tillidsreform


Uddannelse i tillid

Efter snart tre års dvale på det statslige område begynder principperne fra tillidsreformen at få liv. Kriminalforsorgen har netop som den første statslige styrelse oversat principperne til praksis.

Før regeringens reform: Jobcentre drukner i regeltyranni

Før regeringens reform: Jobcentre drukner i regeltyranni

Trods regeringens ønske om afbureaukratisering er der stadig 22.408 sider med love og cirkulærer, der regulerer arbejdet på landets jobcentre. ”Medarbejderne knokler, men med det forkerte,” siger borgmester, mens medarbejdernes produktivitet falder. Før sommer aftalte regeringen et opgør med regeltyranniet med fagforeninger og kommuner. Den kommende reform af jobcentrene bliver afgørende for regeringens troværdighed.

Skolen er første stop i Vestagers tillidsreform

Lærerne er havnet i konflikt for at undgå mere kontrol med deres arbejdstid, men nu siger økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, at regeringens folkeskolereform netop viser lærerne og skolelederne mere tillid på en række områder. Hun afviser kritikken af, at reformen trækker ud – tværtimod er den i fuld sving. Folkeskolen er det første store element i regeringens omfattende tillidsreform, der skal fjerne bureaukrati og kontrol fra de offentligt ansattes hverdag. Næste etape bliver lovgivningen om dagtilbud og ledige, der skal kulegraves før sommer.

Tillid skal afløse bureaukrati

Regeringen lægger op til en stor modernisering af den offentlige sektor, men det kniber med at realisere de gode hensigter. Endnu en kampagne om afbureaukratisering er ikke nok. Vi har brug for at ændre hele den måde, som den offentlige sektor styres på.