borgerinddragelse


Borgerne skal være politiske sparringspartnere på niveau med embedsmænd og lobbyister

Borgerne skal være politiske sparringspartnere på niveau med embedsmænd og lobbyister

KOMMENTAR: Borgerdeltagelse har i mange år handlet om at give borgere mulighed for at råbe op, fremsætte krav og stille forslag. Fremtidens borgerdeltagelse kan blive et langt tættere samarbejde mellem borgere og politikere om at finde kloge løsninger på vigtige samfundsudfordringer. Politikerne efterspørger det selv, men det kræver udvikling af nye institutionelle design, både lokalt, regionalt og nationalt.

Byråd gentænker lokaldemokratiet

Byråd gentænker lokaldemokratiet

Landets borgmestre lytter ikke bare til borgerne – de inddrager dem direkte i de politiske beslutninger. Ny undersøgelse viser, at flere og flere kommuner eksperimenterer med at lukke borgerne helt ind i det politiske maskinrum. ”Modigt”, siger professoren bag undersøgelsen, Ulrik Kjær fra SDU.

Borgerforslag uden effekt

Borgerforslag uden effekt

I tre ud af ti kommuner kan borgerne stille forslag til nye, lokale tiltag, hvis de kan samle underskrifter nok. Men når forslagene når frem til byrådssalen, stemmer politikerne dem bare oftest ned. ”Det skaber frustration hos borgerne og kan vaccinere dem mod at ville deltage en anden gang,” siger Jacob Torfing, professor ved Roskilde Universitet.

1.400 borgere giver Gentoftes politikere gode ideer

1.400 borgere giver Gentoftes politikere gode ideer

Den konservative højborg, Gentofte, har på få år oprettet 34 særlige udvalg, hvor borgere sammen med politikere har fundet nye og kreative løsninger på nogle af samfundets største udfordringer. Nu breder modellen sig til regioner og måske Folketinget og flere EU-lande.

Borgere får magt over kommunens skattekroner

Borgere får magt over kommunens skattekroner

Borgmestre og byråd lader i flere og flere kommuner borgerne disponere over en lille del af kommunernes budgetter. Det er et opgør med den traditionelle arbejdsdeling mellem borgere og lokalpolitikere, siger ekspert.

Scenarie: 'Altid ja' - da folkestyret blev folkeligt

Scenarie: 'Altid ja' - da folkestyret blev folkeligt

Demokratiet er i krise. Tilliden til politikerne er historisk lav, og mange danskere føler sig koblet af de politiske processer på Christiansborg og i kommunalbestyrelserne. Clara Dawe, projektchef i Tænketanken Mandag Morgen og projektleder på demokratiprojektet VoresStemmer, beskriver her et scenarie for et styrket, mere lokalt forankret folkestyre, som i 2029 udfordrer traditionelle partier og beslutningsformer.

Danskerne er mest imod blandede ægteskaber

Danskerne er mest imod blandede ægteskaber

Fem ud af ti indvandrere med ikke-vestlig baggrund vil altid tillade deres børn at blive gift med en dansker, mens kun tre ud af ti danskere vil tillade det omvendte. Integrationsminister Inger Støjbergs egen undersøgelse viser, at indvandrere på flere områder er mere tolerante. Selv fremhæver hun dog primært de negative historier.

Kunsten at opnå kollektiv intelligens

Kunsten at opnå kollektiv intelligens

Vi kunne være langt mere intelligente i fællesskab, hvis vi havde en større forståelse for, hvordan vi kan organisere beslutningsprocesser, som udnytter teknologien smartere. Det mener direktøren for den britiske tænketank Nesta, Geoff Mulgan.

Blind borger viser vejen for Kolding

Blind borger viser vejen for Kolding

I Kolding er handicappede borgere med til at udvikle kommunens strategi for, hvordan fortove, veje og kommunale bygninger skal indrettes, så alle kan komme rundt. ”Det har været et ønskværdigt forløb,” siger en deltager.

Når borgerne tør mere end politikerne

Når borgerne tør mere end politikerne

Skanderborg Kommune beder ofte borgerne om hjælp til alt fra udvikling af en ny politik for kommunens centerbyer til en handleplan for borgere med psykiske lidelser. ”Byrådet har ikke alle løsninger på alle problemstillinger,” siger borgmester Jørgen Gaarde (S).

Ny undersøgelse: Kommunerne rykker fra service til samskabelse

Ny undersøgelse: Kommunerne rykker fra service til samskabelse

Siden kommunalvalget i 2013 er der sket et gennembrud i kommunernes brug af borgerinddragelse. I dag inddrager de fleste kommuner borgerne, og det endda i udvalg direkte under byrådet. Det viser Mandag Morgens undersøgelse af kommuner og borgerinddragelse.

Opråb fra velfærdens frontlinje: Borgerne skal udvikle demokratiet

Opråb fra velfærdens frontlinje: Borgerne skal udvikle demokratiet

Politikerne på Christiansborg benytter forældede redskaber til at løse nye problemer. Der er brug for at gentænke velfærden. Politikerne skal løse problemerne sammen med borgerne. Det siger tre forfattere i debatbog om udviklingen af et nyt velfærdssamfund. En stribe pionerkommuner har sammen med borgere, virksomheder og foreninger vist vejen.

Når alle bestemmer: Borgerinddragelse skaber politisk legitimitet

Når alle bestemmer: Borgerinddragelse skaber politisk legitimitet

Forsøg med borgerinddragelse og såkaldt co-creation vinder massivt frem verden over i disse år. Det kan blive nøglen til at sikre politisk legitimitet i en tid med Trump og Brexit, mener forsker. Og borgerne, ja, de står i kø for at være med.

Her får borgerne lov at bestemme

Her får borgerne lov at bestemme

Over hele verden eksperimenterer bystyrer med øget borgerinddragelse i de politiske processer. Vi har samlet nogle af de mest banebrydende projekter fra Island, Indonesien, Colombia, Østrig, Frankrig, Spanien, England og Danmark.

Power to the people: Borgergrupper udfordrer politikerne

Power to the people: Borgergrupper udfordrer politikerne

En ny trend har bredt sig fra Belgien over Holland til Storbritannien: I mistillid til at politikerne kan varetage borgernes interesser, samles borgere til såkaldte G1000-møder for at få en stærkere stemme i det nære demokrati. Aktuelt arbejder en lille gruppe briter, opildnet af det politiske kaos efter Brexit, på at samle 1.000 borgere til stormøde i Cambridge.

Gentofte får de gode ideer frem hos borgerne

Gentofte får de gode ideer frem hos borgerne

Over 100 borgere har sammen med de lokale politikere i Gentofte Kommune stor succes med at finde nye løsninger på nogle af tidens største udfordringer. Både politikere, embedsmænd og borgere er begejstrede, viser evaluering. Modellen vil sprede sig til andre dele af landet, forudser eksperter.

På sporet af den aktive borger

På sporet af den aktive borger

Mange kommuner er optagede af nærdemokrati og borgerinddragelse. Mandag Morgen samlede en busfuld kommunalpolitikere, embedsmænd og foreningsfolk og drog på en todages inspirationstur rundt i det kommunale Danmark.

Lokalpolitiske eksperimenter har vokseværk

Lokalpolitiske eksperimenter har vokseværk

I kommuner i hele Danmark eksperimenteres der med nye udvalgsformer og borgerstyrede budgetter. Tendensen, hvor kommuner arbejder med at trække borgere og andre aktører helt ind i den politiske beslutningsproces, accelererer i disse år. I Guldborgsund Kommune bekæmper borgerne ensomhed hos ældre for kommunens penge, og i Hedensted sender politikerne prøveballoner op for at komme tættere på de gode løsninger i første hug. De nye metoder til inddragelse bidrager til mere engagement, men de er også med til at sætte det repræsentative demokrati, som vi kender det, ud af kraft, siger forfatter til ny bog om lokalpolitik.

Indsigter i børnehøjde

Alle mennesker har noget at byde på. Den måde vi indretter velfærdssamfundet på, har afgørende betydning for vores muligheder for at blive den bedste version af os selv.

Storbyer lader borgere investere milliarder af skattekroner

Over hele verden vælger flere og flere kommuner, regioner og delstater at give borgerne direkte medbestemmelse over dele af det offentlige budget. I Paris har politikerne overladt 5 pct. af kommunens anlægsudgifter til borgerbeslutninger. I New York tiltrækker diskussionerne flest borgere fra de laveste socialgrupper. Det afgørende for succes er, at beslutningerne er reelle, og at der er penge med, siger en af verdens førende eksperter til Mandag Morgen. Han giver en række gode råd til, hvad det kræver, hvis borgerbudgetter skal blive en demokratisk gevinst.

Borgmestre tager magten – og giver den videre til borgerne

Frontløbere. Dette skudsmål giver Ulrik Kjær, professor i statskundskab ved SDU og ekspert i det kommunale selvstyre, borgmestrene i Aarhus og Holbæk, som har sat ord bag handling og løftet borgerinddragelse højt op på den kommunalpolitiske dagsorden. På trods af forskelligt politisk udgangspunkt er Jakob Bundsgaard, socialdemokratisk borgmester i Aarhus, og hans borgmesterkollega i Holbæk, Søren Kjærsgaard, der er valgt for Venstre, enige om, at en vidtgående inddragelse af borgerne er den eneste farbare vej i arbejdet med at udvikle fremtidens kommunale velfærd. I Holbæk har man allerede gode erfaringer med det arbejde. Her har man gjort op med årtiers opdeling i forvaltninger efter lovgivning og faglige traditioner og fra og med årsskiftet ændret sin interne organisering, således at den i højere grad passer til borgernes behov.

Aarhus giver borgerne kærlighed – og mere magt

Aarhus Kommune er i fuld gang med at gentænke velfærden. Ambitionerne er høje. Borgerne skal ”uddannes” til at klare sig selv bedst muligt. Fem provokerende ledetråde og en række konkrete mål skal guide ledere og medarbejdere til at skabe en mere ”kærlig” kommune, hvor borgerne har mere magt. Lederne skal gå forrest og turde prøve grænser af. Medarbejderne får større frihed til at løse opgaverne og bruge deres faglige kompetencer til at tænke i rehabilitering, medborgerskab og brug af ny velfærdsteknologi. Mandag Morgen har besøgt den østjyske frontløberkommune, som sætter nye standarder for den nyskabende velfærdsinnovation, som optager alle landets kommuner i disse år.

20 procent bedre og 20 procent billigere

Regeringens Vækstplan DK lægger op til modernisering af den offentlige sektor for syv milliarder kroner, men kun fire linjer beskriver, hvordan det skal ske. Er vi i stand til at udvikle velfærden sammen med borgerne, er der imidlertid basis for at hæve ambitionerne.