Velfærdens Innovationsdag


"Vi skal styre på en anden måde med mere fokus på kvalitet"

En af Danmarks tungeste departementschefer på velfærdsområdet efterlyser afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet. Fremover skal sundhedsvæsenet også styres langt mere efter resultater og værdier for patienten. Næsten 1.100 af velfærdens frontløbere havde torsdag sat hinanden stævne for at debattere og hente inspiration på Velfærdens Innovationsdag arrangeret af Mandag Morgen.

Velfærd er noget vi skaber sammen

Velfærd er noget vi skaber sammen

Der blev udvekslet erfaringer og delt visitkort, da næsten 1.200 af velfærdens frontløbere torsdag deltog i Velfærdens Innovationsdag i København. Dagen markerede også, at velfærd i Danmark er på vej ind i en fase, hvor kommunerne træder et skridt tilbage og lader folk tage et større ansvar for sig selv og hinanden.

Aarhus-borgmester: Sammen skal vi gentænke velfærden

Aarhus-borgmester: Sammen skal vi gentænke velfærden

Aarhus Kommune er i fuld gang med et opgør med den klassiske måde at tænke velfærd på. Med et solidt flertal, der rækker fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten, udfordrer Aarhus med borgmester Jacob Bundsgaard (S) i spidsen opfattelsen af velfærd som en standardydelse, hvor en sagsbehandler med et fast blik i serviceloven tilbyder borgerne en standardvare, som kommunen kan levere til alle. ”Det fungerer ikke ret godt, hvis vi følger en skabelon for, hvordan man løser borgernes problemer. Vi skal ikke levere en eller anden bestemt mængde velfærd fra kommunen til borgerne, men derimod skabe velfærden i et samspil mellem borgeren, kommunens medarbejdere, virksomheder, civilsamfund og andre kræfter,” siger Jacob Bundsgaard.

Stjæl velfærden

Alt peger i retning af, at fremtidens velfærd er tyvstjålet. Men det er langt fra så nemt, som det lyder, at kopiere de gode løsninger. Første skridt er at se muligheden i at kopiere de gode idéer.

Få dig et liv, ikke en ydelse

De økonomiske udfordringer betyder, at vi skal se os om efter nye måder at tænke velfærd på, og 2015 kommer til at stå i relationernes tegn. Fremover vil vi høre stadig flere offentlige organisationer og udviklingsansvarlige sige: ”Få dig et liv, ikke en ydelse”. På årets Velfærdens Innovationsdag præsenteres et hav af gode eksempler på, hvordan de mellemmenneskelige relationer kan skabe bedre velfærd.

Velfærdsledere: Universel velfærd er snart fortid

Velfærdsledere: Universel velfærd er snart fortid

Den universelle danske velfærdsstat afvikles bid for bid. Senest er børnechecken blevet omlagt, og dermed er der sket et afgørende ryk væk fra den universelle velfærdsstat mod en ny dansk samfundsmodel. Den byder på mere individuelt tilpassede velfærdsydelser og en strammere prioritering af de offentlige kroner, hvor de, der har størst behov, også får mest hjælp. Udviklingen fortsætter fremover, mener et stort flertal af Mandag Morgens Velfærdspanel, der tæller knap 3.000 af velfærdssektorens nøglepersoner. Tendensen bekræftes af en række eksperter over for Mandag Morgen. Velfærdspanelet forventer også, at den offentlige sektor vil skrumpe over de næste 10 år, og at velfærdsopgaverne i højere grad vil blive løst ved inddragelse af velfærdsteknologi, frivillige, private virksomheder og borgerne selv. 

Terningerne er kastet

I går løb Velfærdens Innovationsdag 2012 af stabelen i Øksnehallen. Morten Christensen, projektleder, Mandag Morgen, reflekterer dagen derpå over udsigterne til at skabe et bedre velfærdssamfund.

Den aktive borger er med til at skabe velfærden

I dag lancerer Mandag Morgen rapporten Den aktive borger på Velfærdens Innovationsdag 2012 i Øksnehallen. I de kommende dage vil projektleder, Morten Christensen, blogge om nogle af de vigtigste pointer i rapporten. Her er fjerde indlæg.

Den aktive borger mestrer sit liv

På torsdag lancerer Mandag Morgen rapporten Den aktive borger på Velfærdens Innovationsdag 2012. I de kommende dage vil projektleder, Morten Christensen, blogge om nogle af de vigtigste pointer. Her er tredje indlæg.

Den aktive borger betjener sig selv

På torsdag lancerer Mandag Morgen rapporten Den aktive borger på Velfærdens Innovationsdag 2012. I de kommende dage vil projektleder, Morten Christensen, blogge om nogle af de vigtigste pointer. Her er andet indlæg.

Velfærden må gentænkes!

På torsdag lancerer Mandag Morgen rapporten Den aktive borger på Velfærdens Innovationsdag 2012. I de kommende dage vil projektleder, Morten Christensen, blogge om nogle af de vigtigste pointer. Her er første indlæg.