tillid


Svenskerne gør op med offentlig detailstyring

Svenskerne gør op med offentlig detailstyring

Ligesom herhjemme vil svenskerne gøre op med års detailstyring af den offentlige sektor. I Sverige arbejder en kommission med udvikling af nye ledelsesformer. Ifølge forskningsleder Louise Bringselius bør den offentlige styring handle mere om motivation og arbejdsmiljø end om økonomiske incitamenter.

Tillidsbaseret ledelse giver færre fejl

Tillidsbaseret ledelse giver færre fejl

Medarbejdere og ledelse på plejecenter i København fejrer uger uden fejl med medicin til de ældre beboere. Omstillingen fra kontrol- og regelstyring til tillidsbaseret ledelse i hovedstaden har nået medarbejderne i frontlinjen. En årelang proces, som politikerne på Christiansborg først nu sætter på dagsordenen.

Sygeplejersker og sosu’er finder årsager til fejl

Sygeplejersker og sosu-assistenter registrerer og dokumenterer på eget initiativ. De har reduceret antallet af fejl. Den ekstra registrering giver mening og, ikke mindst, giver medarbejdere tryghed for, at de gør det rigtige.

Demokratiet i Danmark: Mindre tryghed, mindre tillid og mere lukkethed

Demokratiet i Danmark: Mindre tryghed, mindre tillid og mere lukkethed

Hvor topforskere for 15 år siden vendte tommeltotten op for det danske demokrati, taler de nu om lukkede beslutningsprocesser, professionalisering af politikken og om borgere, der i stigende grad ikke tror på, at politikerne træffer de rigtige beslutninger. Demokratiet i Danmark trænger til et sundhedstjek.  

I Nyborg er tillid også langtidsholdbare løsninger

Nyborg Fængsel er en af de to institutioner, der i 2015 afprøvede, hvordan tillidsbaseret ledelse kunne virke i Kriminalforsorgens hverdag. Forsøget førte til bedre samarbejde og mere langtidsholdbare løsninger.

Så giv os da frihed til gengæld

Regeringens aktuelle forslag til besparelser på uddannelsesområdet er præget af de sædvanlige automatreaktioner.

Resultatet af valget: Politikere i massiv tillidskrise

Resultatet af valget: Politikere i massiv tillidskrise

Folketingsvalget, der gav Lars Løkke Ras­mussen nøglerne til Statsministeriet tilbage med mindst mulig margin, var på flere måder skelsæt­tende. Ikke siden det famøse jordskredsvalg i 1973 har så mange danskere, 38 pct., stemt på et andet parti, end de gjorde ved det foregående valg.

Normalt stiger befolkningens tillid til de folke­valgte efter et valg. Vælgere, der har stemt på parti­er, der ender i opposition, vil typisk være skeptiske, men de opvejes af de vælgere, der har stemt på de partier, der vandt magten. Men sådan gik det ikke denne gang. Her er befolkningens tillid til politiker­ne faldet fra før valget og til Lars Løkke Rasmussen dannede sin smalle V-regering. “Og det er opsigts­vækkende,” siger Jørgen Goul Andersen, professor og valgforsker ved Aalborg Universitet.

Sammen med YouGov har han lavet den mest omfattende undersøgelse og analyse af et folke­tingsvalg nogensinde. En af undersøgelsens konklu­sioner er, at valgkampe kan gøre en forskel. Således besluttede 1,3 mio. danskere sig først under selve valgkampen, knap hver 10. skiftede me­ning undervejs og ca. 300.000 vælgere tog først endelig stilling på selve valgdagen.

Kristian Thulesen Dahl vil samle blå blok

Uenigheden på flere politiske områder i blå blok er ikke eneste uenighed blandt de borgerlige -  også selve strategien for, hvordan blå blok skal vinde valget. Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, opfordrer i denne uges ugebrev V-formand Lars Løkke til at genoplive Anders Foghs kontraktpolitik. Netop Foghs kontraktpolitik har Lars Løkke ellers brugt de seneste to år på at lægge i graven. Men nu lyder appellen fra DF-formanden: “Lars Løkke Rasmussen gør klogt i som statsministerkandidat at formulere nogle pejlemærker, som er vigtige at få gennemført efter et valg.”

Historisk politikerlede skyldes reformer – ikke møgsager

Aldrig har befolkningen stolet mindre på politikerne end i dag. Og strømmen af ”møgsager” synes samtidig uden ende. Men de to ting hænger ikke sammen, viser ny forskning i de seneste 30 års undersøgelser af vælgertilliden. Tilliden lider derimod under den langtrukne økonomiske krise og regeringens krisepolitik, konkluderer professor Jørgen Goul Andersen, der i næste måned offentliggør resultaterne i en ny bog.

Politik er et tillidshverv båret af ydmyghed

Vælgernes tillid til de folkevalgte er kernen i al politik. Det gælder ikke mindst i kommunerne, hvor borgerne straffer politikerne, hvis de bruger for meget energi på rene politiske magtkampe.

På vej mod en ny folkeskole

Med folkeskolereformen er der opstået nye muligheder for at hæve kvaliteten på landets skoler, men hvad skal der til, før ambitionerne bliver til virkelighed? Først og fremmest handler det om at genskabe tilliden mellem ledelsen og lærerne.

Europæerne hungrer efter nyt lederskab

En stærk ledelses-lede breder sig i de europæiske befolkninger. Det viser en ny stor undersøgelse. Vores tiltro til ledere i såvel erhvervslivet som inden for politik er faldet drastisk, og vi bevæger os ind i de små løfters tid.

Er tilliden til den offentlige sektor for stor?

Danskerne er verdens mest tillidsfulde folkefærd. Det har mange fordele, men det kan også være en sovepude, hvis vi hele tiden forventer, at ”nogen” klarer ærterne for os. Så bliver det svært at aktivere den enkeltes ressourcer.

En illusion om kontrol

Ved at foregive at der er styr på alting, slider politikere, erhvervsfolk og embedsværk på den tillid, som er afgørende for at løse Danmarks udfordringer. I sidste ende har vi nemlig ikke styr på særlig meget.

Sammenhængskraft er Danmarks stærkeste kort

Danskernes tillid til hinanden og samfundet kan blive en stærk global konkurrencefordel. Vi ved godt, at vi er i samme båd og kun kommer ud af krisen, hvis vi ror i takt.