” er dømt til at mislykkes. Der findes intet tryllemiddel i beskæftigelsespolitikken, der inden 1. januar kan skaffe job til de langtidsledige, der er i fare for at ryge ud af dagpengesystemet. Derfor vil debatten – både i og uden for regeringen – fortsætte på højt blus. Det skal både fagbevægelsen og Enhedslisten, som regeringen er tvangsindlagt til at indgå finanslovsforlig med, nok sørge for. Holder regeringen fast i den nuværende linje, som er dikteret af De Radikale, er det svært at se en løsning. En mulighed kunne dog være en reform af kontanthjælpen, som indebar, at ledige uden dagpengeret skulle have en ydelse, der var lavere end dagpengene. Det ville sikre dem et eksistensgrundlag. Det stillede Velfærdskommissionen i sin tid forslag om, og lignende ordninger findes både i Sverige og Finland.