udlicitering


Det blå postbud

Det blå postbud

Det blå postbud forleden morgen blev pludselig et meget håndgribeligt symbol på, hvordan new public management og DJØF’ernes hærgen i den offentlige sektor igennem 30 år radikalt har forandret Danmark og det, vi er og føler som nation, skriver Knud Aarup.

Løkkes gamle kommune ruller udliciteringer tilbage

Løkkes gamle kommune ruller udliciteringer tilbage

Gribskov Kommune har fra 1. maj trukket hjemmesygeplejen tilbage fra Attendo, en privat leverandør. Samtidig lægger regeringen op til, at kommunerne skal konkurrenceudsætte flere opgaver – herunder også velfærd. Men pas nu på, advarer Gribskov-borgmester: Det er sårbart at udbyde alle opgaver inden for et område.

Ammitzbøll: Kommunale opgaver for milliarder skal udliciteres

Ammitzbøll: Kommunale opgaver for milliarder skal udliciteres

Private firmaer skal have bedre mulighed for at byde ind på ældrepleje, sundhed og hjælp til udsatte. Alene kommunerne skal have opgaver for mindst 75 milliarder kroner udsat for privat konkurrence. Sådan lyder budskabet fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll i et interview med Mandag Morgen i forbindelse med Liberal Alliances landsmøde i weekenden. Her udpeger han også Liberal Alliances største sejre og nederlag og svarer på de tiltagende spekulationer om, hvorvidt Anders Samuelsen trækker sig som leder før næste valg.

Spirende gennembrud for private plejehjem

Femten år efter at de første plejehjem blev udliciteret herhjemme, er der stadig kun en halv snes private plejecentre, fordelt på otte kommuner. Men nu tegner der til at være et gennembrud undervejs. Fem kommuner yderligere har allerede besluttet at sende et eller flere plejehjem i udbud – og flere kan være på vej. Den principielle modstand mod udliciteringer er stort set forsvundet, og i dag fokuserer kommunerne mere på kvalitet end på økonomi i deres udbud: De lukker ikke private aktører ind for at spare penge, men fordi de kan bidrage til at udvikle ydelserne. Til gengæld er en ny bekymring ved at brede sig på tværs af partiskel: En af de få private aktører på det danske marked er ejet af en kapitalfond på Kanaløerne. Frygt for skattespekulation fik for nylig Helsingør Kommune til at skrinlægge sine udbudsplaner.

Læren fra Sverige: Udlicitering handler om innovation – ikke besparelser

I Sverige, der har nordisk rekord i udlicitering, har man en helt anden tilgang til offentlig-privat samarbejde. Svenske kommuner fokuserer på kvalitet, innovation og udvikling i samarbejdet med private leverandører. Herhjemme handler udlicitering mere om besparelser og effektivisering. Men Produktivitetskommissionen peger på, at en ny type af udlicitering spirer frem i danske kommuner, hvor udvikling af velfærd er det afgørende. ”Om ti år giver vores nye plejehjem mere værdi for brugerne, for medarbejderne og for hele lokalsamfundet,” siger Thomas Boe, by- og udviklingsdirektør i Kolding, efter et nyt, utraditionelt udbud af velfærdsservice til ældre.

Ny velfærdsmodel – ja, men hvordan?

Samproduktion af vores velfærdsopgaver – hvor vi aktiverer borgernes egne ressourcer og de ressourcer, der er tættest på dem – kan give os en bedre og billigere offentlig sektor. Det er noget af en påstand. For hvor kommer gevinsterne fra?

Regeringen lemper krav til udlicitering

Et nyt lovforslag vil slække på kravene til offentlige udbud. En række serviceområder inden for undervisning, social- og sundhedsområdet m.v. fritages for den såkaldte annonceringspligt. Formålet er at mindske bureaukratiet, og kommunerne jubler. Men virksomheder og erhvervsorganisationer advarer om svækket konkurrence, og Advokatrådet forudser problemer med virksomheders lige adgang til det kommunale miliardmarked. Forbedrede muligheder for fælleskommunale selskaber kan presse private serviceleverandører.