sundhedsteknologi


Sundhedsrevolutionen starter på din smartphone

Sundhedsrevolutionen starter på din smartphone

Bedre og billigere enheder til at måle på vores kroppe kombineret med programmer, der hastigt bliver bedre til at tolke dataene, varsler et længe ønsket paradigmeskifte i sundhedssektoren: Fra behandling til forebyggelse. Og aflastet af kunstig intelligens kan lægerne fokusere på at behandle de patienter, som har mest brug for det.

LEO Pharma-app diagnosticerer hudsygdomme bedre end lægen

LEO Pharma-app diagnosticerer hudsygdomme bedre end lægen

Inden længe vil mange hudsygdomme kunne blive diagnosticeret af en app på din smartphone med stor præcision. Ifølge LEO Innovation Lab, der udvikler en app til formålet, er kunstig intelligens og øget patientinddragelse en vigtig del af fremtidens sundhedssystem.

Dansk platform skal demokratisere brugen af sundhedsdata

Dansk platform skal demokratisere brugen af sundhedsdata

Mange opsamler allerede i dag sundhedsdata med mobilen eller et smartwatch. Målingerne bruges bare kun sjældent af sygehuset, den praktiserende læge eller sundhedsplejersken. Nyt projekt, HealthD360, vil – efter samtykke – samle borgernes egne data og de mange offentlige data på en ny, fælles platform for deling og brug af sundhedsdata i Danmark.

Vi er klar til at diagnosticere os selv

Vi er klar til at diagnosticere os selv

Væksten i digital selvdiagnosticering og muligheden for stadig mere personaliseret behandling tvinger myndighederne til at nytænke sundhedsvæsenet, vurderer Julie Bretland, der er direktør for Our ­Mobile Health og ekspert i digitale sundhedsløsninger.

Stor it-satsning på sundhed: Farvel til papirjournalen

Ny it skal give patienterne bedre sikkerhed og mere effektiv behandling i sundhedsvæsenet. Det er budskabet i en ny fælles og omfattende digitaliseringsstrategi fra regeringen, KL og regionerne. Den skal rette op på de alvorlige mangler i dansk sundheds-it, som både Rigsrevisionen og evalueringen af kommunalreformen har afsløret. Det skal f.eks. være slut med, at læger bruger kostbar tid på at indhente oplysninger om patienter via telefon, telefax eller brevpost, og folk skal have mulighed for selv at kunne booke aftaler på landets sygehuse.

Herlev Hospital har milliarder gemt i madrasserne

Et utraditionelt innovationssamarbejde skal lægge grunden for milliardeksport af ny sundhedsteknologi. “Partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation” har afsat 100 millioner kr. til at udvikle nye svar på sygehusvæsenets udfordringer. Ambitionen er at gøre de kommende supersygehuse til showcases for ny teknologi med eksportpotentiale. Der er foreløbig afsat 35 millioner kr. til syv projekter inden for logistik og støttefunktioner – et overset område, der tegner sig for op mod 30 pct. af de samlede sygehusudgifter.