best practice


Danmark viser vilje til integration

Danmark viser vilje til integration

Integrationens Danmarkskort viser med sine 100 eksempler, at rigtig mange i Danmark gør en stor integrationsindsats. Der er vilje til at gøre en forskel i både civilsamfund, det offentlige og hos virksomheder. Røde Kors efterlyser, at også politikerne kommer ind i kampen.

Labour Market Integration of Refugees

Labour Market Integration of Refugees

EU-rapport fra 2016 om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet. Rapporten samler eksempler fra best practice i forskellige EU-lande. Anbefaler en tidlig screening af flygtninges kompetencer, individuelle integrationsplaner, involvering civilsamfund mv.

Integration - Hvilken rolle kan civilsamfundet spille?

Integration - Hvilken rolle kan civilsamfundet spille?

I casesamlingen, der er udarbejdet af Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter, kan du finde 12 historier fra lokalsamfund, der giver spændende bud på, hvordan civilsamfundet kan spille ind i forhold til integration.

Asylcentre er vækstmotorer i Udkantsdanmark

Asylcentre er vækstmotorer i Udkantsdanmark

De 2,5 milliarder kroner, som staten i 2016 bruger på finansiering af det historisk høje antal asylansøgere, virker som en vækstpakke i de yderste egne af Danmark, hvor statslige investeringer ellers sjældent når ud. Danmarks snart 100 asylcentre ansætter hundredvis af nye medarbejdere, som ofte kommer direkte fra ledighed. Også håndværkere, detailhandel, campingpladser, vandrehjem, kommuner og uddannelsesinstitutioner nyder godt af den øgede efterspørgsel. Steen Jakobsen, cheføkonom i Saxo Bank, anslår, at den samlede finanspolitiske stimulans på op imod 5 milliarder kr. om året vil booste væksten med op imod 0,5 pct. af BNP i 2016. I Vemb i Vestjylland glæder man sig over, at 16 mandlige flygtninge er flyttet ind i den almennyttige boligforening, og at deres familier snart kommer til Danmark. ”Helt kynisk ser vi sådan på det, at det giver 20 nye børn til børnehaven og skolen. Vi vil hellere have udvikling end afvikling,” siger Leif Carøe, formand for borgerforeningen i Vemb.

Ægtefælleforsørgede indvandrere ind i arbejdsstyrken

Ægtefælleforsørgede indvandrere ind i arbejdsstyrken

Indvandrere, som forsørges af deres ægtefælle, lever ofte en isoleret tilværelse med meget begrænset kontakt til det øvrige samfund. De udgør en skjult ressource, men gevinsterne ved at integrere dem på arbejdsmarkedet er store både for den enkelte, for hele familier og samfundet generelt.

Kommunale veje til god integration

Kommunale veje til god integration

Kommunerne gør hver dag et markant arbejde for at skabe en god modtagelse og integration for det stigende antal flygtninge. Det er en stor og vigtig opgave at skabe en vellykket integration på alle velfærdsområder. Her er det vigtigt, at kommunerne lærer af hinanden, og at der gøres brug af den viden og de erfaringer, som de gode kommunale integrationsindsatser i dag bygger på. KL har derfor samlet en række cases, som formidler gode indsatser og resultater på det brede integrationsområde.

Drop best practice – spred processen

Offentlige organisationer er notorisk elendige til at kopiere hinanden. Derfor bør vi droppe ideen om best practice og i stedet sætte gang i lokale innovationsprocesser. Det er nemlig kun, når vi selv tænker nyt, at vi begynder at interessere os for, hvad naboen har gang i.

Duoledelse øger kompetencen på toppen

Duoledelse øger kompetencen på toppen

Omfanget, spændvidden og kompleksiteten af moderne topchefers opgaver vokser eksponentielt. En række virksomheder har taget konsekvensen og ansat to ligeværdige CEO’er. Konstruktionen er ikke uden risiko. Men gribes opgaven rigtigt an, kan det give betydelige gevinster. CEO-duoerne i SAP og FIH Erhvervsbank mener selv, at de svære beslutninger bliver lidt nemmere – og i sidste ende også af bedre kvalitet.

CEO - Circular Economy Officer

Prispresset på strategiske ressourcer som vand, energi og metaller tvinger i disse år virksomheder til at revurdere deres forretningsmodeller. De mest visionære topledere – i f.eks. Mærsk, Novozymes, Unilever og General Motors – fører an i den nye konkurrence, hvor CEO’en skal have alle ledelsesdiscipliner i spil. Med afsæt i frontløbernes erfaringer kortlægger Mandag Morgen de ledelsesmæssige krav til CEO’en, der vil omstille sin virksomhed til at vinde i fremtidens kamp om den klogeste brug af de dyre ressourcer.

Frontløberne

Enhver revolution har sine frontløbere – også den digitale revolution, der i disse år stryger med forandringens vinde henover det offentlige Danmark. Mandag Morgen har udvalgt en lille gruppe frontløbere i den digitale omstilling.