udbud


Ammitzbøll: Kommunale opgaver for milliarder skal udliciteres

Ammitzbøll: Kommunale opgaver for milliarder skal udliciteres

Private firmaer skal have bedre mulighed for at byde ind på ældrepleje, sundhed og hjælp til udsatte. Alene kommunerne skal have opgaver for mindst 75 milliarder kroner udsat for privat konkurrence. Sådan lyder budskabet fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll i et interview med Mandag Morgen i forbindelse med Liberal Alliances landsmøde i weekenden. Her udpeger han også Liberal Alliances største sejre og nederlag og svarer på de tiltagende spekulationer om, hvorvidt Anders Samuelsen trækker sig som leder før næste valg.

Udbud rydder op i køen af langtidsledige

Udbud rydder op i køen af langtidsledige

Ikast-Brande Kommune sendte træning af langtidsledige i udbud sammen med rengøringsopgave. "Vi har været nødt til at gøre noget ekstraordinært,” siger kommunaldirektør Henning Hansen.

Ny udbudslov giver grønne virksomheder flere vinderkort

Mens Dansk Erhverv og Rådet for Samfundsansvar bakker op om indholdet i den nye udbudslov for offentlige myndigheders indkøb, er en række ngo’er særdeles kritiske. I Dansk Erhverv kalder markedschef Jakob Scharff det et vigtigt politisk signal, når man i lovforslaget lægger op til, at f.eks. et produkts totalomkostninger og ikke kun den laveste pris kan tælle som parameter i den offentlige indkøbspolitik. På den anden side står en række stærkt kritiske ngo’er. De mener, at Danmark misser en oplagt mulighed for at stille krav til leverandører om, at de og deres eventuelle underleverandører skal praktisere samfundsansvar og som minimum sikre, at FN’s menneskerettigheder bliver overholdt i alle led, hvis de skal gøre sig håb om at handle med stat, regioner og kommuner. Den nye udbudslov forventes fremsat i Folketinget på onsdag, hvorefter den kan træde i kraft til oktober.

Sådan kan det offentlige skabe bæredygtighed

Hvis ledelsen i kommuner, regioner og staten tog en snak med deres indkøbsafdelinger, kunne det for alvor sætte gang i den bæredygtige omstilling. Her er tre bud på, hvad ledelsen skulle foreslå.

Danmark har brug for en ny udbudskultur

En ufleksibel og innovationsfjendsk udbudskultur koster Danmark milliarder af kroner hvert år.  EU er på vej med et nyt udbudsdirektiv, der skal bane vej for mere fleksible og innovative udbudsprocesser. Men Danmarks udbudskultur kan ikke ændres fra Bruxelles alene. Eksperter glæder sig derfor over, at det nye direktiv for første gang skal implementeres som en egentlig dansk udbudslov. De håber, at Folketinget vil bruge lejligheden til at gøre op med det juridiske og tekniske bureaukrati. 

Som man udbyder, får man løsninger

Offentlige udbud er, når de strikkes intelligent sammen, en afgørende driver for innovation og nye, smarte løsninger. Men en forudsætning er, at de kreative ressourcer aktiveres tidligt i processen og får indflydelse på selve udbuddet. Det er de gode til i New York.

Regeringen lemper krav til udlicitering

Et nyt lovforslag vil slække på kravene til offentlige udbud. En række serviceområder inden for undervisning, social- og sundhedsområdet m.v. fritages for den såkaldte annonceringspligt. Formålet er at mindske bureaukratiet, og kommunerne jubler. Men virksomheder og erhvervsorganisationer advarer om svækket konkurrence, og Advokatrådet forudser problemer med virksomheders lige adgang til det kommunale miliardmarked. Forbedrede muligheder for fælleskommunale selskaber kan presse private serviceleverandører.

Lange udsigter til slankere EU-udbud

Den længe ventede reform af EUs udbudsdirektiv bliver med stor sandsynlighed forsinket til 2013. Forslaget rummer både gode og dårlige nyheder for offentlige myndigheder og virksomheder, der har sukket efter simplere regler, og der er reel risiko for, at direktivet ikke kan blive det redskab til fornyet vækst i Europa, som man håber på. Offentlige indkøb for 2.200 mia. euro om året er på spil.