social forebyggelse


Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark

Selv om Danmark er internationalt kendt for en høj social mobilitet, er der stadig en stærk sammenhæng
mellem, hvilken socialklasse man vokser op i, og hvor man havner som voksen, konkluderer en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Fra teori til praksis: Sociale investeringer tager fart

Fra teori til praksis: Sociale investeringer tager fart

Hvor sociale investeringer mest var teori for bare to år siden, arbejder en række kommuner nu med sociale investeringer i praksis, mens mere end 20 kommuner forventer, de vil gøre det. Det kan både give bedre effekt for borgerne og blive billigere for kommunerne.

”Det bedste vi nogensinde har sat gang i”

”Det bedste vi nogensinde har sat gang i”

Når unge i Holbæk Kommune har brug for hjælp, skal de kun henvende sig ét sted. De kan ringe til et enkelt telefonnummer, maile til en enkelt adresse eller bare møde op hos Ungeindsatsen – én indgang. Sådan er det nu, men for bare et år siden måtte den unge med problemer gå fra sagsbehandler til sagsbehandler for selv at sammenstykke den hjælp, han eller hun havde brug for. Det kunne være hjælp til bolig, at få løst psykiske problemer, komme i uddannelse eller ud af et misbrug. Det betød, at den unge kunne have både tre, fire og fem forskellige handlingsplaner, som det samme antal sagsbehandlere hver især holdt den unge fast på – samtidig. ”Med alle de forskellige fagligheder i vores organisation har der hele tiden været mange opgaver, der skulle løses. Derfor kunne der opstå tvivl om, hvad der kommer først. Der må vi bare sige, at for os er sigtepunktet for de unge en uddannelse. Det gælder også, selv om der er andre udfordringer,” siger borgmester Søren Kjærsgaard (V).

Social milliardindsats sker i blinde

Mens vi tager det for givet, at lægens medicin er gennemtestet og har dokumenteret effekt, så er det langtfra tilfældet med den kur, vi tilbyder samfundets socialt udsatte. Her hersker metodefrihed over dokumentationskrav, og i de fleste tilfælde aner de sociale myndigheder ikke, om metoderne virker. Men uden en vidensbaseret tilgang, får Danmark aldrig bugt med den tunge sociale arv, som betyder, at vi taber hvert femte barn til et liv på kanten. Det mener en række af landets førende eksperter i socialt arbejde, som efterlyser mere forebyggelse og mere evidens i den sociale indsats. Vi bruger flere penge på socialt arbejde, end vi bruger på skoler, sygehuse og universiteter tilsammen. Men vi gør det alligevel i blinde, siger de.

Herning sender udsatte børn i skole

Danmark kæmper med at bryde den sociale arv, og uddannelse er nøglen. Men kun hvert femte barn, der havner i anbringelse, får en ungdomsuddannelse. Det har man taget konsekvensen af i Herning Kommune, så her lykkes det nu for mere end tre ud af fem.

Samfundet kan tjene på at bekæmpe kriminalitet

Samfundet kan tjene på at bekæmpe kriminalitet

En ny beregningsmodel viser, hvilke kriminalpræventive indsatser der bedst kan betale sig for samfundet. Det nye værktøj kan bruges af både politikere, sagsbehandlere, politi og andre interesserede til at prioritere de projekter med størst økonomisk gevinst. En cost-benefit-analyse af tre konkrete projekter dokumenterer samfundsøkonomiske gevinster på 300 millioner kr.