Velfærdens 2025-plan


Finland tester borgerløn ’light’

Finland tester borgerløn ’light’

Fra nytår sætter den finske regering gang i et landsdækkende forsøg med en basisindkomst til udvalgte arbejdsløse borgere. Får de et job, beholder de basisindkomsten. Det skal motivere flere arbejdsløse til at tage lavtlønnede job. Utopien om borgerløn bliver omsat til pragmatiske målrettede projekter.

Eksperiment med 2.000 borgere afgør socialreforms skæbne

Eksperiment med 2.000 borgere afgør socialreforms skæbne

Hvor danske regeringer ofte gennemfører reformer af f.eks. dagpenge eller kontanthjælp uden at kende den eksakte effekt, gennemfører Finlands regering nu forsøg med basisindkomst for netop at undersøge, om det virker.

Velfærden skal i udbud

Mere blå velfærd er lig med flere opgaver til private og et opgør med bureaukratiet, med nyt ministerium i nøglerolle. Sporene skræmmer dog. Indtil nu har bureaukrati vundet over regelforenklinger.

Vi er klar til at diagnosticere os selv

Vi er klar til at diagnosticere os selv

Væksten i digital selvdiagnosticering og muligheden for stadig mere personaliseret behandling tvinger myndighederne til at nytænke sundhedsvæsenet, vurderer Julie Bretland, der er direktør for Our ­Mobile Health og ekspert i digitale sundhedsløsninger.

Autister brygger Mikkeller-øl

Autister brygger Mikkeller-øl

Et nyt og usædvanligt mikrobryggeri har set dagens lys. Øllet skal brygges af autister og andre sårbare mennesker i tæt samarbejde med det anerkendte danske bryggeri Mikkeller.

Sociale virksomheder skal skabe tusindvis af job til udsatte borgere

Sociale virksomheder skal skabe tusindvis af job til udsatte borgere

Knap hver fjerde kommune har nu vedtaget en strategi for, hvordan de vil fremme socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder kan sikre job til flere udsatte borgere og blive en vigtig byggesten i fremtidens velfærdssamfund, vurderer eksperter. Men det skal ske på markedsvilkår, mener kommunerne.

Lolland Kommune sætter familien for bordenden

Lolland Kommune sætter familien for bordenden

Familiekoordinatorer i Lolland Kommune sætter familien og ikke lovgivningen først, når de udarbejder handleplaner. ”Familierne vælger selv, hvilket problem de vil løse først,” siger en familiekoordinator.

Helhedsindsats får udsatte familier tilbage i samfundet

Helhedsindsats får udsatte familier tilbage i samfundet

Ti kommuner går imod de seneste ti års udvikling og sender flere udsatte borgere i arbejde og flere af deres børn i skole. ”Vi bryder med faggrænser, fagligt tunnelsystem og ser på familierne som en helhed,” siger projektleder fra Lolland Kommune. Til nytår stopper projektet – dog ikke på Lolland.

Fyn får unge i gang

Fyn får unge i gang

Unge i fare for at ende på sidelinjen har fået nyt håb takket været et bemærkelsesværdigt beskæftigelsesprojekt på Fyn.

Fonde går fra passive donorer til aktive samarbejdspartnere

Fonde går fra passive donorer til aktive samarbejdspartnere

Private fonde vil skabe varig forandring frem for at sætte en masse nyt i gang, der dør, når de enkelte projekter slutter. Nye kontraktformer skal sikre, at det offentlige forpligter sig til at drive de projekter videre, der virker.

Det offentlige overlader social fornyelse til private fonde

Det offentlige overlader social fornyelse til private fonde

Private fonde sikrer den nødvendige nytænkning på det økonomisk trængte sociale område. Men de mange private penge risikerer at skævvride den sociale indsats, da fonde donerer efter egne interesser og ikke ud fra en bred samfundsmæssig betragtning, advarer eksperter.

Karen Ellemann har 250 millioner til sociale indsatser der virker

Karen Ellemann har 250 millioner til sociale indsatser der virker

Med en pengepose på en kvart milliard kr. vil socialminister Karen Ellemann over de næste fire år sætte turbo på anvendelse og udbredelse af sociale indsatser, der virker. ”En nødvendig investering,” siger ministeren, der hører for mange eksempler på sociale indsatser, der ikke har hjulpet borgeren til et bedre liv.

Eksperter vil stoppe famlen i blinde for milliarder

Eksperter vil stoppe famlen i blinde for milliarder

En række af landets førende eksperter vil gøre op med vanetænkning og hverdagsrutiner i velfærdssamfundet. De stifter nu et fagligt selskab for at fremme evidensbaseret praksis. Målet er, at en langt større del af det pædagogiske og sociale arbejde bliver baseret på metoder med dokumenteret effekt. Det er det langtfra i dag.

Mandag Morgen arbejder på Velfærdens 2025-plan

Mandag Morgen arbejder på Velfærdens 2025-plan

Frem til januar 2017 sætter Mandag Morgen fokus på de største udfordringer for vores velfærdssamfund, som vi kender det i dag. Resultatet af analyserne fremlægges på en stor konference – Velfærdens Innovationsdag – den 26. januar.

København investerer milliarder i ny velfærd

København investerer milliarder i ny velfærd

Københavns Kommune går nye veje for at finde smartere og billigere måder at løse velfærdsopgaverne på. Den investerer milliarder i ny velfærd. Pengene skal være tjent hjem om senest seks år. ”Velfærdsinvesteringerne er en ny måde at udvikle kommunen på,” siger Frank Jensen.

"Nu kan vi sætte medarbejdernes kreativitet i spil"

Med inspiration fra årelange investeringer i grøn omstilling vil Københavns Kommune nu investere millioner i udvikling af ny velfærd. ”Det bedste grundlag for at få ideerne og kreativiteten frem,” siger overborgmester Frank Jensen.