Uncategorized


TEST

Hos os er elite ikke et skældsord

På Mandag Morgen er elite ikke et skældsord. Faktisk mener vi, at vi i Danmark har for lille en elite af superdygtige, modige, innovative, tænksomme, vidende og kreative mennesker, som kan vise vejen, udfordre etablerede dogmer, opfinde nye produkter, finde frem til helt ny forskningsmæssig viden, træffe dristige og fremsynede politiske og erhvervsmæssige beslutninger og gå imod strømmen, når alle andre tænker i samme rille. Vi definerer i høj grad eliten – således beskrevet – som vores målgruppe på Mandag Morgen.

S og DF lægger EU-pres på Løkke

S og DF lægger EU-pres på Løkke

Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at stille sig i spidsen for en offensiv dansk strategi i EU. Strategien skal forhindre social dumping og sikre, at EU-regler om fri bevægelighed omfatter arbejdskraft og ikke f.eks. romaer.

Frygt for robotter gennem hundrede år

Frygt for robotter gennem hundrede år

Canadisk medie har analyseret, hvordan forskellige jobtyper har udviklet sig over mere end hundrede år. Her er der sat konkrete tal på, hvor mange job, der forsvinder, når robotter kan tage over.

Voksenmobning ved Folkemødet

Voksenmobning ved Folkemødet

Dagens politiske begivenhed ved Folkemødet finder sted allerede kl. 9.00, når Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl taler om rigets tilstand med fagbevægelsen. Lars Løkke Rasmussen, derimod, er optaget af at lede klassens time med en flok bornholmske skoleelever.

Farvel til strategierne

Vi har behov for noget andet end traditionelt strategiarbejde til at drive virksomheder fremad. Forandringshast, nye generationer og en ny digital naturlighed hos kunderne skaber behov for et helt andet og mere hverdagsvirkeligt sporarbejde, når vi skal sætte retning for en virksomhed.

*Historiske udsving i flygtningekriser*

”Flygtningestrømmene mod Europa og Danmark er den måske største og mest komplicerede krise i dette århundrede”.  Sådan sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale sidste år.

Et stort skridt for det globale erhvervsliv

Indfrielsen af FN’s 17 bæredygtighedsmål vil ikke kun være et stort skridt for verden. Målene rummer også potentialet til at kunne blive et stort skridt for Danmark og dansk erhvervsliv, hvis vi evner at gribe mulighederne.

Autister og ADHD’ere koster kassen

Autister og ADHD’ere koster kassen

En dramatisk stigning i antallet af folk med autisme, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser giver et hul i kassen på over 100 millioner kr. i Aarhus Kommune. Der er gået spin i økonomidebatten.

Nationale ledere må udvise europæisk lederskab

Nationale ledere må udvise europæisk lederskab

EU er den eneste realistiske platform for ambitiøse europæiske lande, der ønsker at tjene deres befolkningers interesser og bidrage til en bedre verden. Men det indser de godt 500 millioner EU-borgere ikke, før EU-landenes nationale politiske ledere tager deres del af det politiske lederskab i EU.

Nyt kontrolregime: Finanstilsynet advarer om risiko i pensionsselskaber

Nyt kontrolregime: Finanstilsynet advarer om risiko i pensionsselskaber

Risikoen er ved at løbe løbsk for pensionsselskabernes investeringsadfærd i blandt andet alternative investeringer. Samtidig har pensionsbranchen væltet en stor del af risikoen over på kunderne via markedsrentesystemet. Det er en farlig cocktail, som Finanstilsynets direktør nu vil gribe ind overfor.

Flygtninge og indvandrere i Danmark

Flygtninge og indvandrere i Danmark

Danmark står over for en hidtil uset opgave med integration af flygtninge og indvandrere. Vi følger løbende udfordringerne og de gode eksempler i en række artikler.

Succesfuldt iværksætteri er en holdsport

Succesfuldt iværksætteri er en holdsport

Bag de bedste og mest jobskabende startup-selskaber står et stærkt team. Succesfuldt entreprenørskab er en gruppedisciplin, og de rette kompetencer er vigtigere end ideen.

På sporet af den aktive borger

På sporet af den aktive borger

Mange kommuner er optagede af nærdemokrati og borgerinddragelse. Mandag Morgen samlede en busfuld kommunalpolitikere, embedsmænd og foreningsfolk og drog på en todages inspirationstur rundt i det kommunale Danmark.

Kampen om det blå guld skal indrammes

Kampen om det blå guld skal indrammes

En ny planlov for havet skal tæmme wild west-tilstande, hvor skibsfart kæmper mod bølgekraftanlæg og dambrug om havets bedste placeringer. I stedet skal de eftertragtede blå kubikmetre samtænkes og planlægges, så der er vækstmuligheder for alle på et bæredygtigt grundlag. I denne måned fremsætter erhvervs- og vækstministeren et lovforslag til den rammelov, der udgør fundamentet for en ny havplanlov. Loven fødes ud af et EU-direktiv og et europæisk ønske om at skabe mere blå vækst. Både erhvervslivet og ngo’er glæder sig. Erhvervslivet øjner potentiale for færre barrierer for mere vækst på havet. Samtidig vil en planlov gøre det mere attraktivt for investorer at sætte penge i store, langsigtede projekter til havs.

Gigantisk investeringsplan for Europa ramt af startvanskeligheder

Gigantisk investeringsplan for Europa ramt af startvanskeligheder

Juncker-plan skulle skabe vækst og nye arbejdspladser ved på bare tre år at samle investormidler for 315 milliarder euro til nye investeringer i infrastruktur i EU. De politiske visioner fejler ikke noget. Men der er slet ikke nok investeringsklare projekter, siger Henning Christophersen til Mandag Morgen i en usædvanlig åbenhjertet kritik af EU-Kommissionens store prestigeprojekt, som han selv var projektansat på i den første forberedende fase. ”Der er brug for mange flere modne projekter. Mere end fugle på taget – ikke en tunnel gennem Pyrenæerne engang om 10 år,” siger den tidligere danske europakommissær. Han påpeger, at tiden er ved at rinde ud, for i løbet af i år vil der begynde at komme spørgsmål om, hvor investeringerne og de lovede job bliver af. ”Så vil man se på Kommissionen, for det er ikke medlemslandenes plan,” påpeger Christophersen, som også er bekymret over udsigterne til, at Storbritannien måske forlader EU.

5.500 globale ledere: Verdens kriser skal løses af virksomhederne

5.500 globale ledere: Verdens kriser skal løses af virksomhederne

Det bliver ikke det offentlige, der kommer til at drive de nye løsninger på globale udfordringer frem. Politikerne har hverken kapacitet eller gennemslagskraft til at forfølge de nye muligheder, lyder vurderingen fra 5.567 ledere fra hele verden i årets Global Opportunity rapport, der offentliggøres i dag.

FN-mål bliver en økonomisk vækstmotor

FN-mål bliver en økonomisk vækstmotor

Blot fire måneder efter vedtagelsen af FN’s 17 udviklingsmål, er målene allerede ved at etablere sig som ledestjerner for ny vækstskabelse i det globale erhvervsliv. Det viser en spritny rapport, som Mandag Morgen har udarbejdet i samarbejde med FN’s bæredygtighedsinitiativ UN Global Compact og DNV GL, der er et af verdens førende selskaber inden for certificering. Den såkaldte ”Global Opportunity Report” har bl.a. resultaterne af en rundspørge blandt over 5.500 offentlige og private ledere fra hele verden om, hvorvidt de ser forretningspotentialer i at forfølge et eller flere af FN’s 17 udviklingsmål. Det overraskende svar er, at alle 17 mål vurderes at rumme forretningsmuligheder. ”FN’s udviklingsmål står for at blive en afgørende drivkræft for morgendagens markeder,” siger tidl. koncerndirektør i Novo Nordisk og nuværende topchef for UN Global Compact, Lise Kingo. Rapporten, der offentliggøres på en konference i Oslo i tirsdag, kortlægger forretningsperspektiver i at løse globale kriser. Bl.a. gives 15 konkrete eksempler på, hvordan virksomheder kan vende 5 udvalgte globale risici til nye forretningsmuligheder.