TrygFonden


Videnskabens autoritet er under pres

Videnskabens autoritet er under pres

Sundheds- og vaccineskepsissen i Danmark breder sig som det klareste eksempel på, at danskerne har mistet tillid til forskere, læger og andre videnskabelige autoriteter. Men tilliden kan genvindes, siger professor i videnskabskommunikation.

Danskerne vil holde unge væk fra cigaretter og alkohol

Danskerne vil holde unge væk fra cigaretter og alkohol

Hele 85 pct. af danskerne støtter målet om en røgfri generation i 2030. Danskerne er indstillet på at tage det hårde skyts i brug for at få unge til at kvitte tobakken og skære ned på alkoholen. Det viser stor undersøgelse om forebyggelse. Vi er mere indstillet på at stramme lovgivningen, end politikerne er.

Lang vej til verdensklasse

Lang vej til verdensklasse

Sundhedssektoren og de ansvarlige politikere må nytænke, hvordan de skaber langt mere tilfredse brugere.

Danskerne ønsker opgør med ”Sundhedens Bermuda-trekant”

Knap to ud af tre danskere (65,8 pct.) ønsker mere patientsamarbejde mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner. Næstvigtigste prioritet er kortere ventelister (62,5 pct.) efterfulgt af mere brug af teknologi i behandling og pleje (37,7 pct.). Det viser en rundspørge foretaget af Mandag Morgen og TrygFonden. I undersøgelsen, der er gennemført, efter at statsministeren udskrev folketingsvalg, blev respondenterne bedt om at lave en ønskeliste på tre emner ud fra ti overordnede sundhedsemner, som et fiktivt sundhedsparti skal kæmpe for i den aktuelle valgkamp. Her blev mere samarbejde omkring den enkelte patient mellem de tre hovedaktører, sygehuse, de praktiserende læger og kommuner, den klare topscorer.

Danskernes prioriteringer sætter fingeren på en af de helt store udfordringer for sundhedsvæsenet i disse år: at få gjort op med “Sundhedens Bermuda-trekant”, der betyder, at ansvaret for samarbejde og koordinering af patienternes forløb ofte forsvinder, når ansvaret for en patient bliver givet videre fra en aktør til en anden.

Da Mandag Morgen præsenterer resultaterne for tre praktikere, en praktiserende læge, en sygehuslæge og en kommunal sundhedschef, lægger de sig fladt ned: Jo, der er behov for mere samarbejde. “Vi skal tænke på patienterne som vores patienter i stedet for patienter, der er hos os eller hos jer,” siger Anna Mette Nathan, praktiserende læge og bestyrelsesmedlem i Praktiserende Lægers Organisation.