bestyrelser


Offentlige bestyrelser – en ny karrierevej

Offentlige bestyrelser – en ny karrierevej

En offentligt ejet virksomhed adskiller sig fra private virksomheder ved, at der altid er en tikkende bombe under organisationen. Selv om der bliver lagt vægt på høj grad af uafhængighed, har politikerne svært ved at holde fingrene væk.

Statslige bestyrelsesposter i høj kurs hos topledere

Statslige bestyrelsesposter i høj kurs hos topledere

Det er attraktivt for topledere at sidde i bestyrelsen i statslige selskaber. Det viser Mandag Morgens kortlægning af bestyrelsessammensætningen i statens 29 selskaber. At arbejde i statslige virksomheder udvider topledernes politiske netværk og indsigt i statsadministrationen, siger headhunter.

Ny teknologi skal få SAS til at flyve højere

Ny teknologi skal få SAS til at flyve højere

Den nye bestyrelsesformand for SAS, Carsten Dilling, har en fortid i store teknologiselskaber. Big data og ny teknologi skal være omdrejningspunktet for fortsat succes for det fællesskandinaviske flyselskab.

Ørsted-formand: Staten sikrer langsigtet stabilitet

Ørsted-formand: Staten sikrer langsigtet stabilitet

Thomas Thune Andersen har været bestyrelsesformand for Ørsted siden 2014. Han har kun godt at sige om samarbejdet med staten, og han har lært meget af at stå i spidsen for en virksomhed med massiv politisk bevågenhed.

Naviair-formand: Kvinder i toppen, tak!

Naviair-formand: Kvinder i toppen, tak!

Tidligere industri- og energiminister Anne Birgitte Lundholt er én af blot tre kvindelige bestyrelsesformænd i statens selskaber. Hun trives med formandsposten i Naviair og kritiserer, at der ikke er flere kvinder på topposter i de statslige selskaber.

Der mangler også asiater i danske bestyrelser

Der mangler også asiater i danske bestyrelser

Stop nu. Der er ikke brug for mere snak og statistik om flere kvinder i bestyrelser. Der er mere brug for asiater og folk med digitale kompetencer. Der er lang vej igen, før ikonerne A.P. Møller-Mærsk, Novo Nordisk og LEGO har bestyrelser, der afspejler den verden, vi lever i.

Regeringen sløjfer krav om ligestilling i bestyrelser

Danmark går stik imod internationale tendenser og lemper loven om ligestilling i bestyrelser og topledelser. Og mens udlandet overhaler os med mere handling på området, griner de af vores sniksnak, lyder kritikken.

Flere kvinder i bestyrelsen – men fødekæden skranter

Flere kvinder i bestyrelsen – men fødekæden skranter

Det går stille fremad med at få kvinder i bestyrelserne i landets største selskaber. Men på niveauet under – på direktionsgangen – står det slemt til med ligestillingen. Halvdelen af de største børsnoterede virksomheder har slet ingen kvinder i topledelsen. Danmark sakker bagud og udlandet har for længst set vækst og konkurrencefordele i at få alle talenter i spil.

Carlsberg: Kvinder øger innovation og værdiskabelse

Mens det generelt går trægt med kvinders indtog på ledelsesgangen og i bestyrelseslokalerne, er en række af Danmarks største virksomheder begyndt at efterspørge kvinderne. En af dem er Carlsberg, der siden 2008 har arbejdet strategisk for at øge andelen af kvinder på ledende poster. Bryggeriets mål er, at 40 pct. af bestyrelsen i 2015 skal være kvinder. Og det er der god forretning i, mener bestyrelsesformand Flemming Besenbacher: “Bestyrelsen formål er at skabe værdi. Det kan man kun ved at sætte det rigtige hold, og her er det altså ikke værdiskabende, hvis alle er danske mænd uddannet på CBS.” Men Carlsberg, Mærsk, Novo og de andre C20-selskaber er stadig undtagelsen. På både det offentlige og det private arbejdsmarked er kvinder med lederstillinger stadig et særsyn.

C20-selskaber opruster: Hver tredje i bestyrelsen skal være en kvinde

Danmarks største børsnoterede virksomheder er i gang med en ligestillingsrevolution på bestyrelsesgangene. Ifølge en analyse, som Mandag Morgen har foretaget, har de danske C20-selskaber tilsammen et mål om, at der om to-tre år sidder kvinder på mere end 30 pct. af deres bestyrelsesposter. Og virksomhederne er allerede godt i gang. Efter dette forårs generalforsamlinger er andelen af generalforsamlingsvalgte bestyrelseskvinder nu oppe på 23 pct. Når C20-virksomhederne deres mål, rykker de danske virksomheder op blandt de bedste i EU, når det gælder ligestilling i bestyrelserne, side om side med lande, der har lovgivet om ligestillingskvoter. “Det er ret fantastisk, at de store virksomheder går foran,” siger ligestillingsminister Manu Sareen (R). Også på bestyrelsesuddannelserne er der sket en udvikling. På CBS er andelen af kvindelige deltagere f.eks. nu på 56 pct. Det skyldes ifølge programdirektør Tom Jacobsgaard fra CBS Executive, at der er en stor interesse blandt kvinder for at dygtiggøre sig på området og lave seriøst bestyrelsesarbejde.

Danske banker kæmper stadig med Korsbæk-syndromet

Fire år efter at finanskrisen brød ud i lys lue, ligner danske bankbestyrelser sig selv. Det viser en omfattende kortlægning foretaget af Mandag Morgen. Mange bestyrelser i de dårligst præsterende banker er stadig domineret af gårdejere, lokale erhvervsdrivende og andet godtfolk fra nærmiljøet. Finanstilsynet, erhvervsministeren og sågar branchens egen organisation, Finansrådet, erkender, at der er plads til forbedringer.

Bestyrelser forsikrer sig mod skuffede investorer

Det er forbundet med mange risici at sidde i en bestyrelse i dag. Kravene er skærpet, og lever medlemmerne ikke op til deres forpligtelser, risikerer de at hæfte for millioner af kroner. Det har øget salget af direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringer markant og tredoblet antallet af anmeldelser på få år, siger forsikringsselskaberne. Langt de fleste sager bliver løst i hemmelige forlig. Og der er store beløb på spil.