retorik


28 eksperter skal finde et nyt klimasprog

Når FN’s klimapanel i dag fremlægger sin nye rapport, vil vi endnu en gang få udmalet klimaforandringernes forfærdelige konsekvenser. Men erfaringen tyder ikke på, at det vil få virksomheder, politikere eller borgere til at ændre adfærd. Dommedagsretorik og undergangsscenarier gør snarere folk apatiske og desillusionerede. Nu indleder mere end 25 forskere, reklamefolk, kunstnere, journalister, virksomhedsledere og aktivister jagten på et nyt sprog, der kan gøre klimakampen til en folkesag. Det sker på Sustainias symposium “We Need To Talk” i næste uge.