velfærdsinnovation


Velfærden skal i udbud

Mere blå velfærd er lig med flere opgaver til private og et opgør med bureaukratiet, med nyt ministerium i nøglerolle. Sporene skræmmer dog. Indtil nu har bureaukrati vundet over regelforenklinger.

"Nu kan vi sætte medarbejdernes kreativitet i spil"

Med inspiration fra årelange investeringer i grøn omstilling vil Københavns Kommune nu investere millioner i udvikling af ny velfærd. ”Det bedste grundlag for at få ideerne og kreativiteten frem,” siger overborgmester Frank Jensen.

Velfærd er noget vi skaber sammen

Velfærd er noget vi skaber sammen

Der blev udvekslet erfaringer og delt visitkort, da næsten 1.200 af velfærdens frontløbere torsdag deltog i Velfærdens Innovationsdag i København. Dagen markerede også, at velfærd i Danmark er på vej ind i en fase, hvor kommunerne træder et skridt tilbage og lader folk tage et større ansvar for sig selv og hinanden.

Genbrug af guld

Genbrug af guld

Kommunerne opmuntrer til tyveri og stjæler frisk væk gode ideer fra hinanden. Ifølge Pia Gjellerup, der leder Center for Offentlig Innovation (COI), er der god grund til, at offentlige institutioner gør en særlig indsats for at stjæle fra deres kolleger: ”Vi ved, at det har en række fordele, at man løfter blikket og kigger efter, hvor og hvem der har gjort noget lignende før en selv. Ved at lære af hinanden kan man undgå mange blindgyder, potentielle fejltrin og komme hurtigere til den praktiske implementering af de gode ideer,” siger hun. Men den offentlige sektor halter stadig et stykke bag ved det private, når det kommer til at genbruge andres gode løsninger. Ofte er der en tendens til, at kommunerne udvikler deres egne produkter. ”Det har vi f.eks. set på rehabiliteringsdagsordenen. Der kunne man sagtens være bedre til at kigge til hinanden og overføre de gode løsninger til flere – selvfølgelig med den grad af tilpasning, det kræver,” siger forskningschef i Rockwool Fonden Jan Rose Skaksen.

Patientoplevelser kan blive væksteventyr

Vores sundhedsvæsen står over for en revolution, som for første gang kommer til at ske på patienternes præmisser. Det er ikke kun gode nyheder for danskernes sundhedstilstand – det kan også være afsæt for innovation, vækst og jobskabelse.

Borgmestre har gode erfaringer med borgerbudgetter

Danske kommuner har gode erfaringer med borgerbudgetter. Både Odense, Hedensted og Kolding oplever, at det har styrket demokrati og ejerskab i f.eks. lokale boligområder, og kommuner som Slagelse, Allerød, Holbæk og Guldborgsund har nu tilsvarende overvejelser eller planer. Men de danske erfaringer er stadig små og spredte.

Mødrehjælpen giver opskriften på velfærd, der virker

Dokumentation og datadisciplin er en afgørende del af Mødrehjælpens indsats for udsatte familier. Mange offentligt ansatte ser dokumentation og registrering som en unødig byrde, der stjæler tid fra kerneopgaven. Men i Mødrehjælpen har psykologer, sagsbehandlere og andre fagpersoner taget det til sig som et uundværligt værktøj i det daglige arbejde. Det er med til at sikre, at metoderne tager udgangspunkt i den nyeste viden, så målgruppen, bl.a. voldsramte kvinder, hjælpes så godt som muligt. I næste uge modtager Mødrehjælpen SFI’s jubilæumspris for sin brug af evidensbaserede metoder, også i den løbende dialog med brugerne. “Det er præcis den måde at bruge data i den daglige praksis, der gør dokumentation meningsfuld – for sagsbehandlere såvel som for borgere,” siger Agi Csonka, direktør i SFI.

Aktive borgere har nøglen til fremtidens velfærd

Aktive borgere har nøglen til fremtidens velfærd

Aktive borgere er svaret på velfærdens trængsler. Det mener 60 pct. af velfærdslederne i Mandag Morgens Velfærdspanel. De vurderer, at borgernes bidrag har langt større betydning for at løse velfærdsproblemerne, end f.eks. ny velfærdsteknologi og digitalisering, viser et rundspørge blandt panelets 710 medlemmer. Undersøgelsen varsler et nyt velfærdsparadigme, hvor borgerne ikke bare er passive modtagere af standardydelser, men selv er aktive medskabere af velfærden.

Spørg borgerne og sæt orden i samfundets kaos

Når vi skal sætte handling bag ordene om øget nytænkning i det offentlige, så er der for øjeblikket en klar global tendens: Der skal nye institutionsformer til, som kan strukturere kaos og skabe meningsfulde løsninger.

Når det bløde bliver det hårde

Der tales i stigende grad om at erstatte klassiske ”hårde” reformværktøjer som regulering og kontrol med ”bløde” værktøjer som involvering, understøttelse og facilitering. Men det er ikke et enten-eller. Udfordringen er at finde den rette reformbalance mellem top-down og bottom-up.

Ledere til kamp mod bureaukratiet

Vi drukner i bureaukrati og unødig kontrol, lyder kommunernes anklage mod staten. Men på jobcentrene i Hedensted og Viborg har lederne fundet en effektiv kur mod det bureaukrati, som deres kolleger synes drukner både servicen og arbejdsglæden. Resultatet er hurtigere job til de ledige og mere tilfredse ansatte. Vores mål er ikke at opfylde lovens krav, men at få flest ledige i job og uddannelse, siger beskæftigelseschef H. C. Knudsen i Hedensted. Hans jobcenter er en ”kanon” arbejdsplads, siger tillidsrepræsentanten.

Kommunale topchefer i opgør med Corydon

Kommunale topchefer i opgør med Corydon

Fingrene væk, I drukner velfærden i bureaukrati! Sådan lyder den skarpe kritik fra landets kommunaldirektører i et usædvanligt åbenmundet angreb på finansminister Bjarne Corydon og de øvrige ”kommunale” ministre. Kommunaldirektørernes nødråb er et wakeup call til Corydon før forhandlingerne om kommunernes økonomi. Kontrolregimet skader ligefrem den velfærd, kommunerne kan yde borgerne, klager de kritiske direktører.

Sindslidende former fremtidens velfærdssamfund

Fremtidens velfærd skaber vi selv. Og det har 105 svært sindslidende københavnere taget forskud på med udviklingen af en mobil-app, der hjælper dem med at tøjle angst og få livet i balance.

Står Corydon og Ove Kaj bag Danmarks største ledelsesbedrift?

Står Corydon og Ove Kaj bag Danmarks største ledelsesbedrift?

Et debatmøde mellem finansminister Bjarne Corydon og professor Ove Kaj Pedersen kan få afgørende betydning for udviklingen af fremtidens danske velfærdsmodel. Professoren er ophavsmanden til den “konkurrencestat”, som ministeren begejstret har taget til sig som sit bud på det nye Velfærdsdanmark. Mandag Morgen analyserer perspektivet i det tilfældige møde, der kan ændre historiens gang.

18 handlekraftige idealister formede 2013

Med en kombination af idealisme og strategisk fokus bidrog 18 personer fra ind- og udland til en række varige ændringer af samfundet i 2013. De er lige så forskellige som de forandringer, de har skabt. Men de har noget til fælles: De har præcis de egenskaber, der skal til for at ændre det eksisterende og drive deres ideer igennem til væsentlige nybrud i samfundet. I 2013 fandt man dem både i Det Hvide Hus, på rådhuset i Hedensted og hos en vis whistleblower på Hawaii.

Den innovative klasse driver fremtidens samfundsmodel

Innovative mennesker, der samarbejder på kryds og tværs af traditionelle sektorer, præger i stigende grad samfundsudviklingen. Når hverken staten eller markedet kan løse samfundets problemer, tager alliancer af disse innovative mennesker fra socialt bevidste virksomheder, offentlige institutioner, foreninger og fonde over og skaber den sociale innovation, der er nødvendig. Tendensen er global – og dansk – og bunder i skrumpende offentlige budgetter, voksende udfordringer og en bølge af innovationskraft fra civilsamfundet. Tendensen er værd at holde øje med, hvis man vil forstå, hvordan fremtidens velfærdssamfund kommer til at se ud.

Nyt krav til den offentlige leder: bevidst kontroltab

Nyt krav til den offentlige leder: bevidst kontroltab

Når de offentlige velfærdsopgaver i stigende grad løses i samarbejde med borgere, frivillige og private virksomheder, skifter den offentlige leders rolle. Uden stor åbenhed og tillid kan lederen ikke udfylde sine nye sko som facilitator og katalysator for eksternt samarbejde, påpeger ledelseseksperter. Afgivelse af kontrol er en af de nye ledelsesdiscipliner, lederen skal lære sig, når velfærdsopgaverne skal løftes på nye måder.