social innovation


Det offentlige overlader social fornyelse til private fonde

Det offentlige overlader social fornyelse til private fonde

Private fonde sikrer den nødvendige nytænkning på det økonomisk trængte sociale område. Men de mange private penge risikerer at skævvride den sociale indsats, da fonde donerer efter egne interesser og ikke ud fra en bred samfundsmæssig betragtning, advarer eksperter.

Kommuner vil spare millioner på bedre hjælp til de svageste

Kommuner vil spare millioner på bedre hjælp til de svageste

1 pct. af borgerne har så tunge og komplekse sociale problemer, at de tegner sig for 30 pct. af de kommunale velfærdsudgifter. Nu er flere kommuner i gang med at effektivisere indsatsen over for de tungeste sociale borgere. Ekspert forudser milliardpotentiale.

Ældre finder styrke i nye cirkler

Med et simpelt formidlingssystem hjælper yngre og ældre i Storbritannien hinanden med småting i dagligdagen. I de såkaldte "cirkler" byttes mindre ydelser og tjenester, og ofte fører hjælpen til sociale netværk og venskaber.

Finanskapital hjælper unge i arbejde

I Storbritannien har først Tony Blair og nu David Cameron opbygget kapitalfonden "Big Society Capital" med en aktiekapital i milliardklassen. Den investerer i løsningen af sociale opgaver og giver afkast, når det lykkes at leve op til nøje definerede målsætninger, f.eks. om at skaffe marginaliserede unge i arbejde eller i gang med en uddannelse. Ved at opfatte den sociale indsats som en investering er fonden ved at opbygge et nyt, venture-lignende kapitalmarked, der kan finansiere risikobetonede sociale opgaver. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen kalder initiativet "spændende" og ser gerne flere nye aktører byde ind på løsningen af sociale opgaver.

Små penge er vejen til det store samfund

I en række engelske byer har de stor succes med at lade beboerene få direkte indflydelse på en del af de lokale budgetter. Modellen hedder Participatory Budgeting og har bl.a. ført til højere valgdeltagelse, mindre kriminalitet og større lokalt engagement.

Den sociale innovation buldrer i Asien

Fokus på virksomheders samfundsansvar og socialt iværksætteri er langt fra et vestligt velfærdsfænomen. I flere af de asiatiske lande arbejder ildsjæle og iværksættere med at finde nye bæredygtige løsninger på konkrete udfordringer.

Social innovation er også en god investering

Social impact bonds, venture filantropi og mikrokredit er blot nogle få eksempler på sociale innovationer, der bygger bro mellem bæredygtighed, social værdiskabelse og økonomisk vækst. Derfor er de også en vigtig del af løsningen på mange af de udfordringer, vi som samfund står overfor.