boligpriser


Mere konkurrence hjemme vil styrke erhvervslivet ude

Et af de helt store problemer for Danmarks konkurrenceevne er, at vi har markant højere priser og omkostninger på hjemmemarkedet end en række af vore nabolande. Men skatter og afgifter forklarer faktisk kun 9 pct. af prisforskellen. Hovedårsagen til de høje priser og omkostninger er manglende konkurrence på hjemmemarkedet, viser Mandag Morgens analyse. Skal Danmarks ydre konkurrenceevne styrkes, kræver det også en langt stærkere indre konkurrencekraft. Ny konkurrencelov træder i kraft i dag, men regeringen forbereder allerede nu flere initiativer.

Skrappere konkurrenceregler skal styrke beskæftigelsen

Danmark har EU-rekord i forbrugerpriser. Nu har regeringen fremsat et nyt udspil, der skal styrke konkurrencen i dansk erhvervsliv. Skærpede straffe skal modvirke karteldannelse og prisaftaler. Samtidig skal en lang række brancher analyseres for at se, hvor der kan sættes ind med konkurrencefremmende initiativer. Erhvervsminister Annette Vilhelmsen har inviteret brancheorganisationerne med i arbejdet, men afviser, at de får vetoret. Øget konkurrence kan ikke bare sænke priserne til gavn for forbrugerne, men vil også styrke konkurrenceevnen og beskæftigelsen.