velfærdsydelser


Vestager: Større ansvar og mere frihed til velfærdslederne

Regeringen gennemfører en af de største forandringer af velfærdssamfundet i mange år. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager giver i et interview med Mandag Morgen lederne ude ved velfærdens frontlinje en nøglerolle i udviklingen af en ny, bæredygtig velfærdsmodel. Lederne får mere frihed, men også et stort ansvar for at udnytte ressourcerne mere effektivt end i dag. Derfor skal de eksperimentere mere – også med flere tilkøbsydelser på borgerens egen regning – inddrage flere frivillige i opgaverne og sørge for, at flere borgere kan klare sig selv, i Vestagers velfærdssamfund.

Velfærdsledere klar til vidtgående reformer

Velfærdsydelser som hjemmehjælp, folkepension og børnecheck skal ikke længere være ens for alle, men målrettes til dem med størst behov. Det er budskabet fra Mandag Morgens velfærdspanel, der tæller mere end 3.000 nøgleaktører fra velfærdssamfundets frontlinje. De forudser store omvæltninger af velfærdssamfundet i de kommende år. De venter, at forsikringsordninger i stigende grad vil erstatte offentlige ydelser, og at flere private virksomheder vil komme ind og løse nogle af velfærdopgaverne.