sociale ydelser


Private investerer i offentlige projekter

Private investerer i offentlige projekter

Finland vil løse sociale problemer med penge fra private investorer. Projekt nummer et skal reducere sygefraværet på offentlige arbejdspladser og lykkes det, får investorerne pengene hjem. Lykkes det ikke, taber de pengene.

Milliarder bliver brugt i blinde

Hvert år bruger Danmark over 40 milliarder kr. til at hjælpe udsatte børn, handicappede og voksne med sociale problemer. Det store beløb til trods ved vi kun ganske lidt om effekten af de sociale indsatser. Socialstyrelsen anslår, at under 10 pct. af de mange sociale milliarder bliver brugt på evidensbaserede metoder. Kun ca. hver tredje kommune anvender én eller flere af de evidensbaserede metoder på voksenområdet. På børneområdet er det 2 ud af 3 kommuner. Flere fremtrædende eksperter, som Mandag Morgen har talt med, opfordrer nu til et opgør med den vanetænkning, der præger området. De sociale indsatser bør i højere grad basere sig på viden om, hvad der virker, så de mange milliarder bliver brugt på metoder med størst nytteværdi. 

Seks veje til bedre hjælp

Kun 10 pct. af de milliarder, der bliver brugt på sociale initiativer, bliver brugt på evidensbaserede indsatser. Mandag Morgen har på baggrund af samtaler med en række førende eksperter på området udpeget seks initiativer, der kan sikre en større evidens og udbredelse af de mest effektive metoder. Der skal bl.a. skeles mere til udlandet, og de bedste kommuner skal være frontløbere for andre.