udlændingepolitik


Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

POLITIK OG VELFÆRD Da coronakrisen ramte Danmark, var beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere højere, end den har været i fire årtier. Krisen har heller ikke været den katastrofe for integrationen, som mange ellers havde spået. Tre af landets førende eksperter betegner udviklingen som meget positiv. Den lave beskæftigelse blandt indvandrerkvinder og unge mænd uden uddannelse er dog to store udfordringer.

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

POLITIK OG VELFÆRD Rekordhøje beskæftigelsestal for ikkevestlige indvandrere gør forskningsdirektør Torben Tranæs optimistisk – på en moderat, forskeragtig facon. Han ser store muligheder i fokus på særlige brancher og udpeger den manglende integration af unge, mandlige efterkommere som et af samfundets største problemer.

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

POLITIK OG VELFÆRD Vesthimmerland ligger nummer ét på ranglisten over de kommuner, der er bedst til at få indvandrerkvinder i job. Det er en svær opgave. Så hvad er opskriften på deres succes? Det giver et jobcenter og to virksomheder deres forklaring på.

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

POLITIK OG VELFÆRD I Furesø Kommune tror man ikke på et quickfix, der kan skaffe ikkevestlige indvandrerkvinder varige job. Løsningen er langvarig og kræver grundige samtaler om kønsroller og helbred.

Rekordmange mænd er bekymret for indvandring

Rekordmange mænd er bekymret for indvandring

POLITIK OG VELFÆRD Aldrig før har der været så stor forskel på mænds og kvinders bekymring over for indvandrings om nu. Det skyldes især, at mændene har flyttet sig. Det betyder dog ikke, at kvinder er mere 'soft on crime' end mænd. Tværtimod. Her har kvinder nu overhalet mænd i hårdhed.

Hver fjerde dansker: Muslimer skal ud af Danmark

Hver fjerde dansker: Muslimer skal ud af Danmark

Et bemærkelsesværdigt stort antal danskere erklærer sig enige i det synspunkt, at muslimske indvandrere skal ud af Danmark. Næsten fire af ti danskere vil også sende indvandrere ud af landet, hvis ikke de har et arbejde. Den nye undersøgelse ryster førende eksperter og placerer en del af ansvaret hos den politiske elite. Unge og ældre ser også meget forskelligt på, hvad indvandringen betyder.

International talentekspert: Uddannelse og stammekultur er Danmarks akilleshæl

International talentekspert: Uddannelse og stammekultur er Danmarks akilleshæl

Danmark er en global frontløber i omstilling af arbejdsmarkedet til nye udfordringer, vurderer Insead-professor Paul Evans. Han er vild med danske specialiteter som flexicurity og disruptionsråd, men advarer om, at vores uddannelsessystem truer med at efterlade os på perronen, når industri 4.0-toget for alvor buldrer derudad.

Pernille Vermunds vælgere er rige hvide mænd

Pernille Vermunds vælgere er rige hvide mænd

Hver tredje af Nye Borgerliges vælgere har en universitetsuddannelse. 7 ud af 10 er mænd. Og ironisk nok har Uffe Elbæk været med til at bane vejen for det nye højreorienterede parti.

Nye Borgerlige vil ændre Grundloven for at presse udlændinge

Nye Borgerlige vil spare 37 milliarder kr. på udlændinge. Store dele af partiets forslag er i strid med Grundloven og konventioner, mener eksperter. Men så vil partiet tage et opgør med Grundloven, siger partistifter og formand Pernille Vermund.

Her er Lars Løkkes 2025-plan

Her er Lars Løkkes 2025-plan

Regeringen præsenterede tirsdag den 30. august 2016 sin højt profilerede 2025-plan. Få overblik over planen i hovedtræk, og følg Mandag Morgens dækning af planen ind til nu.

I Danmark er jeg født, dér har jeg ikke hjemme

I Danmark er jeg født, dér har jeg ikke hjemme

For anden gang på få måneder har regeringen strammet reglerne for statsborgerskab, så Danmark ifølge en udenlandsk ekspert har den strammeste lovgivning i den vestlige verden. Det sker, selv om en række studier viser, at adgangen til statsborgerskab gavner integrationen.

Dansk Folkeparti har vundet værdikampen

Dansk Folkeparti har vundet værdikam­pen. Punktum. Det viser Mandag Morgens store vælgerundersøgelse. Partiet har dygtigt formået at sætte ord på mange danskeres utryghed og bekym­ring for fremtiden. Undersøgelsen viser en markant stigning i antallet af vælgere, der anser indvandring for at være en alvorlig trussel mod dansk kultur. Og den viser også, at et flertal mener, at der bliver brugt for mange penge på flygtninge, indvandrere og ulandsbistand.

“Den folkelige opinion trækker i Dansk Folke­partis retning. Partiet har vundet værdikampen, når det drejer sig om indvandring,” siger professor Jør­gen Goul Andersen, der i samarbejde med YouGov står bag undersøgelsen.

Også når det gælder Udkantsdanmark har DF’s skarpe næse for, hvad der rører sig i folkedybet, givet afkast. Selvom et solidt flertal af danskerne bakker op Lars Løkkes planer om at flytte statslige arbejds­pladser fra hovedstaden til provinsen, så er DF’s væl­gere dem, der er allermest positive. Det på trods af, at DF lagde stemmer til VK-regeringens mange strukturreformer i 00’erne, der var med til at fjerne statslige job fra landsdelene.

Vesselbo: Danmark har brug for et nyt integrationsministerium

En af veteranerne i dansk udlændinge­debat retter nu et skarpt angreb mod sit eget par­tis politik. I et åbenhjertigt interview med Mandag Morgen anklager han både rød og blå blok for at tale mod bedre vidende i debatten om integration og udlændinge. Mange af de forslag, der fremføres, er virkningsløse eller umulige at gennemføre. Det gæl­der eksempelvis det forslag om lavere integrations­ydelse, som Venstre tager med sig til forhandlinger­ne om en ny integrationsaftale. ”Der kommer ikke flere arbejdspladser ved at gøre folk fattigere,” siger han til Mandag Morgen. Han opfordrer samtidig den kommende regering til at genetablere et egentligt integrationsministerium.

Halvdelen af danskerne skammer sig over udlændingedebatten

Halvdelen af danskerne skammer sig over udlændingedebatten

I jagten på de 6,5 pct. af vælgerne, som har forladt henholdsvis S og V til fordel for DF siden valget i 2011, er partierne ved at komme alvorligt ud af trit med det store flertal af deres andre vælgere. Det vurderer en række valgforskere på baggrund af en ny meningsmåling, der viser, at næsten halvdelen af danskerne skammer sig over den hårde politiske udlændingedebat. Og undersøgelsen kan tyde på, at partierne begår en alvorlig fejl ved at satse på at stramninger over for udlændinge, skal vinde dem de afgørende stemmer. Netop udlændingepolitikken er nemlig slet ikke det politiske emne, som S- og V-vælgerne går særlig meget op i.

Udlændingedebatten kan koste Danmark dyrt

Hver gang, vi har oplevet stor økonomisk fremgang i Danmark, er det sket, fordi vi har formået at åbne os mod verden. Sådan har det været siden 1864, påpeger flere eksperter. Da Berlinmuren faldt og den moderne globalisering for alvor tog fart, herskede der i Danmark politisk konsensus om, at åbenhed mod omverdenen var en dansk dyd. Siden er verden blevet endnu mindre, men danske politikere har haft travlt med at lukke os mod omverdenen og gøre det fremmede til noget farligt. Det vil koste os dyrt i form af tabt konkurrence om den internationale talentmasse, påpeger de. Dansk erhvervsliv kan ikke klare sig uden udlændinge – vi er allerede i dag afhængige af såvel de højtuddannede som de ufaglærte, viser opgørelser.

Vi slider på Danmarks image i verden

Når politikerne skændes om grænsebomme, østarbejdere og flygtninge, giver det genlyd uden for landets grænser. Det slider på Danmarks omdømme og kan gøre det svært for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft eller få eksport­succes, advarer tre tidligere og nuværende ambassadører.

Et forslag uden den store effekt

Venstre vil skabe et Danmark, som er ”hermetisk lukket for dem, der ikke vil” bidrage til det danske samfund, og lægger bl.a. op til stramninger af reglerne for familiesammenføring og til at udfordre de internationale konventioner. Flere af de mest omdiskuterede forslag vil dog formentlig kun få betydning for forholdsvis få personer og risikerer at ramme nogle af de mest produktive indvandrere i Danmark. Andre af forslagene vil næppe kunne lade sig gøre rent statsretligt.

Hvad med de 600.000 andre?

Integrationen er bedre end sit rygte og både uddannelse og beskæftigelse blandt indvandrere og efterkommere er langt bedre end for ti år siden. Men krisen har sat sine spor, og mange udfordringer er endnu ikke løst, viser Mandag Morgens analyse af integrationen anno 2014. Mange danske virksomheder er dybt afhængige af fremmed arbejdskraft, og intet tyder på, at integrationsproblemerne kan løses ved grænsen, sådan som bl.a. Venstres nylige forslag til stramninger i indvandringspolitikken forudsætter.

Danmark halter bagud i international talentkamp

Mens Dansk Folkeparti har brugt sit sommerstævne til at kræve nye grænsebomme og sætte fokus på indvandringens omkostninger, tegner en ny rapport et andet billede: Det er den manglende evne til at tiltrække udlændinge, der koster Danmark dyrt. Byer som Stockholm, Dublin og Stuttgart giver København  baghjul i det internationale talentkapløb, viser kortlægningen, som den regionale udviklingsorganisation Reglab offentliggør i denne uge. Uden mere smidighed i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kan det blive svært at tiltrække flere af verdens dygtige karrierenomader.