Vækstplan DK


Dansk finanssektor står til dobbelt skattesmæk

Det bliver kostbart for danske bankkunder, pensionssparere og virksomheder, når 11 eurolande fra 1. januar 2014 indfører en finansiel transaktionsskat. Prisen bliver formentlig et godt stykke over en milliard kr., som skal betales til statskasserne i de lande, der indfører skatten. Den danske regering har hidtil afvist at indføre finansskatten, der ville kunne indbringe den danske statskasse godt 6 milliarder kr. om året. I stedet vil man som led i Vækstplan DK øge den nuværende beskatning på arbejdspladser i sektoren. Det dobbelte skattesmæk kan føre til tab af arbejdspladser i finanssektoren, advarer FTF.

Fondsejede virksomheder klarer krisen bedst

Fondsejede virksomheder klarer krisen bedst

De erhvervsdrivende fonde har klaret sig bedre gennem kriseårene end ikke-fondsejede virksomheder. Det viser en ny undersøgelse fra CBS. Undersøgelsen bekræfter de muligheder og styrker, som ligger i den danske fondsmodel. På grund af en række skattemæssige barrierer har der i de seneste mange år ikke været oprettet nye større fonde. Det forsøger regeringen nu at modvirke ved som del af sin vækstplan at foreslå en lempelse af skattereglerne, så fondsejerskab igen kan blive en attraktiv model for førende danske virksomheder. Vedtages forslaget, kan det vise sig værdifuldt for en række store danske virksomheder – og dermed også for dansk økonomi.

20 procent bedre og 20 procent billigere

Regeringens Vækstplan DK lægger op til modernisering af den offentlige sektor for syv milliarder kroner, men kun fire linjer beskriver, hvordan det skal ske. Er vi i stand til at udvikle velfærden sammen med borgerne, er der imidlertid basis for at hæve ambitionerne.

Vækstplan DK er en snuptagsløsning

Med Vækstplan DK har Helle Thorning-Schmidt glemt en socialdemokratisk kongstanke i ambitionen om at skyde hurtig genvej til genvalg. Planen er først og fremmest udtryk for kortsigtet finanspolitik og ikke langsigtet konkurrenceevnepolitik.

Forandringsparathed og grøn vækst er vejen frem

Regeringens Vækstplan DK vil ikke bidrage nok til at skabe nye, danske arbejdspladser. Der er behov for yderligere initiativer og mod til at satse på danske styrkepositioner. Spørgsmålet er, om vi i virkeligheden er så omstillingsparate og fleksible, som vi tror.

Hvordan bryder Danmark med 25 års spildte vækstinitiativer?

Hvordan bryder Danmark med 25 års spildte vækstinitiativer?

Regeringens “Vækstplan DK” risikerer at forringe og forhale Danmarks omstilling til de nye globale konkurrencevilkår. Den bygger på en fundamental misfortolkning af Danmarks reelle konkurrencesituation, den trodser årtiers advarsler om risikoen for kroniske vækstproblemer, og den ser bort fra mange års forslag til langsigtede og ambitiøse vækststrategier. Danmark er på vej til at blive et af verdens mest forsømte foregangslande.

Vækstplan DK: Sorte virksomheder – flere job

"Stærke virksomheder, flere job” hedder det i regeringens nye vækstplan. Men det bliver ikke grønne job, for der er langt mellem de grønne visioner, mener både formanden for regeringens grønne vækstteam, økologerne og ingeniørernes formand. Førstnævnte, Danfoss-chefen Niels B. Christiansen, er dog i stil med sine kolleger i erhvervslivet godt tilfreds med planen, som han mener "rammer målskiven rigtig, rigtig pænt".