bilindustrien


Industri 4.0-toget kommer: Spring på eller bliv kørt over

Industri 4.0-toget kommer: Spring på eller bliv kørt over

Digitalisering og automatisering er Danmarks billet til øget produktivitet og vækst. Men mange danske virksomheder mangler sult og kompetencer til at springe på industri 4.0-toget. Det viser Mandag Morgens rundspørge til regeringens nye produktionspanel, der efter sommerferien skal diskutere en dansk strategi for industrialisering 4.0.

Mangel på praktikpladser i industrien koster samfundet kassen

Mangel på praktikpladser i industrien koster samfundet kassen

Selv om virksomhederne opretter stadig færre praktikpladser, og selv om flere unge står i kø for at få en plads, så afviser DA at give en egentlig praktikpladsgaranti. Det kunne ellers bryde med en udvikling, hvor industrien ender med at mangle 30.000 faglærte i 2025. En mangel, der ifølge nye beregninger vil koste samfundet 26 mia. kr. i tabt vækst. I stedet for en egentlig garanti vil arbejdsgiverne dog gerne diskutere incitamenter, der kan øge virksomhedernes interesse i at tage flere lærlinge. ”Jeg håber, at trepartsforhandlingerne denne gang kan flytte fokus, så virksomhederne opretter flere praktikpladser. Hvis ikke vi får uddannet flere faglærte, flytter industrien bare arbejdspladser til udlandet, hvor de kan få den arbejdskraft, de har behov for,” siger Claus Jensen, formand for Dansk Metal.

Ny teknologi udfordrer industriens værdiskabelse

I San Fransico er en klynge af små startups gået sammen med en ambition om at skabe afløseren for den traditionelle industriproduk­tion. Virksomhederne har alle det til fælles, at de er specialister inden for 3D-print. Det afgørende er, at 3D-printeren er digital, og den adskiller sig dermed på mange måder fra traditionel industriel produk­tion, der er bundet til en fysisk lokalitet. Samtidig er 3D-print af natur en demokratisk teknologi, der prismæssigt sænker barren for, hvornår en startup kan starte sin egen produktion. 3D-produkter kan printes, hvor som helst der er en printer, og så kan teknologien eliminere omkostninger til distribution og lager, fordi produkterne kan downloades og printes direkte hos brugeren.

Fremtidens industriarbejdere skal være it-nørder med sprogøre

Fremtidens industriarbejdere skal have dyb indsigt i nye digitale teknologier og være i stand til at kommunikere på flere platforme og sprog, hvis Danmark skal være et produktionsland, lyder det fra DI. Det stiller nye krav til erhvervsskolerne, mener formanden for CO-Industri.

Globaliseringens nye verdenskort

Selvom det kan være fristende for en dansk virksomhed at outsource produktion til f.eks. Ukraine og dermed reducere lønomkostnin­gerne til en tiendedel af de danske, er der mange flere parametre, man skal forholde sig til, hvis man vil sikre sig mod, at ens leverandørkæde pludselig hopper af. Parametre som politisk og økonomisk stabilitet, graden af korruption, en velfungerende infrastruktur, men også sandsynligheden for na­turkatastrofer i det pågældende samarbejdsland er blandt de forhold, man som ansvarlig virksom­hedsleder skal tage stilling til, hvis man vil have en effektiv og robust leverandørkæde. Det viser en kortlægning af 130 lande lavet af et af verdens største forsikringsselskaber inden for forsikring af erhvervsejendomme, amerikanske FM Global. I The 2015 Resilience Index rangordner FM Global landene ud fra ni forskellige parametre for, hvor sikre og effektive de er at lave forretning i. Ikke overraskende toppes indekset af seks europæ­iske lande med Norge i front efterfulgt af Schweiz og Holland. I bunden ligger Venezuela, Kirgisistan og Mauretanien, mens Ukraine bl.a. som en kon­sekvens af konflikten med Rusland og en kraftigt devalueret valuta er nummer 107 – et fald på 31 pladser i forhold til 2014. Danmark er gået 2 plad­ser frem og ligger nu på 12. pladsen. Selvom vi fort­sat er et sikkert land at lave forretning i, trækker bl.a. et faldende beredskab over for naturkatastrofer ned.

En smartphone på fire hjul

Bilindustrien er gået i offensiven. Fremtidens bil kommer til at spille en hovedrolle i vores digitale liv.

10 teknologier sætter industrien under pres

10 teknologier sætter industrien under pres

Industrivirksomheder over hele verden står foran et digitalt udskilningsløb. Strategisk brug af teknologi er ikke længere kun en konkurrenceparameter for web-virksomheder. Det viser it-analysehuset Gartners kortlægning af 10 nye tech-trends. Kun virksomheder, der mestrer transformationen og lærer af store webvirksomheder som Amazon, Google og Facebook, vil klare sig i det, der betegnes som den digitale industrielle økonomi. Langtfra alle er godt forberedt, viser ny international undersøgelse fra Accenture.

Sænk energiforbruget – ikke afgifterne

Lavere energiafgifter vil kun forbedre industriens konkurrenceevne minimalt, for industrien betaler stort set ikke afgifter af deres energiforbrug. Til gengæld kan virksomheder spare milliarder ved at arbejde mere systematisk og professionelt med at skære i energiforbruget.

Bilindustrien kan blive eurokrisens næste offer

Bilindustrien kan blive eurokrisens næste offer

Den europæiske bilindustri er i krise. Salget står til at falde med 9 pct. i år, og ifølge konsulenthuset PwC er 15 fabrikker lukningstruede. Det er ikke mindst masseproducenterne i Sydeuropa, der er i farezonen, på grund af vigende efterspørgsel på hjemmemarkederne. De mere eksportorienterede tyske mærker nyder godt af fortsat vækst i Asien og USA. Nedturen er imidlertid ikke kun konjunkturbestemt. Øgede oliepriser, klimapolitiske ambitioner og afvandringen fra land til by er med til at forstærke presset på industrien. Billig gas er en joker i spillet om grøn omstilling af transportsektoren.

Europæisk straftold kan bremse det danske boom i solceller

Billige kinesiske solceller har været en vigtig driver for det danske solcelleeventyr, men de udbydes til urealistisk lave priser. Nu overvejer EU at følge amerikanerne og indføre straftold på de kinesiske solceller.

Ny industriel revolution på vej

Den tredje industrielle revolution er ved at bryde løs i store dele af verden. Det kan blive et vendepunkt for den danske jobskabelse, men det kræver politisk mod og handling nu, hvis vi ikke skal tabe mulighederne på gulvet.

Danfoss advarer: Dansk produktion er snart for dyr for os

Direktøren for et af dansk industris klenodier, Danfoss, som beskæftiger 6.000 medarbejdere i Danmark, advarer nu om, at virksomheden ikke vil lægge ny produktion i Danmark, hvis der ikke sker en drastisk bedring af forholdene for produktionsvirksomhederne. Han giver politikerne 10 år til at vende udviklingen. Ellers ligger også Danfoss’ fremtid uden for landets grænser, og Danmark vil endegyldigt tabe kampen om de europæiske produktionsarbejdspladser. Erhvervsminister Ole Sohn deler bekymringen for udviklingen, men afviser kritikken for passivt spil. Vi er i gang, siger ministeren.

Danmark sakker agterud i hæsblæsende globalisering

Danske virksomheder investerer langt mere i udlandet, end udlandet investerer i Danmark. Udenlandske investeringer styrer i stigende grad uden om Danmark til vore nabolande. Og danske eksportvirksomheders vækst foregår hovedsagelig uden for landets grænser. “Den udvikling skal vi have vendt,” siger handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr. En hurtigtarbejdende arbejdsgruppe skal komme med bud på, hvordan Danmark tiltrækker flere udenlandske investeringer.

Det nye globale nærhedsprincip

Det nye globale nærhedsprincip

Det er slut med bare at producere i Østen og forbruge i Vesten. Markedsnærhed bliver det store mantra i globaliseringens næste fase, og det vender op og ned på konkurrencevilkårene for danske virksomheder, som skal til at nytænke hele værdikæden. Danmark kommer i stigende grad til også at kæmpe med nabolande som Tyskland, Polen og Tjekkiet om at blive produktions- og udviklingshub for virksomheder, der vil ind på det nordeuropæiske marked. Danmark får svært ved at overleve som industriland, hvis ikke vi bliver dygtigere til at udnytte digitaliseringen, innovere med nye teknologier og sikre lavere omkostninger. Det viser Mandag Morgens strategiske analyse, der tegner de nye udfordringer op før DI’s årsmøde senere på måneden.

Operation “Red industrien”

Danmark kan blive en vinder i kapløbet om fremtidens industrijob. Men vinderkursen forudsætter et opgør med dogmet om, at vi skal vinde på produktivitet og automatisering. I stedet skal et nyt excellence-akademi for vidensproduktion udgøre motoren for innovation og nye forrentingsmodeller. Det er der 100.000 job i, mener samarbejdsplatformen for forskning og produktion, Manufuture. De står bag et nyt udspil, der skal vende derouten for industrien.